Održan treći sastanak predmetnih radnih skupina za izradu kurikula

U Mostaru je dana 22. studenoga 2021. godine održan treći sastanak predmetnih radnih skupina zaduženih za izradu prijedloga predmetnih kurikula za osnovnu školu i opću gimnaziju u županijama u kojima se nastava izvodi po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku.

Prethodni sastanci prošli su u kombinaciji edukativnog dijela za članove i voditelje predmetnih radnih skupina i rada na izradi prijedloga predmetnih kurikula. Nakon što su definirani opisi predmeta, ciljevi učenja i poučavanja, te domene (područja) predmetnih kurikula, predmetne radne skupine nastavile su rad na definiranju odgojno-obrazovnih ishoda.

Nakon sastanka radnih skupina, sastanak su održali članovi Stručnog tima te su dogovarali naredne korake, sastanke i daljnje aktivnosti.

prsk2

prsk3

prsk5

prsk4

prsk1

prsk6

prsk7

prsk9

prsk8

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com

©2021 Javna ustanova Zavod za odgoj i obrazovanje.