Održana prva obuka trenera za primjenu ishoda učenja po novom Kurikulu

Zavod za odgoj i obrazovanje organizirao je 1. lipnja u Mostaru obuku za primjenu ishoda učenja za trenere iz pet županija koje nastavu izvode po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini.

skolk1

U prvom dijelu predavačica Matilda Bulić je obradila temu „Upravljanje promjenom“, te se  osvrnula na prilagođavanje promjenama koje se događaju. Važno je prepoznati potrebu za različitim vrstama promjena te na osnovu istih poduzeti neke korake kako bi mogli upravljati tim promjenama. Činjenica je da su promjene u obrazovanju najsporije i svaka značajna promjena nailazi na otpor. Da bi se smanjio otpor nastavnika potrebno je uključiti sve dionike u takav proces. Također je potrebno objasniti djelatnicima zašto se ide u nove promjene, kojom brzinom će se promjene odvijati i koji se rezultati očekuju. Važno je osigurati opipljiv sadržaj kako bi se uklonio strah djelatnika od uključivanja u nove procese i oslobodilo vrijeme za dodatnu edukaciju. Predavačica Bulić istaknula je kako promjena treba biti sadržana u svim materijalima.

U drugom dijelu predavanja Sonja Rupčić Petelinc obradila je temu „Promjena paradigme – kurikul nakon nastavnog plana i programa“, te je govorila o razvoju kurikulskih dokumenata, gdje se osvrnula na razliku između nastavnog plana i programa i kurikula. NPP je popis sadržaja koje učenik mora usvojiti. On prikazuje opis predmeta, ciljeve i sadržaje koji su jednaki za sve učenike. U središtu kurikula je učenik. Kurikul u sebi sadrži odgojno-obrazovne ishode koji opisuju razinu koju učenik mora savladati.

Nikolina Matovina Hajduk u svom predavanju „Vrednovanje ishoda – formativno i sumativno praćenje učenika“ naglasila je kako je vrednovanje ishoda neizostavan dio planiranja. Vrednovanje postignuća učenika postupak je određivanja ostvarenosti odgojno-obrazovnih očekivanja ili ishoda definiranih kurikulskim dokumentima. Kroz izlaganje predstavljeni su praktični primjeri rubrika za vrednovanje koju koriste nastavnici. Na predavanju su predstavljene tzv. „Izlazne kartice“.

Ovo je tek prva u nizu obuka koje će se organizirati za trenere iz navedenih županija, koji će nakon cijelog ciklusa educirati svoje kolege, odgojno-obrazovne djelatnike, za primjenu ishoda učenja po novom kurikulu.

skolk2

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com