Održana stručna edukacija iz povijesti

Dana 16. studenoga 2020. godine u zgradi Vlade ŽZH (Skupštinska dvorana) održana je stručna edukacija za učitelje i nastavnike povijesti, pod vodstvom dr. sc. Marije Naletilić, šefice sektora za ZJNPP-a u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Tema edukacije je bila "Organiziranje nastave povijesti utemeljene na ishodima učenja na primjeru lokalne povijesti; Tvrđave nekada i danas u Hercegovini" i pokušalo se odgovoriti na nekoliko važnih pitanja:

Što su ishodi učenja? – struktura i način definiranja

Koje su karakteristike ishoda učenja za nastavni predmet povijest?

Kako koristimo Revidiranu Bloomovu taksonomiju?

Kako ishodi učenja mijenjaju obrazovnu paradigmu?

Radionica Tvrđave nekada i danas u Hercegovini imala je za cilj pokazati na primjeru teme iz lokalne povijesti na koji način nastavnici mogu zainteresirati učenike za istraživanje i analizu izvora te razvoj kritičkog mišljenja. Krajnji nam je cilj da učenici pored činjenica mogu primijeniti stečena znanja koja će im svakako biti potrebna u daljnjem školovanju, svakodnevnom životu i budućem radu.

Edukacija iz povijesti

 

Održana stručna edukacija za asistente u nastavi

Stručnu edukaciju za asistente održala  je učiteljica Gordana Nakić, stručna savjetnica/vanjska suradnica Zavoda, 9. studenoga 2020. u OŠ „Fra Lovro Karaula“ u Livnu.

