Najava metodičke radionice i Stručnog aktiva učitelja i nastavnika njemačkog jezika ŽZH

J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje organizira metodičku radionicu pod nazivom Primjena ishoda učenja u nastavi njemačkog jezika, koja će se održati u četvrtak, 11. studenog 2021. godine u prostorijama Prve osnovne škole u Širokom Brijegu u trajanju od 12.30 do 13.15 h. Voditeljica radionice je prof. Angela Bernadić, vanjska suradnica/savjetnica Zavoda za njemački jezik.

Nakon radionice sudionici će znati:

 • Objasniti razliku poučavanja temeljenog na ishodima učenja i onoga temeljenog na sadržajima,
 • Oblikovati ishode učenja na primjeru iz praktične nastave,
 • Povezati ishode učenja s metodama poučavanja i vrednovanja na primjeru iz nastave njemačkog jezika.

Nakon radionice održat će se Stručni aktiv učitelja i nastavnika njemačkog jezika.

Dnevni red:

 1. Nedostaci postojećeg NPP-a
 2. Kurikulska reforma - prijedlozi
 3. Razno

Molimo Vas da Vašu prijavu pošaljete najkasnije do petka 5. studenoga 2021. godine, na službenu e-mail adresu Zavoda: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. sa sljedećim podacima:

 • ime i prezime, broj mobitela i e-mail adresa,
 • naziv škole u kojoj ste uposleni.

Najava trodnevne edukacije pod nazivom "Izrada projekata za EU fondove"

J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje u suradnji s Uredom Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije organizira trodnevnu edukaciju pod nazivom Izrada projekata za EU fondove.

Edukacija će se održati 20., 21. i 22. rujna 2021. godine u Skupštinskoj dvorani (zgrada Vlade Županije Zapadnohercegovačke), u trajanju od 9.00 sati do 15.00 sati.

Voditelj edukacije je Ilija Papac, djelatnik Ministarstva financija i trezora BiH te jedan od vodećih eksperata iz BiH iz područja implementacije i kontrole EU projekata u BiH (IPA I i IPA II).

 

Najava stručnog aktiva za stručne suradnike osnovnih i srednjih škola ŽZH

J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje organizira sastanak stručnog aktiva stručnih suradnika osnovnih i srednjih škola Županije Zapadnohercegovačke. Aktiv će se održati 29. lipnja 2021. godine u Skuštinskoj dvorani (zgrada Vlade ŽZH) u Širokom Brijegu, s početkom u 10.00 sati.

Dnevni red:

 • 10.00 - 10.50      Rad stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama Županije Zapadnohercegovačke
 • 10.50 - 11.15      Planiranje edukacijskih radionica u školama
 • 11.15 - 11.40      Razno

Prijave pošaljite najkasnije do 25. lipnja 2021. godine na službenu e-mail adresu Zavoda: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. sa sljedećim podacima:

 •  ime i prezime, e-mail adresa i kontakt broj,
 •  škola u kojoj radite.

Voditeljica stručnog aktiva je Ana Čerkez, savjetnica Zavoda za stručne suradnike/pedagoge.

 

Najava stručnog aktiva za učitelje i nastavnike fizike ŽZH

J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje organizira sastanak stručnog aktiva učitelja i nastavnika fizike osnovnih i srednjih škola Županije Zapadnohercegovačke. Aktiv će se održati 30. lipnja 2021. godine u Drugoj osnovnoj školi u Širokom Brijegu, s početkom u 12.00 sati.

Dnevni red:

 • uloga pokusa u nastavi fizike,
 • tekuća pitanja.

Prijave pošaljite najkasnije do 28. lipnja 2021. godine na službenu e-mail adresu Zavoda: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. sa sljedećim podacima:

 •  ime i prezime, e-mail adresa i kontakt broj,
 •  škola u kojoj radite.

Voditeljica stručnog aktiva je dr. sc. Jelica Galić, vanjska suradnica/savjetnica Zavoda za tehničku kulturu i fiziku.

 

Najava stručnog aktiva za učitelje tehničke kulture ŽZH

J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje organizira sastanak stručnog aktiva svih učitelja tehničke kulture osnovnih škola Županije Zapadnohercegovačke. Aktiv će se održati 29. lipnja 2021. godine u Drugoj osnovnoj školi u Širokom Brijegu, s početkom u 10.00 sati.

Dnevni red:

 • uloga Tehničke kulture u obrazovnom procesu,
 • prijedlozi sudionika Aktiva,
 • tekuća pitanja.

Prijave pošaljite najkasnije do 25. lipnja 2021. godine na službenu e-mail adresu Zavoda: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. sa sljedećim podacima:

 •  ime i prezime, e-mail adresa i kontakt broj,
 •  škola u kojoj radite.

Voditeljica stručnog aktiva je dr. sc. Jelica Galić, vanjska suradnica/savjetnica Zavoda za tehničku kulturu i fiziku.

 

Najava edukativne radionice za učitelje i nastavnike njemačkog jezika HBŽ

J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje organizira edukativnu radionicu za učitelje i nastavnike njemačkog jezika HBŽ, koja će se održati 29. lipnja 2021. godine u Gimnaziji Livno, s početkom u 11.00 sati.

Tema radionice je „Kako i kada ispraviti učenike u nastavi njemačkog jezika“.

„Jedina prava pogreška je ona iz koje ništa ne naučimo.“ - poznati je citat John Powella. Tijekom radionice sudionici će kategorizirati greške učenika. Bavit će se pitanjima koje je greške neophodno ispraviti, imajući u vidu ishode učenja, a koje greške se trebaju zanemariti. Jedna od tema radionice je i uloga verbalne i neverbalne komunikacije pri ispravljanju grešaka kod učenika.

Voditeljica radionice je Angela Bernadić – vanjska suradnica/savjetnica Zavoda za njemački jezik.

Najava edukativne radionice za učitelje i nastavnike njemačkog jezika ŽZH

J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje organizira edukativnu radionicu za učitelje i nastavnike njemačkog jezika ŽZH, koja će se održati 28. lipnja 2021. godine u Prvoj osnovnoj školi u Širokom Brijegu, s početkom u 09.00 sati.

Tema radionice je „Kako i kada ispraviti učenike u nastavi njemačkog jezika“.

„Jedina prava pogreška je ona iz koje ništa ne naučimo.“ - poznati je citat John Powella. Tijekom radionice sudionici će kategorizirati greške učenika. Bavit će se pitanjima koje je greške neophodno ispraviti, imajući u vidu ishode učenja, a koje greške se trebaju zanemariti. Jedna od tema radionice je i uloga verbalne i neverbalne komunikacije pri ispravljanju grešaka kod učenika.

Voditeljica radionice je Angela Bernadić – vanjska suradnica/savjetnica Zavoda za njemački jezik.

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com