Održan sastanak s predsjednicima Roditeljskog vijeća

U organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje danas je u Širokom Brijegu održan radni sastanak kojem su nazočili predsjednici Roditeljskog vijeća osnovnih i srednjih škola Županije Zapadnohercegovačke, ravnateljica Zavoda za odgoj i obrazovanje Jadranka Bošnjak, Mario Mikulić pomoćnik ministrice obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH (voditelj stručnog tima u projektu Kurikulske reforme) i Ana Kordić, savjetnica ministrice (koordinatorica za Međupredmetno i kroskurikularno područje).

Na sastanku je predstavljen nacrt projekta Kurikulske reforme i Digitalizacije obrazovnog sustava.

unnamed

U svojoj prezentaciji Kurikulskom reformom do kvalitetnog obrazovanja Mario Mikulić se posebno osvrnuo na to da život i rad u suvremenom društvu brzih promjena zahtijevaju kompetencije koje stavljaju naglasak na razvoj inovativnosti, rješavanja problema, razvoj kritičkog mišljenja, poduzetnosti, informatičke pismenosti, socijalnih i drugih kompetencija.

Njih nije moguće ostvariti u tradicionalnom odgojno-obrazovnom sustavu koji djeluje kao sredstvo prenošenja znanja. Cilj Kurikulske reforme je uspostaviti usklađen i učinkovit sustav odgoja i obrazovanja kroz cjelovite sadržajne i strukturne promjene. Shodno tome, učenicima bi se osiguralo korisnije i smislenije obrazovanje koje je usklađeno njihovoj razvojnoj dobi i interesima, te omogućila veća uključenost roditelja u obrazovanje djece. Učiteljima, nastavnicima i ostalim djelatnicima odgojno-obrazovnih ustanova cilj je osigurati osnaživanje uloga i jačanje profesionalnosti  koja će težiti kreativnijem  radu i  motiviranju učenika.

Jadranka Bošnjak predstavila je izmjene Nastavnog plana te istakla da su postojeći NPP-ovi zastarjeli i neadekvatni o čemu svjedoče loši rezultati naših učenika na međunarodnim testiranjima. Nedostaje podučavanje koje omogućuje razvoj viših kognitivnih razina i zaključivanja temeljeno na činjenicama i argumentima te se ne radi dovoljno na razvoju kritičkog mišljenja koje učenike potiče na aktivno i samostalno rješavanje problema kao i primjenu znanja u praksi. Ono što su najznačajnije novine u odnosu na postojeći Nastavni plan je uvođenje prvog stranog jezika u prvi razred osnovne škole gdje će se on učiti kroz igru, uvođenje predmeta Kultura življenja u 4. i 5. razred, uvođenju Informatike kao obveznog predmeta u osnovnoj školi i gimnaziji te značajnom povećanju satnice ovog predmeta pogotovo u gimnaziji, gdje će učenici imati informatiku sve četiri godine po dva sata tjedno. Za opću gimnaziju je predstavljen Nastavni plan u kojem nakon drugog razreda učenici mogu birati između dva modula ovisno o svojim afinitetima i željama te se na taj način bolje pripremiti za nastavak obrazovanja.

Ana Kordić, koordinatorica za Međupredmetno i kroskurikularno područje prezentirala je međupredmetne teme: Osobni i socijalni razvoj, Poduzetništvo, Građanski odgoj i obrazovanje i Upotreba informacijske i komunikacijske tehnologije te obrazložila kako će se navedene teme implementirati u Kurikul i što će sve djeca učiti.

Promjene u odnosu na dosadašnji način rada ogledat će se u tome što će učenik biti u središtu nastavnog procesa dok će učitelj biti moderator. Naglasak će biti na praktičnom radu, grupnom i timskom radu. U predmetu Kultura življenja osnovni koncepti predmeta su: kultura stanovanja, kultura odijevanja, kultura ishrane i kultura ponašanja i komunikacije. Učenici će između ostaloga učiti kako sigurno koristiti kućanske aparate kroz praktičan rad, osnovne praktične vještine ručnog rada, kako pripremiti neko jednostavnije jelo, o društveno prihvatljivom ponašanju u domu, u školi, u prometu, u dvorištu, u javnom prijevozu, u različitim ustanovama kulture (kazalište, kino, muzej, knjižnica), o komunikaciji – vrste komunikacije, prihvatljiva i neprihvatljiva komunikacija, aktivno slušanje, komunikacija u timu, komunikacija na javnom mjestu, komunikacija putem interneta…

Naglašeno je da sve ove promjene treba pratiti i stalna edukacija učitelja i nastavnika te da je za primjene novih metoda rada neophodna digitalizacija škola koja se već provela u srednjim strukovnim škola ŽZH, a nastavlja se opremanjem osnovnih škola i gimnazija.

