Održane obuke učitelja i nastavnika za primjenu kurikula međupredmetnih tema u nastavi

U utorak, 11. lipnja, a u sklopu cjelovitih obuka za primjenu novih kurikula, u Osnovnoj školi Ivana Mažuranića u Posušju održane su obuke učitelja i nastavnika za primjenu kurikula međupredmetnih tema u nastavi.  Na obukama su sudjelovali učitelji razredne nastave te nastavnici koji izvode nastavu u gimnazijama Županije Zapadnohercegovačke. Učiteljima i nastavnicima predstavljene su međupredmetne teme te njihova uloga u odgoju i obrazovanju učenika osnovnih i općih srednjih škola, nakon čega su kroz praktičan rad osmišljavali načine kako ih mogu primijeniti u svakodnevnom radu. Danas je nastavljeno održavanje obuka za učitelje predmetne nastave iz osnovnih škola Županije Zapadnohercegovačke. 

Učitelji i nastavnici bili su podijeljeni po skupinama, koje su pokrivale četiri međupredmetne teme: Osobni i socijalni razvoj, Građanski odgoj i obrazovanje, Upotreba informacijske i komunikacijske tehnologije te Poduzetnost.

Obuka o međupredmetnim temama iznimno je važna za rad u nastavi, jer takav, kvalitetan način podučavanja zahtijeva fleksibilan pristup i suradnju između učitelja i nastavnika različitih predmeta. Međupredmetne teme odnose se na teme koje se prepliću i povezuju više različitih predmeta ili disciplina. One potiču interdisciplinarni pristup učenju i razmišljanju, omogućavajući učenicima razvijanje dubljeg razumijevanja kompleksnih problema i situacija, odnosno pristup iz više perspektiva.

c08d4af9 194b 482a aafa 3ab52071383d

2452efa4 47aa 484f 87fe 7ce1813c52c9
e827ea94 9637 43e5 b533 2ea2b1553464

475c410e b8f4 4f75 a3f5 60f4891546e1

5f858f2a 86fe 47b8 8e4f 8498e9374612
26bfdfe9 c4f9 4eeb 823c bdfcdf08b7ca

70ca087d d64f 459b 98fc c0acd952e05e

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com