Temom „Uloga/podrška asistenta u nastavi za vrijeme pandemije COVID - 19 i nastave na daljinu“ pokušalo se odgovoriti na nekoliko važnih pitanja:
Tko su asistenti u nastavi? – zakonska regulativa
Vlastita percepcija asistenata o njihovoj ulozi u nastavnom procesu i problemi s kojima se susreću u praksi
Opće karakteristike suradnje učitelja/nastavnika i asistenata
Izazovi nastave na daljinu
Uloga/podrška asistenata tijekom nastave na daljinu.
Mnogi su autori dali odgovor na pitanje tko su asistenti u nastavi, a između ostalih, Igrić, Kobetić i Lisak (2008) koji navode kako je asistent u nastavi osoba čija je glavna zadaća "neposredna podrška učenicima s teškoćama kojom im se pomaže u uključivanju u razredni kolektiv te savladavanju socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja."
Razvidno je kako je temeljni cilj uključivanja asistenta u nastavi podrška inkluziji učenika s teškoćama u razvoju. Valja naglasiti kako je educirani asistent odgojno-obrazovni djelatnik s kompetencijama jedan od čimbenika inkluzivnog obrazovanja i jednako važna karika u odgojno-obrazovnom radu temeljenom na inkluzivnim načelima.
Potrebe djece i učenika s teškoćama u razvoju zahtijevaju sveobuhvatan, interdisciplinaran pristup koji u središte stavlja djetetove potrebe. Unutar ove perspektive, asistenti u nastavi su resursi i čimbenik kvalitete odgojno-obrazovnog procesa. U odnosu na nastavni proces asistenti su podrška učiteljima i nastavnicima u realizaciji nastavnog plana i programa te aktivnostima koje se svakodnevno odvijaju u inkluzivnom okruženju. Asistenti trebaju imati ključne pedagoške kompetencije kako bi mogli uspješno odgovoriti na zahtjeve koji se pred njih stavljaju, ali i određene osobine ličnosti kao što su empatija, tolerancija, sklonost ka radu s djecom s posebnim potrebama te spremnost na suradnju s ostalim članovima odgojno-obrazovnog sustava.
Svoju ulogu asistenti percipiraju kao regulacijsku i kompenzacijsku, usmjerenu na dostizanje što boljih akademskih postignuća učenika. Manje se vide u ulozi posrednika između djeteta i okruženja, posebice podržavanja vršnjačkih odnosa.
Zajedničko planiranje i prilagođavanje nastavnih sadržaja učitelja i asistenta, izrađivanje nastavnih materijale, itd. su primjeri dobre prakse koja bi trebala biti svakodnevno prisutna. Međutim, postoje i primjeri suradnje učitelja i asistenta koja nije usklađena s načelima inkluzivne nastave.
Problemi u praksi koji se javljaju u odnosu na nastavni proces su prije svega problem u komunikaciji tj. razmjeni informacija na razini asistent – učitelj/nastavnik i/ili ostali uposlenici škole te nejasnoće profesionalnih zadaća.
Suradnja učitelja i asistenta može se definirati kao suradničko podučavanje. Cilj ovakvog modela podučavanja jeste da svi učenici sudjeluju u školskim aktivnostima i maksimalno razviju svoje potencijale.
Moglo bi se izdvojiti nekoliko sastavnica suradničkoga poučavanja:
Zajedničko planiranje
Fleksibilnost
Dijeljenje uloga i odgovornosti
Edukacijske vještine
Kompatibilnost (usklađenost) itd.
Suradnja učitelja i asistenta u praksi raznolika i specifična za svaku pojedinu školu.
Učitelji koji su radili s djecom s teškoćama i asistenti s iskustvom imaju bolju komunikaciju i suradnju. Također, asistenti početnici bez odgovarajuće edukacije nisu upoznati sa svim aspektima rada pomoćnika i ne prepoznaju što sve podrazumijeva svakodnevni rad u učionici zbog čega češće imaju probleme u praksi.
Nastava na daljinu je nov i nepoznat izazov u kojem smo se takoreći našli preko noći. Prelazak na on-line poučavanje učiteljima je u cijelosti promijenilo način rada. Učenici s teškoćama u razvoju, u Hercegbosanskoj županiji, uspješno su uključeni u ovaj vid nastave zahvaljujući upravo podršci koji su im pružali asistenti u nastavi. Iz iskustva asistenta u nastavi koji su pružali podršku nastave na daljinu prepoznati su različiti načini pružanja podrške.
Uspostava komunikacije, nakon što je u ožujku prekinut nastavni proces, izuzetno je važna za sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa bez obzira putem kojeg medija će se ona uspostaviti (telefon, SMS – a, milom, video pozivima itd.).
Za vrijeme pandemije COVID-19 bilo je izuzetno važno da se komunikacija s učenikom što prije uspostavi, kako bi učenik održao sigurnost i motivaciju. Asistent i učenik uvijek izgrade svoj način komunikacije u kojoj se oni najbolje razumiju zbog čega je njihov ponovni kontakt bio izuzetno važan.
Kako bi dao podršku učeniku tijekom on-line nastave asistent mora poznavati komunikacijske medije kojima učenik raspolaže te sadržaj, aktivnosti i zadatke koje učenik treba obraditi. Asistent može biti uključen u virtualnu učionicu, slati materijale putem e-maila, društvenih mreža itd.
Znamo da su u praksi asistenti imali različite situacije i morali im se prilagoditi.
Pružanje podrške u učenju na daljinu je zahtjevan zadatak koji ovisi o potrebama učenika i medijsko-komunikacijskim mogućnostima putem kojih asistent usmjerava rad učenika.
Pružanje podrške učenicima s teškoćama u razvoju za vrijeme on-line nastave podrazumijeva:
svakodnevnu suradnju s učiteljem na pripremanju materijala
svakodnevnu komunikaciju s učenikom koja podrazumijeva praćenje nastavnih sadržaja, pomoć u rješavanju domaće zadaće i podsjećanje na rok za slanje zadaće, i sl.
komunikaciju s roditeljima i tehničku podršku ukoliko im je potrebna pri instalaciji i korištenju aplikacija
podrška pri korištenju dodatnih sredstava komuniciranja (e-mail, Viber, Wats App, itd.)
Asistenti mogu i trebaju biti uključeni u virtualne učionice u kojima imaju uvid u sadržaje koje kreiraju učitelji/nastavnici.
 
