Održan sastanak s predsjednicima Roditeljskog vijeća

U organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje danas je u Širokom Brijegu održan radni sastanak kojem su nazočili predsjednici Roditeljskog vijeća osnovnih i srednjih škola Županije Zapadnohercegovačke, ravnateljica Zavoda za odgoj i obrazovanje Jadranka Bošnjak, Mario Mikulić pomoćnik ministrice obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH (voditelj stručnog tima u projektu Kurikulske reforme) i Ana Kordić, savjetnica ministrice (koordinatorica za Međupredmetno i kroskurikularno područje).

Na sastanku je predstavljen nacrt projekta Kurikulske reforme i Digitalizacije obrazovnog sustava.

unnamed

U svojoj prezentaciji Kurikulskom reformom do kvalitetnog obrazovanja Mario Mikulić se posebno osvrnuo na to da život i rad u suvremenom društvu brzih promjena zahtijevaju kompetencije koje stavljaju naglasak na razvoj inovativnosti, rješavanja problema, razvoj kritičkog mišljenja, poduzetnosti, informatičke pismenosti, socijalnih i drugih kompetencija.

Njih nije moguće ostvariti u tradicionalnom odgojno-obrazovnom sustavu koji djeluje kao sredstvo prenošenja znanja. Cilj Kurikulske reforme je uspostaviti usklađen i učinkovit sustav odgoja i obrazovanja kroz cjelovite sadržajne i strukturne promjene. Shodno tome, učenicima bi se osiguralo korisnije i smislenije obrazovanje koje je usklađeno njihovoj razvojnoj dobi i interesima, te omogućila veća uključenost roditelja u obrazovanje djece. Učiteljima, nastavnicima i ostalim djelatnicima odgojno-obrazovnih ustanova cilj je osigurati osnaživanje uloga i jačanje profesionalnosti  koja će težiti kreativnijem  radu i  motiviranju učenika.

Jadranka Bošnjak predstavila je izmjene Nastavnog plana te istakla da su postojeći NPP-ovi zastarjeli i neadekvatni o čemu svjedoče loši rezultati naših učenika na međunarodnim testiranjima. Nedostaje podučavanje koje omogućuje razvoj viših kognitivnih razina i zaključivanja temeljeno na činjenicama i argumentima te se ne radi dovoljno na razvoju kritičkog mišljenja koje učenike potiče na aktivno i samostalno rješavanje problema kao i primjenu znanja u praksi. Ono što su najznačajnije novine u odnosu na postojeći Nastavni plan je uvođenje prvog stranog jezika u prvi razred osnovne škole gdje će se on učiti kroz igru, uvođenje predmeta Kultura življenja u 4. i 5. razred, uvođenju Informatike kao obveznog predmeta u osnovnoj školi i gimnaziji te značajnom povećanju satnice ovog predmeta pogotovo u gimnaziji, gdje će učenici imati informatiku sve četiri godine po dva sata tjedno. Za opću gimnaziju je predstavljen Nastavni plan u kojem nakon drugog razreda učenici mogu birati između dva modula ovisno o svojim afinitetima i željama te se na taj način bolje pripremiti za nastavak obrazovanja.

Ana Kordić, koordinatorica za Međupredmetno i kroskurikularno područje prezentirala je međupredmetne teme: Osobni i socijalni razvoj, Poduzetništvo, Građanski odgoj i obrazovanje i Upotreba informacijske i komunikacijske tehnologije te obrazložila kako će se navedene teme implementirati u Kurikul i što će sve djeca učiti.

Promjene u odnosu na dosadašnji način rada ogledat će se u tome što će učenik biti u središtu nastavnog procesa dok će učitelj biti moderator. Naglasak će biti na praktičnom radu, grupnom i timskom radu. U predmetu Kultura življenja osnovni koncepti predmeta su: kultura stanovanja, kultura odijevanja, kultura ishrane i kultura ponašanja i komunikacije. Učenici će između ostaloga učiti kako sigurno koristiti kućanske aparate kroz praktičan rad, osnovne praktične vještine ručnog rada, kako pripremiti neko jednostavnije jelo, o društveno prihvatljivom ponašanju u domu, u školi, u prometu, u dvorištu, u javnom prijevozu, u različitim ustanovama kulture (kazalište, kino, muzej, knjižnica), o komunikaciji – vrste komunikacije, prihvatljiva i neprihvatljiva komunikacija, aktivno slušanje, komunikacija u timu, komunikacija na javnom mjestu, komunikacija putem interneta…

Naglašeno je da sve ove promjene treba pratiti i stalna edukacija učitelja i nastavnika te da je za primjene novih metoda rada neophodna digitalizacija škola koja se već provela u srednjim strukovnim škola ŽZH, a nastavlja se opremanjem osnovnih škola i gimnazija.

Predstavnici roditeljskog vijeća izrazili su zadovoljstvo što se konačno krenulo s Kurikulskom reformom te su istakli da podržavaju svaku pozitivnu promjenu koja će osigurati djeci kvalitetnije i bolje obrazovanje. Ovo je bio prvi u nizu radnih sastanaka s predsjednicima Roditeljskog vijeća i nadležnih ustanova iz resora obrazovanja te će se suradnja nastaviti na obostrano zadovoljstvo.

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com

©2021 Javna ustanova Zavod za odgoj i obrazovanje.