Održan aktiv stručnih suradnika ŽZH

U organizaciji J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje, dana 29. lipnja 2021. godine održan je aktiv stručnih suradnika iz osnovnih i srednjih škola Županije Zapadnohercegovačke, pod vodstvom Ane Čerkez, savjetnice Zavoda za stručne suradnike/pedagoge.

SASS3

Nakon utvrđenog dnevnog reda, krenulo se s prvom točkom u kojoj su analizirani rezultati ankete o radu stručnih suradnika u vrijeme korone. Cilj analiziranja ankete je da se stekne bolji uvid u izvođenje nastave na daljinu. Na temelju ankete iznose se iskustva i mišljenja za daljnji tijek planiranja i organiziranja u slučaju nove potrebe za online nastavom. Učenje na daljinu se činilo  kao daleka budućnost, ali je danas postala naša svakodnevnica. Učenici, nastavnici, roditelji i stručni suradnici su svoje navike učenja i podučavanja u cijelosti morali prilagoditi novom mediju.

U raspravi je posebno istaknuto sudjelovanje stručnih suradnika u organizaciji izvođenja nastave na daljinu te su se svi složili da su njihove pripreme za vrijeme korone bile višesatne. Raspravljalo se o redovitosti rada učenika, o njihovom snalaženju te o opterećenosti nastavnim sadržajem i domaćom zadaćom. Velika priprema se odnosila i na rad učenika s poteškoćama u razvoju, koja zahtjeva individualan rad, te na samu težinu provedbe nastave koja se održavala preko WhatsApp grupa.

Naglasak se stavlja na važnost provedbe teme o poštivanju različitosti te razvijanje empatije prema učenicima s poteškoćama u razvoju. Zaključak je da u temama koje su osjetljivog sadržaja sudjeluju i razrednici zajedno sa stručnim suradnicima te se predlaže da se u takvom razredu izaberu „vršnjaci pomagači“. Problematika koja se također navodi odnosi se na darovitu djecu, koja se jako malo spominju te koja stagniraju u svom razvoju.

SASS1

SASS2

Na kraju aktiva, pod točkom 3. dnevnog reda, sudionici su izabrali novog predsjednika stručnog aktiva stručnih suradnika te je jednoglasno izglasan prijedlog da Olivera Brljević bude nova predsjednica.

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com