POZIV NA DVODNEVNO STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA UČITELJE RAZREDNE NASTAVE

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru organizira dvodnevno stručno usavršavanje pod nazivom InAMath - Interdisciplinarni pristup poučavanju matematike u razrednoj nastavi, koje će se održati po sljedećem rasporedu:

  • 10. veljače 2023. godine 17.00 - 20.00 Interdisciplinarni pristup poučavanju matematike i kako ga ostvariti
  • 11. veljače 2023. godine   9.00 - 13.00 Digitalni alati u nastavi matematike

Stručno usavršavanje se organizira u suradnji sa Zavodom za odgoj i obrazovanje i Zavodom za školstvo Mostar.

Više detalja o prijavama dostavljamo u Pozivu.

 

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com