Održan prvi sastanak predmetnih radnih skupina za izradu kurikula

Dana 19. kolovoza 2021. godine u Grudama održan je prvi sastanak  koordinatora, voditelja i članova predmetnih radnih skupina zaduženih za izradu prijedloga predmetnih kurikula za osnovne škole, gimnazije i općeobrazovne predmete u srednjim strukovnim školama županija u kojima se nastava izvodi po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku.

Voditelj stručnog tima Mario Mikulić, pomoćnik ministrice obrazovanja, znanosti, kulture i športa pozdravio je sve prisutne te se posebno zahvalio Ružici Mikulić, ministrici obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, ministrici znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije Gordani Nakić, ravnatelju Zavoda za školstvo Mostar Željku Ćoriću te Jadranki Bošnjak, ravnateljici Zavoda za odgoj i obrazovanje, koja je ujedno i menadžerica i koordinatorica ovog projekta.

Nakon uvodnih riječi i prezentacije Kurikularnom reformom do kvalitetnog obrazovanja, slijedila su predavanja koordinatora.  Koordinator za područje prirodoslovlja i matematike dr. sc. Krešo Zadro članovima je približio kurikul iz Republike Hrvatske te je napravio analizu i usporedbu s kurikulima drugih država. Koordinatorica za društveno-humanističko područje dr. sc. Marija Naletilić  prezentirala je Zajedničku jezgru definiranu na ishodima učenja, dok je Ana Kordić, koordinatorica za međupredmetno i kroskurikularno područje članovima  predstavila strukturu predmetnih kurikula.

Nakon predavanja započeo je rad po predmetnim radnim skupinama gdje su voditelji istih uputili članove u cijeli proces i strukturu te su analizirali postojeće nastavne planove i programe. Predmetne radne skupine zajedno sa svojim voditeljima i koordinatorima dogovorili su naredne korake i radne sastanke te je cijeli događaj završio u pozitivnom i motivirajućem ozračju.

 

 

U Livnu i Širokom Brijegu održane radionice za učitelje i nastavnike njemačkog jezika

 

IMG 20210628 WA0114

28. i 29. lipnja 2021. godine održane su radionice za učitelje i nastavnike njemačkog jezika Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije.

grupna slika Livno

Radionice pod nazivom Kako i kada ispraviti učenike u nastavi njemačkog jezika održane su u Širokom Brijegu i Livnu. Tijekom radionice sudionici su analizirali greške uzimajući u obzir ishode učenja. Imajući uvid u praktičnu nastavu putem video snimaka procjenjivali su ulogu neverbalne komunikacije pri ispravljanju grešaka. Iz učeničke perspektive učitelji i nastavnici rekonstruirali su slijed misli učenika kako bi prepoznali uzroke nastanka grešaka. Tek kad učitelj ili nastavnik odredi uzrok nastanka greške, u stanju je osvijestiti učenika o uzrocima nastajanja iste i primjenjujući određene metode pomoći učeniku.

livno lap top work

IMG 20210628 WA0140

Održani stručni aktivi za učitelje i nastavnike fizike i tehničke kulture ŽZH

Dana 29. lipnja i 30. lipnja 2021. godine u Drugoj osnovnoj školi u Širokom Brijegu održani su stručni aktivi za učitelje i nastavnike fizike i tehničke kulture i Županije Zapadnohercegovačke Voditeljica stručnog aktiva je dr. sc. Jelica Galić, vanjska suradnica/savjetnica Zavoda za tehničku kulturu i fiziku.

Sudionicima je prezentiran sadržaj predavanja o ulozi tehničke kulture i fizike u nastavnom procesu, nakon čega je slijedila rasprava. Sudionici su postavljali pitanja i predlagali ono što smatraju neophodnim za kvalitetno održavanje nastave tehničke kulture i fizike u osnovnim, odnosno srednjim školama. Zbog racionalne i ciljane usmjerenosti na aktivnosti koje bi mogle pozitivno utjecati na nastavu navedenih predmeta i na ishode te nastave, nužno je sagledati sve okolnosti i uvjete u kojima se ova nastava izvodi.

Nakon rasprave zaključeno je da kabineti tehničke kulture nisu dovoljno dobro opremljeni ili ih uopće nema u školi, kakvoća nastave tehničke kulture, kao preduvjet uspješnog profesionalnog obrazovanja, iznimno je važna za razvoj gospodarstva i zajednice, dok su kompetencije koje se stječu u tehničkom odgoju i obrazovanje važne za svaki posao današnjice.

Smatraju da je nastava tehničke kulture u osnovnoj školi, kao neizostavna komponenta kurikuluma osnovnoškolske nastave, iznimno važna karika u odgoju i obrazovanju učenika, koja može presudno utjecati na uspješnost njihovog budućeg profesionalnog razvoja i obrazovanja.

 

Održan aktiv stručnih suradnika ŽZH

U organizaciji J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje, dana 29. lipnja 2021. godine održan je aktiv stručnih suradnika iz osnovnih i srednjih škola Županije Zapadnohercegovačke, pod vodstvom Ane Čerkez, savjetnice Zavoda za stručne suradnike/pedagoge.

