Najava za pilot-obuku mentora praktične nastave u tvrtkama u ŽZH

Pilot-obuka mentora praktične nastave u tvrtkama u Županiji Zapadnohercegovačkoj održat će se 30. studenoga te 1. i 2. prosinca 2020. godine u Hotelu Park u Širokom Brijegu s početkom u 12.00 sati. Obuku organizira J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje uz podršku Fondacije Helvetas Moja Budućnost.

Obuka će se velikim dijelom osim predavanja sastojati od vježbi, a neke od tema su:

30. studenoga

- Gdje želim stići, a gdje sam sad,

- Poslovi i zadaci mentora,

- Mentorski proces i učenje,

- Profesionalni razvoj i stručno usavršavanje mentora praktične nastave,

- Tradicionalni i suvremeni pristup učenju i podučavanju,

- Principi mentoriranja, 

- Mentoriranje i osobne kompetencije,

- Standard zanimanja,

1. prosinca

- Adolescencija - opće karakteristike, razvoj i krize u adolescenciji, 

- Faze u razvoju čovjekove osobnosti, odnosi s vršnjacima, 

- Identitet,

- Kako uče učenici net generacija (y I z), 

- Izbor zanimanja, učenje i prelazak iz svijeta obrazovanja u svijet rada, 

- Pedagoške osnove mentorskog rada, 

- Vještine komunikacije, 

- Razvoj motivacije u praktičnoj nastavi, 

- Razvoj timskog rada, 

2. prosinca

- Planiranje rada s učenicima u poduzeću, 

- Organizacija i realizacija rada u poduzeću, 

- Praćenje postignuća učenika, 

 

Predavači su: dr. sc. Enisa Gološ, doc. dr. Amela Medar, Gracijela Marijanović i Boris Krešić.

 

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com