Održana Obuka za ravnatelje osnovnih i srednjih škola županija potpisnica Sporazuma o suradnji

U ponedjeljak, 10. listopada 2022. godine u hotelu Mostar u Mostaru, a u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i Zavoda za odgoj i obrazovanje, održana je Obuka za ravnatelje osnovnih i srednjih škola – implementacija Kurikula. Obuku su vodili stručni savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje.

Na samom početku, prisutne je pozdravila Sandra Pejić, savjetnica Zavoda za odnose s javnošću, koja se zahvalila ravnateljima na dolasku te poseban pozdrav uputila gostima iz Republike Hrvatske, koji su pokazali iznimnu susretljivost i spremnost za dijeljenje iskustava sa svojim kolegama iz županija potpisnica Sporazuma o suradnji, odnosno županija koje nastavu izvode po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku. U uvodnom dijelu programa, prisutnima se obratio pomoćnik ministrice MOZKŠ-a Županije Zapadnohercegovačke i voditelj Stručnog tima, g. Mario Mikulić, koji je predstavio dosadašnji rad na Kurikulu. Također, g. Mikulić je iznio planove za buduće korake te istaknuo potrebu održavanja ove obuke, jer je od iznimne važnosti da ravnatelji, kao lideri u svojim školama, olakšaju implementaciju Kurikula i dodatno motiviraju svoje nastavnike na još kvalitetniji odgojno-obrazovni rad, slijedeći Kurikul.

azooobu

Prisutnima se obratio i g. Momir Karin, ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je istaknuo važnost odgojno-obrazovnih djelatnika kao resursa koji će pomoći u kreiranju bolje budućnosti i konkurentnosti na tržištu rada. Posebno je istaknuo ulogu ravnatelja i  njihovu podršku nastavnicima i učenicima u njihovom cjelokupnom razvoju i iskorištavanju svih potencijala koji će ih dovesti do željenih rezultata. 

Prigodnim riječima obratio se i pomoćnik ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje, g. Igor Rukljač, koji je u svome obraćanju stavio naglasak na spremnost Agencije za pružanje potrebne pomoći i podrške, kako bi se izbjegle sve potencijalne prepreke i poteškoće u implementaciji Kurikula.

Na kraju uvodnog dijela programa, a u ime Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, prisutnima se obratila i gđa. Miljana Glamuzina, potpredsjednica Savjeta Vlade za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Uputila je čestitke svim ministrima i ravnateljima Zavoda, kao i ravnateljima i predstavnicima škola, na spremnosti i odlučnosti za ovaj važan iskorak – provođenje reforme obrazovanja koja za cilj ima razvoj i unaprjeđenje kvalitete nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku. 

U radnom dijelu Obuke, predavanje pod nazivom „Kurikul iz nastavnoga predmeta Hrvatski jezik“ održala je dr. sc. Marijana Češi, savjetnica Agencije za hrvatski jezik, koja je ravnateljima skrenula pozornost na važnost razvoja čitalačke pismenosti, bez koje nije moguće postići dostatnost ni u matematičkoj, ni u digitalnoj pismenosti. Istaknula je važnost učenja hrvatskoga standardnoga jezika, kao osnove za komuniciranje na bilo kojem drugom (stranom) jeziku.

Predavanje pod nazivom „Kurikul iz nastavnoga predmeta Matematika“ održao je g. Ratko Višak, savjetnik Agencije za matematiku, koji je u izlaganju stavio naglasak na matematiku kao predmet u kojem ima prostora za korelaciju s međupredmetnim temama Kurikula, te se dotaknuo minimalne ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda, kako iz matematike, tako i iz drugih predmeta. U svome predavanju iznio je preporuke za ostvarenje odgojno-obrazovnog ishoda „dobar“, te pojasnio razlike i važnost u vrednovanjima učeničkih postignuća.

„Kurikul nastavnoga predmeta Engleski jezik“ naziv je teme koju je obradila Izabela Pontar Mijić, savjetnica Agencije za engleski jezik. U svome izlaganju dotaknula se svih domena predmetnoga Kurikula, kao i vremena posvećenog određenom obrazovnom ishodu, naglašavajući da je to učiteljeva samostalna procjena, ovisna o povratnoj informaciji učenika. 

U predavanju „Kurikuli u razrednoj nastavi“, a koje je održao g. Igor Rukljač, prisutni su mogli čuti na koji način provoditi reformu obrazovanja u najnižim razredima. Pozvao je na opreznost prilikom postupaka učenja, a posebno na igru – da ona ne bude sama sebi svrha, nego dio i način učenja. 

Koliko je važna uloga vodstva škole, koje su tehnike za lakše rukovođenje školom, kako uskladiti ljudski i materijalni potencijal u području odgoja i obrazovanja da bi se postigli ciljevi odgojno-obrazovnih djelatnosti govorio je g. Arsen Badurina u svome izlaganju „Školski menadžment“.

Obuka je zaključena izlaganjem g. Vlade Matasa, a koji je obradio temu „Asertivna komunikacija“  i dotaknuo se komunikacije kao načina neposrednog izražavanja misli, bez kršenja prava druge osobe. Asertivna komunikacija posebno je važna u odgojno-obrazovnom radu, implementaciji Kurikula, jer znači suradnju između svih onih koji sudjeluju u procesu odgoja i obrazovanja. 

Ovo je samo jedna u nizu planiranih obuka vezanih za implementaciju Kurikula, jer je u svakom društvu obrazovna reforma najvažnija reforma, a ulaganje u obrazovanje – ulaganje u budućnost.

azooobu1

azooobu3

azooobuk2

azooobu4

azooobu5

azooobu6

azoobu7

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com