SASS3

Nakon utvrđenog dnevnog reda, krenulo se s prvom točkom u kojoj su analizirani rezultati ankete o radu stručnih suradnika u vrijeme korone. Cilj analiziranja ankete je da se stekne bolji uvid u izvođenje nastave na daljinu. Na temelju ankete iznose se iskustva i mišljenja za daljnji tijek planiranja i organiziranja u slučaju nove potrebe za online nastavom. Učenje na daljinu se činilo  kao daleka budućnost, ali je danas postala naša svakodnevnica. Učenici, nastavnici, roditelji i stručni suradnici su svoje navike učenja i podučavanja u cijelosti morali prilagoditi novom mediju.

U raspravi je posebno istaknuto sudjelovanje stručnih suradnika u organizaciji izvođenja nastave na daljinu te su se svi složili da su njihove pripreme za vrijeme korone bile višesatne. Raspravljalo se o redovitosti rada učenika, o njihovom snalaženju te o opterećenosti nastavnim sadržajem i domaćom zadaćom. Velika priprema se odnosila i na rad učenika s poteškoćama u razvoju, koja zahtjeva individualan rad, te na samu težinu provedbe nastave koja se održavala preko WhatsApp grupa.

Naglasak se stavlja na važnost provedbe teme o poštivanju različitosti te razvijanje empatije prema učenicima s poteškoćama u razvoju. Zaključak je da u temama koje su osjetljivog sadržaja sudjeluju i razrednici zajedno sa stručnim suradnicima te se predlaže da se u takvom razredu izaberu „vršnjaci pomagači“. Problematika koja se također navodi odnosi se na darovitu djecu, koja se jako malo spominju te koja stagniraju u svom razvoju.

SASS1

SASS2

Na kraju aktiva, pod točkom 3. dnevnog reda, sudionici su izabrali novog predsjednika stručnog aktiva stručnih suradnika te je jednoglasno izglasan prijedlog da Olivera Brljević bude nova predsjednica.

Održana stručna edukacija za učitelje povijesti ŽZH

J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje je u suradnji s udruženjem povjesničara EUROCLIO HIP BIH organizirala stručnu edukaciju za učitelje povijesti Županije Zapadnohercegovačke, koja je održana 21. lipnja 2021. godine u Širokom Brijegu. U sklopu edukacije održana je i promocija priručnika za učitelje pod naslovom Univerzalne vrijednosti iz prošlosti za društvo budućnosti koji je nastao na osnovu dokumenta Alternativni kurikulum za povijest u Bosni i Hercegovini  – doprinos promoviranju humanizma u nastavi povijesti i suočavanju s bosanskohercegovačkim kontroverzama. 

POVJ1

Priručnikom su ponuđeni primjeri nastavnih aktivnosti i radionica u kojima se promoviraju univerzalne ljudske vrijednosti: mir, jednakost, suradnja, sloboda, ravnopravnost, odgovornost. Nastavni sadržaji koji su predstavljeni na edukaciji provociraju promišljanje o univerzalnim ljudskim vrijednostima ili ih direktno promoviraju, te se zasnivaju na kritičkom pristupu, multiperspektivnosti u svrhu izgradnje mira i afirmiraju drugačiji pristup podučavanju povijesti u osnovnim školama u Bosni i Hercegovni. Na edukaciji je sudjelovalo 12 učitelja iz osnovnih škola Županije Zapadnohercegovačke.

2

4

Na edukaciji je u okviru prvog dijela predstavljen sadržaj Priručnika i metodologija izrade Alternativnog kurikuluma, a zatim su edukatorice Marija Naletilić i Melisa Forić Plasto, koje su ujedno i autorice priručnika, izvele radionice. Prva radionica pod naslovom Djevojka sa sela, ratnica, vještica, svetica, inspiracija – uloga žene u srednjem vijeku na primjeru Ivane Orleanske u fokusu je imala položaj žene u srednjem vijeku te pitanje ravnopravnosti i jednakosti, kako u srednjem vijeku tako i u osvrtu na današnjicu.

Druga radionica pod naslovom Rat i mir fokusirala se na pitanje pojma rata i svih negativnih posljedica na društvo koje rat nosi, na primjeru izvora o ratovima iz razdoblja staroga vijeka. Obje radionice su veoma dobro prihvaćene kod sudionika s obzirom da su bile u interaktivnom formatu sa konkretnim izvorima i simulacijom samog rada u učionici. Posebno se ističe finalna rasprava u kojoj su sudionici izrazili svoje zadovoljstvo kvalitetom edukacije i inspiracije novim idejama koje su dobili te koje mogu ugraditi u svoju nastavnu praksu.

POVJ3

5

VODITELJICE EDUKACIJE i AUTORICE PRIRUČNIKA: DR. SC. MARIJA NALETILIĆ i MR. SC. MELISA FORIĆ PLASTO

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com