Najava stručne edukacije za učitelje i nastavnike fizike HBŽ

Zavod za odgoj i obrazovanje organizira edukaciju za učitelje i nastavnike fizike HBŽ, koja ce se održati 7. siječnja 2022. godine u Osnovnoj školi Ivana Mažuranića u Tomislavgradu, s početkom u 12.00 sati.

 Tema edukacije je ,,Primjena PhET simulacija u nastavi fizike".
 
 Molimo Vas da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 4. siječnja 2022. godine, na službenu email adresu Zavoda: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. sa sljedećim podacima:
 - ime i prezime, broj mobitela i e-mail adresa,
 - škola u kojoj radite.

 Voditelj edukacije je prof. dr. sc. Jadranko Batista, pročelnik Studija fizike na Sveučilištu u Mostaru. 

Održana obuka na temu "Vrednovanje u predmetnom kurikulu"

Zavod za odgoj i obrazovanje je uz podršku Misije OSCE-a BiH, a u sklopu projekta Kurikulska reforma, organizirao obuku na temu Vrednovanje u predmetnom kurikulu.

Obuka je održana 13. prosinca 2021. godine putem online platforme ZOOM. Na obuci su sudjelovali članovi stručnog tima koji rade na izradi predmetnih kurikula, koordinatori i voditelji te predstavnici Zavoda za odgoj i obrazovanje. Obuku je vodila prof. dr. Ana Pešikan, ekspert u polju izrade i analize kurikula.

Teme obuke su bile: Vrednovanje u predmetnom kurikulu i Temeljnim postavkama za izradu predmetnih kurikula, Kurikulska usklađenost vrednovanja s ciljevima i ishodima učenja te Rasprava o problemskim pitanjima i suvremenim izazovima vrednovanja. Sama obuka je bila konstruktivna, temeljena na konkretnim primjerima i navela je sve sudionike na promišljanje o kvaliteti dosad urađenih dokumenata te je ponudila alate za analizu i provjeru istih.

Izrada Pravilnika o načinu organiziranja i provedbe praktične nastave i vježbi u ustanovama za strukovno obrazovanje

 
Danas je u Posušju održan 4. sastanak radne skupine za izradu Pravilnika o načinu organiziranja i provedbe praktične nastave i vježbi u ustanovama za strukovno obrazovanje. Nazočili su mu predstavnici strukovnih škola naše županije, Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH, Zavoda za odgoj i obrazovanje, fondacije Helvetas, gospodarstva, Općine Posušje, kao i predstavnici realnog sektora. Cilj je što kvalitetnije organiziranje učeničke prakse, na zadovoljstvo učenika, škola ali i tvrtki u kojima bi se obavljala. Sudionici su davali prijedloge, komentare i primjedbe na postojeći radni materijal koji regulira ovo područje.
Nakon današnjeg sastanka i usvajanja sugestija nazočnih, najavljen je okrugli stol na kojem bi se finalizirao radni materijal Pravilnika.
 
 
 

Održan treći sastanak predmetnih radnih skupina za izradu kurikula

U Mostaru je dana 22. studenoga 2021. godine održan treći sastanak predmetnih radnih skupina zaduženih za izradu prijedloga predmetnih kurikula za osnovnu školu i opću gimnaziju u županijama u kojima se nastava izvodi po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku.

Prethodni sastanci prošli su u kombinaciji edukativnog dijela za članove i voditelje predmetnih radnih skupina i rada na izradi prijedloga predmetnih kurikula. Nakon što su definirani opisi predmeta, ciljevi učenja i poučavanja, te domene (područja) predmetnih kurikula, predmetne radne skupine nastavile su rad na definiranju odgojno-obrazovnih ishoda.

Nakon sastanka radnih skupina, sastanak su održali članovi Stručnog tima te su dogovarali naredne korake, sastanke i daljnje aktivnosti.

prsk2

prsk3

prsk5

prsk4

prsk1

prsk6

prsk7

prsk9

prsk8

Održana metodička radionica i Stručni aktiv učitelja i nastavnika njemačkog jezika ŽZH

Metodička radionica pod nazivom Primjena ishoda učenja u nastavi njemačkog jezika održana je u četvrtak, 11. studenoga 2021. godine u prostorijama Prve osnovne škole u Širokom Brijegu u trajanju od 12:30 do 14:00 h. Radionicu je vodila Angela Bernadić, prof., vanjska suradnica/savjetnica Zavoda za njemački jezik. Metodičkoj radionici i Stručnom aktivu nazočilo je 27 učitelja i nastavnika njemačkog jezika iz osnovnih i srednjih škola Županije Zapadnohercegovačke. Tijekom radionice obrađene su sljedeće teme:

  • objasniti razliku poučavanja temeljenog na ishodima učenja i onoga temeljenog na sadržajima,
  • oblikovati ishode učenja na primjeru iz praktične nastave,
  • povezati ishode učenja s metodama poučavanja i vrednovanja na primjeru iz nastave njemačkog jezika.

Nakon radionice održan je Stručni aktiv učitelja i nastavnika njemačkog jezika na kojem su članovi analizirali postojeći NPP i davali svoje prijedloge za promjene.

st akt njem 3

st akt njem 2

st akt njem

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com