Održana stručna edukacija za nastavnike matematike u višim razredima osnovne škole u Županiji Zapadnohercegovačkoj

U organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje, dana 10. siječnja 2019. godine održana je edukacija za nastavnike matematike u višim razredima osnovne škole Županije Zapadnohercegovačke.Voditelj edukacije pod nazivom "Vrednovanje učeničkih postignuća u nastavi matematike" bila je vanjski suradnik - savjetnik Zavoda za odgoj i obrazovanje, prof. dr.sc. Ljiljanka Kvesić.


U okviru navedene teme učiteljima matematike istaknuta je važnost matematičkih postignuća učenika za nastavak viših stupnjeva obrazovanja. Isto tako, istaknuta je i esencijalna važnost matematike koja se proteže u svim dijelovima ljudskog života. Naglasak je bio na aktivnostima nastavnika koje im pomažu pravednije i objektivnije vrednovati znanje učenika.Profesorica Kvesić je posebno naglasila važnost formativnog vrednovanja učenika koje zahtjeva svakodnevnu usmenu i pismenu provjeru učeničkih postignuća (suvremena škola), što podrazumijeva interaktivnu nastavu i odnos "nastavnik-učenik" koji omogućavaju bolji uvid u znanje i rad učenika, a samim time i realnije ocjenjivanje. Na temelju dobivenih rezultata istraživanja, profesorica Kvesić je sudionicima edukacije ukazala na važnost kombiniranja formativnog i sumativnog vrednovanja učeničkih postignuća, što umanjuje relativizaciju i dovodi do pravovaljane
zaključne ocjene.Na edukaciji je sudjelovalo oko 20 nastavnika matematike viših razreda osnovne škole u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com