Održane obuke učitelja i nastavnika za primjenu kurikula međupredmetnih tema u nastavi u Hercegbosanskoj županiji

U utorak, 25. lipnja 2024. godine održana je obuka za međupredmetne teme, posljednja u ciklusu obuka učitelja i nastavnika Hercegbosanske županije za implementaciju kurikula. Obuka se održala u Srednjoj strukovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića u Livnu, a vodili su je treneri za međupredmetno područje.

S učiteljima i nastavnicima, koji su bili podijeljeni po skupinama, treneri su prošli sve četiri međupredmetne teme: Osobni i socijalni razvoj, Građanski odgoj i obrazovanje, Upotreba informacijske i komunikacijske tehnologije te Poduzetnost.

Budući da međupredmetne teme pružaju kontekstualno učenje, naglasak je stavljen na to da je potrebno postići da učenici spoznaju kako različita područja znanja međusobno utječu i doprinose rješavanju kompleksnih problema u stvarnom svijetu. To ih uči da razmišljaju holistički i multidisciplinarno, što je od iznimne važnosti za suočavanje s izazovima u modernom društvu koji često zahtijeva integrativne pristupe. Obuka o međupredmetnim temama iznimno je važna za rad u nastavi, jer takav, kvalitetan način podučavanja zahtijeva fleksibilan pristup i suradnju između učitelja i nastavnika različitih predmeta. 
 
MPT
 
MPT 1
 
MPT 2
 
MPT 3
 

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com