Održan Stručni aktiv njemačkog jezika

Stručni aktiv nastavnika njemačkog jezika održan je online putem Zoom aplikacije 14. listopada 2020. godine. Stručnom aktivu nazočilo je 15 učitelja i nastavnika iz osnovnih i srednjih škola Županije Zapadnohercegovačke.

Dnevni red:

1. Rad s novim udžbenicima

2. Elementi i načini ocjenjivanja i vrjednovanja učenika

3. Ujednačavanje kriterija ocjenjivanja

4. Aktualna problematika

U 2. i 3. godini učenja njemačkog jezika učenici rade s novim udžbenicima izdavačke kuće Alfa Lernen, Singen, Spielen. Članovi Aktiva su se upoznali s mogućnostima koje nudi online ponuda popratnih materijala istoimenog udžbenika.

Razgovaralo se o elementima i kriterijima ocjenjivanja u doba Covida-19 i poštivanju Pravilnika o ocjenjivanju. Otežavajuća je okolnost da su razredi podijeljeni u grupe i isti pohađaju nastavu svaki drugi dan. Dogovoreno je da su potrebe ciljne grupe učenika na prvom mjestu te da nastavnik procijeni kako najbolje uskladiti NPP s trenutnom situacijom poštujući Pravilnik o ocjenjivanju i preporuke Kriznog stožera.

Nastavni plan i program dio nastavnika i učitelja uspijeva ostvariti, no pojedini su nastavnici i učitelji prilagodili NPP okolnostima i isti su rasteretili. Odjeli su individualni, imaju individualne potrebe te je nemoguće zahtijevati jednoobrazan pristup.

Važeći NPP preporučuje da se posebice u nižim razredima gramatika ne ocjenjuje i ne predaje, odnosno pojašnjava izolirano kao pojava, nego da se automatizira i stavi u kontekst te da su učenici u mogućnosti povezati gramatičke pojave sa svojim iskustvima.

Zajednički su definirani najprimjereniji elementi ocjenjivanja za nastavni predmet Njemački jezik za osnovne i srednje škole. Zaključak je da se elementi vrjednovanja razlikuju ovisno o godini učenja i ovisno o instituciji u kojoj se izvodi nastava (osnovna ili srednja škola).

Pristupi u ocjenjivanju i vrjednovanju članova Aktiva su različiti. Tijekom Aktiva se razvila rasprava na temu ocjenjivanja iz koje proizlazi da su iskustva i primjena kriterija ocjenjivanja različita.

Kratko se osvrnulo na globalno i operativno planiranje u osnovnim i srednjim školama, jer se prema naputku izvođenje nastave planira samo za predstojeći kalendarski mjesec koji potpisuje nastavnik, odnosno učitelj i ravnatelj škole. Postoje manje razlike u načinu planiranja u osnovnim i srednjim školama.

I ovdje postoje odstupanja što ovisi o okolnostima u kojima nastavnik, odnosno učitelj, izvodi nastavu i potrebama ciljne skupine za koju je predviđena nastava.

Najviše vremena se posvetilo problemima vezanim za trenutno stanje u školstvu. Članovi Aktiva su suočeni sa sljedećom problematikom:

  • nedovoljno stručnog usavršavanja,
  • kašnjenje isporuke udžbenika za 2. i 3. godinu učenja u osnovnim školama,
  • neizvjesnost uzrokovana Covidom-19 i izvođenje i prilagođavanje NPP-a danim okolnostima,
  • potreba za češćim sastancima na razini Općine ili Županije.ANGELA 11
  • ANGELA 22

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com