Najava obuke - Promjene u provedbi državne mature

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje i obrazovanje Republike Hrvatske u suradnji s J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje organizira obuku u svezi promjena u provedbi državne mature.

Obuka će se održati 26. listopada 2020. godine u Hotelu Park u Širokom Brijegu s početkom u 9.00 sati.

 

Imena predavača i teme su sljedeće:

1. dr. sc. Natalija Ćurković - Rezultati pristupnika iz Bosne i Hercegovine na ispitima državne mature,

2. dr. sc. Sanja Fulgosi - Ispit iz Hrvatskoga jezika na državnoj maturi,

3. Neda Lesar, prof. - Ispit iz Matematike na državnoj maturi.

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com