 

Održana DACUM radionica za mentore praktične nastave u poslovnim subjektima

DACUM 3

Dana 5. studenoga 2020. godine u Hotelu Park u Širokom Brijegu je održana DACUM radionica za mentore praktične nastave u poslovnim subjektima. Na uvodnom predavanju i radionici se govorilo o ulozi i odgovornosti mentora – radnih procesa, dužnosti i zadataka u svrhe prilagodbe postojećeg programa obuke mentora aktualnim okolnostima u ŽZH.

Na radionici koju je vodio Eldin Sarajlić iz Fondacije Helvetas Moja Budućnost sudjelovali su  predstavnici FEAL-a, KS Tueren d.o.o., I-Form, d.o.o. TT Kabeli iz Širokog Brijega, Srednje strukovne škole iz Širokog Brijega te Vokela d.o.o. i Svadbenog salona Bugašić iz Posušja. 

Također, na radionici su sudjelovali Mirjana Kvesić iz J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje i Mario Mikulić, pomoćnik ministrice u MOZKŠ ŽZH.  

Pilot-obuka će se u suradnji sa srednjim strukovnim školama i odabranim tvrtkama, a uz podršku Fondacije Helvetas Moja Budućnost održati 30. studenoga, 1. prosinca i 2. prosinca 2020. godine u Hotelu Park u Širokom Brijegu.

DACUMDACUM4DACUM 2

Održan seminar Autizam. Što i Kako?

Dana 29. listopada 2020. godine u Širokom Brijegu održan je seminar o strategijama za razvoj komunikacijskih vještina kod djece s autizmom i poremećajima socijalne komunikacije, pod vodstvom Marijane Perković, prof. logoped. Seminar Autizam. Što i Kako? je imao za cilj upoznati prisutne sa strategijama usmjerenima na razvoj komunikacijskih vještina djece s autizmom. 

Kako razvijati socijalnu interakciju i komunikaciju? Kako odrediti komunikacijske ciljeve u radu s djecom koja imaju autizam? Kako uspješno primijeniti strategije za ostvarenje interakcije s djetetom s autizmom kao i primjena strategija za uspješno komuniciranje; samo su neka od pitanja na koja su sudionici mogli dobiti odgovor. Seminar je bio namijenjen učiteljima, asistentima u nastavi, stručnim suradnicima i odgajateljima.  

Ed 1 ispravkaEd 2 ispravkaEd 3 ispravkaEd 4 ispravkaEd 5 ispravka

Potpisan sporazum o suradnji između Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Republike Hrvatske i J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Republike Hrvatske, koji zastupa ravnateljica Ivana Katavić, prof. i Javna ustanova Zavod za odgoj i obrazovanje, koji zastupa ravnateljica Jadranka Bošnjak, prof., sklopili su dana 27. listopada 2020. godine u Širokom Brijegu sporazum o suradnji u svrhu razvoja i unaprjeđenja kvalitete obrazovanja, stjecanja praktičnih znanja, stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika, aktivnog sudjelovanja u provođenju reforme obrazovanja kao i uzajamne podrške.

Dogovoreno je da se za početak održe radionice o vrednovanju za nastavnike srednjih škola.

Ravnateljica Ivana Katavić je naglasila kako je najveći problem pristupnicima za državnu maturu iz Bosne i Hercegovine to što se u BiH radi po Nastavnom planu i programu, a u Republici Hrvatskoj po kurikulumu. Dodala je i da joj je čast i zadovoljstvo pomoći Hrvatima u BiH i da stoji na raspolaganju za bilo kakvu pomoć iz djelokruga rada Nacionalnog centra.

Ravnateljica Zavoda, Jadranka Bošnjak je rekla kako se nada da će koordinacija ministara županija koje rade po nastavnom planu i programu na hrvatskome jeziku uskoro započeti proces reforme obrazovanja jer su nam nastavni planovi i programi zastarjeli i treba ih mijenjati. Ravnateljica Zavoda se zahvalila i kazala kako je počašćena i ponosna zbog ugovora o suradnji sa NCVOO i da nam puno znači njihova pomoć i podrška.

J 11

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com