Održana stručna edukacija za učitelje i nastavnike fizike HBŽ

Zavod za odgoj i obrazovanje organizirao je 7. siječnja 2022. godine stručnu edukaciju (predavanja + radionica) za učitelje i nastavnike fizike Hercegbosanske županije na temu Primjena PhET simulacija u nastavi fizike. Edukacija je održana u Osnovnoj školi Ivan Mažuranić u Tomislavgradu. 

Edukaciju je održao prof. dr. sc. Jadranko Batista, pročelnik Studija fizike na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

FIZIKAJADRANKO1

U prvom dijelu su održana predavanja vezano za važnost simulacija u odgojno-obrazovnom procesu s primjerima PhET simulacija koja vode ka intraktivnoj i istraživački usmjerenoj nastavi s primjerima iz fizike. 

Nakon održanih predavanja održana je radionica u kojoj je korišteno nekoliko, od strane nastavnika, izabranih PhET simulacija o kojima se raspravaljalo. Učitelji i nastavnici su imali mogućnost samostalnog preuzimanja i korištenja simulacija te razmatranja mogućnosti pojedinih simulacija (karakteristike simulacije, ograničenja i veza sa obrazovnim ishodima).

Nastavnici su uspješno izvršili pretpostavljene zadatke, ali i naglasili, kako se treba još dodatno pripremati za bolje razumijevanje i korištenje simulacija u nastavi.

FIZIKAJADRANKO2

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com