Predstavnici roditeljskog vijeća izrazili su zadovoljstvo što se konačno krenulo s Kurikulskom reformom te su istakli da podržavaju svaku pozitivnu promjenu koja će osigurati djeci kvalitetnije i bolje obrazovanje. Ovo je bio prvi u nizu radnih sastanaka s predsjednicima Roditeljskog vijeća i nadležnih ustanova iz resora obrazovanja te će se suradnja nastaviti na obostrano zadovoljstvo.

JAVNI POZIV ZA EDUKATORE

Ovim pozivom želja nam je detektirati i potaknuti nastavnike (učitelje i profesore) i stručne suradnike (u daljnjem tekstu: edukatori) koji imaju iskustva, motiva i želje, svoja znanja prenijeti ostalim kolegama unutar sustava u okviru organiziranih predavanja/radionica.

Predviđena područja edukacije su:
              · upotreba informacijsko komunikacijske tehnologije u nastavnom procesu,
              · mentorski rad,
              · aktivne i inkluzivne metode učenja,
              · projektno poučavanje,
              · priprema projektnih prijedloga za vanjsko financiranje,
              · razvoj poduzetničkih kompetencija,
              · neko drugo, a po prijedlogu edukatora.

Za prijavu potencijalnih edukatora, kreiran je upitnik dostupan putem poveznice.

Rok za popunjavanje upitnika je do 12. studenoga 2021. godine.

Obveza edukatora, osim održavanja edukacije u predviđenom terminu, je i ustupanje korištenih materijala (ppt prezentacija predavanja/radionice i sl.) za objavu na stranicama Zavoda za odgoj i obrazovanje kako bi svi materijali bili dostupni zainteresiranim odgojno-obrazovnim djelatnicima u budućnosti. Po završenom predavanju/radionici, Zavod za odgoj i obrazovanje će provesti evaluaciju kod sudionika.

U programima edukacije, a temeljem prijava, moći će sudjelovati odgojno-obrazovni djelatnici ovisno o vlastitim interesima i mogućnostima. Sve navedeno provodi se u svrhu razmjene iskustava nastavnika i stručnih suradnika te kao poticaj cjeloživotnom učenju i konstantnom unaprjeđenju odgojno-obrazovnog sustava.

Nadamo se uspješnom nastavku suradnje i prepoznavanju ove inicijative!

Srdačan pozdrav!

Čestitka povodom Svjetskog dana učitelja

Poštovani i dragi odgajatelji, učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji,

povodom obilježavanja Svjetskog dana učitelja želim vam uputiti iskrene čestitke u ime djelatnika Zavoda za odgoj i obrazovanje i u svoje osobno ime, te izraziti osobito poštovanje i zahvalu za vaš rad i zalaganje, čime našoj djeci prenosite neophodna znanja i vrijednosti kao zalog boljeg i naprednijeg društva.

Pred vas se u okviru sustava odgoja i obrazovanja svakodnevno postavljaju brojni zahtjevi.  Vaša uloga u društvu je od iznimne važnosti, jer na našoj djeci ostaje budućnost, a upravo od vas primaju potrebna znanja i temelje osnovnih vrijednost kojima će stvarati bolju budućnost.

Čestitam vam Dan učitelja i želim puno sreće, strpljenja i kreativnosti u daljnjem radu!

 

Jadranka Bošnjak,                                                                                                                                                                                                  ravnateljica Zavoda za odgoj i obrazovanje

 

sssssss

Održan drugi sastanak predmetnih radnih skupina za izradu kurikula

Dana 27. rujna 2021. godine u Vitezu održan je drugi sastanak koordinatora, voditelja i članova predmetnih radnih skupina zaduženih za izradu prijedloga predmetnih kurikula za osnovne škole, gimnazije i općeobrazovne predmete u srednjim strukovnim školama županija u kojima se nastava izvodi po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku.

sastanakv8

Voditelj stručnog tima Mario Mikulić, pomoćnik ministrice obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke u svom uvodnom obraćanju zahvalio je svim sudionicima ovog iznimno važnog projekta te je pozdravio domaćina ovog radnog sastanka Bojana Domića, ministra obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i  športa Županije Središnja Bosna, resorne ministrice obrazovanja Anu Andrić (Županija Posavska), Gordanu Nakić (Hercegbosanska županija), Ružicu Mikulić (Županija Zapadnohercegovačka), Jadranku Bošnjak, ravnateljicu Zavoda za odgoj i obrazovanje, Željka Ćorića, ravnatelja Zavoda za školstvo Mostar, a  poseban pozdrav uz riječi zahvale na dolasku i podršci uputio je Ankici Gudeljević, ministrici civilnih poslova BiH.

