Održana obuka učitelja i nastavnika ŽZH - Međupredmetne teme

Od 22. do 25. kolovoza 2023. godine u Osnovnoj školi Ruđera Boškovića u Grudama održana je sedma obuka učitelja i nastavnika Županije Zapadnohercegovačke za implementaciju kurikula, a koja se odnosila na međupredmetne teme.

WhatsApp Image 2023 08 24 at 10.13.55 1

Učitelji i nastavnici bili su podijeljeni po skupinama, koje su pokrivale četiri međupredmetne teme: Osobni i socijalni razvoj, Građanski odgoj i obrazovanje, Upotreba informacijske i komunikacijske tehnologije, te Poduzetnost.

Obuka o međupredmetnim temama iznimno je važna za rad u nastavi, jer takav, kvalitetan način podučavanja zahtijeva fleksibilan pristup i suradnju između učitelja i nastavnika različitih predmeta. Međupredmetne teme se odnose na teme koje se prepliću i povezuju više različitih predmeta ili disciplina. One potiču interdisciplinarni pristup učenju i razmišljanju, omogućavajući učenicima razvijanje dubljeg razumijevanja kompleksnih problema i situacija, odnosno pristup iz više perspektiva.

WhatsApp Image 2023 08 25 at 14.25.01 1

WhatsApp Image 2023 08 25 at 14.25.01 2

WhatsApp Image 2023 08 25 at 14.25.01

Učenjem međupredmetnih tema u odgoju i obrazovanju postiže se niz koristi koje doprinose dubljem, širem spektru vještina i sveobuhvatnijem pristupu učenju, kao što su interdisciplinarno i kritičko razmišljanje, kreativnost, svestranost, učenje za razumijevanje i ono najvažnije - praktična primjena onoga što će učenicima biti potrebno da ostvare svoje mogućnosti u punom kapacitetu.

WhatsApp Image 2023 08 23 at 10.13.26 2

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com