Ministar obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Županije Središnja Bosna u svom je obraćanju pozdravio sve prisutne i zahvalio na sudjelovanju. „Ovo je za sve nas generacijski projekt koji je od iznimnog značaja i velike važnosti. Želio bih zahvaliti svima, posebno prosvjetnim djelatnicima, koji daju sebe i svoje znanje te sudjeluju u izradi kurikula, zbog svih nas, a posebno naše djece. Riječ je o najznačajnijem dijelu obrazovne reforme, a ovim putem želim zahvaliti ravnateljici Zavoda za odgoj i obrazovanje i ravnatelju Zavoda za školstvo, kao i dragim kolegicama iz ostalih ministarstava, posebno ministrici civilnih poslova BiH, Ankici Gudeljević, što je prepoznala značaj naših aktivnosti i što je danas s nama“, poručio je između ostalog ministar Domić.

sastanakv1

Ministrica Ankica Gudeljević u svom govoru istaknula je koliko je bitno da imamo iste kurikule u svim županijama koje rade po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku te da oni trebaju biti kompatibilni s kurikulima iz Republike Hrvatske kako bi generacije koje dolaze učili i odgajali u duhu našeg naroda.

„S tim u vezi bilo bi veoma značajno da se u nove kurikule ugrade i obilasci svih naših kulturno povijesnih spomenika i područja kako bi djeca i mladi bili svjesni svog identiteta. Toliko toga ima o čemu djeca niti uče niti znaju i zato smatram da je veoma značajan korak da u terensku nastavu i izlete budu uključeni upravo ovi hrvatski kulturni kako objekti tako i područja s hrvatskim obilježjima“, izjavila je ministrica Gudeljević.

sastanakv2

Nakon uvodnih pozdrava i obraćanja prof. dr. sc. Luciana Boban održala je predavanje na temu Ishodi učenja i njihov odnos prema drugim elementima kurikula, gdje je približila članovima ishode učenja u odnosu na sadržaj i ciljeve, karakteristike ishoda te formuliranje istih. Nakon prezentacije slijedio je aktivni rad po predmetnim radnim skupinama.

Radni sastanak završen je donošenjem zaključaka i planiranjem daljnjih aktivnosti i njihove dinamike.

sastanakv3

sastanakv6

sastanakv4

sastanakv5

Započela trodnevna edukacija pod nazivom "Izrada projekata za EU fondove"

U organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje i Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za Europske integracije danas je u Širokom Brijegu započela trodnevna edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika osnovnih i srednjih škola, djelatnika Zavoda za odgoj i obrazovanje i Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke za planiranje i pisanje projekata. U ova tri dana sudionici edukacije će se upoznati s praktičnom pripremom prijedloga projekata za EU fondove.

edueu5

edueu3

Ravnatelj ureda za Europske integracije Ivan Jurilj u svom obraćanju istaknuo je važnost educiranja i osposobljavanja djelatnika svih ustanova za pisanje projekata. Naglasio je kako je Ured za europske integracije, zajedno sa Zavodom odlučio intenzivnije krenuti u edukacije u svezi pisanja projekata te je ovo prva edukacija u nizu, namijenjena upravo odgojno-obrazovnim djelatnicima. Istaknuo je kako se u obrazovanju događaju mnoge pozitivne promjene: pokrenut je proces izrade strategije razvoja obrazovanja, kao i proces digitalizacije škola Županije Zapadnohercegovačke te kurikulska reforma. Jedan od ciljeva edukacije je također povezivanje sudionika međusobno, s trenerom, Uredom i Zavodom, jer je međusobna suradnja i podrška važan segment razrade projektne ideje u projektnu aplikaciju.

Trener Ilija Papac istaknuo je da je cilj programa edukacije upoznati sudionike sa: programiranjem EU pomoći i fazama projektnog ciklusa, potencijalnim programima, koracima koji prethode izradi projekta, izradom matrice logičkog okvira, formuliranjem projekta, planiranjem sredstava (inputi i proračun) i provedbenim aktivnostima projekta. Sudionici edukacije za izradu projektnih prijedloga savladat će osnovne pojmove EU programa (prihvatljivost, prioriteti, indikatori, relevantnost, održivost i drugo) te se upoznati s čestim problemima i greškama koje se pojavljuju u pripremi projektne dokumentacije i provođenju projekata.

edueu2

Ravnateljica Zavoda za odgoj i obrazovanje Jadranka Bošnjak zahvalila je Uredu za Europske integracije na pomoći u organiziranju edukacije i izjavila da je ovo tek jedna u nizu ovakvih obuka kojima će se osnažiti i unaprijediti znanja i vještine  predstavnika odgojno-obrazovnih ustanova za pisanje projekata.

edueu4

edueu1

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com