Održani stručni aktivi za učitelje i nastavnike fizike i tehničke kulture ŽZH

Dana 29. lipnja i 30. lipnja 2021. godine u Drugoj osnovnoj školi u Širokom Brijegu održani su stručni aktivi za učitelje i nastavnike fizike i tehničke kulture i Županije Zapadnohercegovačke Voditeljica stručnog aktiva je dr. sc. Jelica Galić, vanjska suradnica/savjetnica Zavoda za tehničku kulturu i fiziku.

Sudionicima je prezentiran sadržaj predavanja o ulozi tehničke kulture i fizike u nastavnom procesu, nakon čega je slijedila rasprava. Sudionici su postavljali pitanja i predlagali ono što smatraju neophodnim za kvalitetno održavanje nastave tehničke kulture i fizike u osnovnim, odnosno srednjim školama. Zbog racionalne i ciljane usmjerenosti na aktivnosti koje bi mogle pozitivno utjecati na nastavu navedenih predmeta i na ishode te nastave, nužno je sagledati sve okolnosti i uvjete u kojima se ova nastava izvodi.

Nakon rasprave zaključeno je da kabineti tehničke kulture nisu dovoljno dobro opremljeni ili ih uopće nema u školi, kakvoća nastave tehničke kulture, kao preduvjet uspješnog profesionalnog obrazovanja, iznimno je važna za razvoj gospodarstva i zajednice, dok su kompetencije koje se stječu u tehničkom odgoju i obrazovanje važne za svaki posao današnjice.

Smatraju da je nastava tehničke kulture u osnovnoj školi, kao neizostavna komponenta kurikuluma osnovnoškolske nastave, iznimno važna karika u odgoju i obrazovanju učenika, koja može presudno utjecati na uspješnost njihovog budućeg profesionalnog razvoja i obrazovanja.

 

Održan aktiv stručnih suradnika ŽZH

U organizaciji J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje, dana 29. lipnja 2021. godine održan je aktiv stručnih suradnika iz osnovnih i srednjih škola Županije Zapadnohercegovačke, pod vodstvom Ane Čerkez, savjetnice Zavoda za stručne suradnike/pedagoge.

SASS3

Nakon utvrđenog dnevnog reda, krenulo se s prvom točkom u kojoj su analizirani rezultati ankete o radu stručnih suradnika u vrijeme korone. Cilj analiziranja ankete je da se stekne bolji uvid u izvođenje nastave na daljinu. Na temelju ankete iznose se iskustva i mišljenja za daljnji tijek planiranja i organiziranja u slučaju nove potrebe za online nastavom. Učenje na daljinu se činilo  kao daleka budućnost, ali je danas postala naša svakodnevnica. Učenici, nastavnici, roditelji i stručni suradnici su svoje navike učenja i podučavanja u cijelosti morali prilagoditi novom mediju.

U raspravi je posebno istaknuto sudjelovanje stručnih suradnika u organizaciji izvođenja nastave na daljinu te su se svi složili da su njihove pripreme za vrijeme korone bile višesatne. Raspravljalo se o redovitosti rada učenika, o njihovom snalaženju te o opterećenosti nastavnim sadržajem i domaćom zadaćom. Velika priprema se odnosila i na rad učenika s poteškoćama u razvoju, koja zahtjeva individualan rad, te na samu težinu provedbe nastave koja se održavala preko WhatsApp grupa.

Naglasak se stavlja na važnost provedbe teme o poštivanju različitosti te razvijanje empatije prema učenicima s poteškoćama u razvoju. Zaključak je da u temama koje su osjetljivog sadržaja sudjeluju i razrednici zajedno sa stručnim suradnicima te se predlaže da se u takvom razredu izaberu „vršnjaci pomagači“. Problematika koja se također navodi odnosi se na darovitu djecu, koja se jako malo spominju te koja stagniraju u svom razvoju.

SASS1

SASS2

Na kraju aktiva, pod točkom 3. dnevnog reda, sudionici su izabrali novog predsjednika stručnog aktiva stručnih suradnika te je jednoglasno izglasan prijedlog da Olivera Brljević bude nova predsjednica.

Održana stručna edukacija za učitelje povijesti ŽZH

J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje je u suradnji s udruženjem povjesničara EUROCLIO HIP BIH organizirala stručnu edukaciju za učitelje povijesti Županije Zapadnohercegovačke, koja je održana 21. lipnja 2021. godine u Širokom Brijegu. U sklopu edukacije održana je i promocija priručnika za učitelje pod naslovom Univerzalne vrijednosti iz prošlosti za društvo budućnosti koji je nastao na osnovu dokumenta Alternativni kurikulum za povijest u Bosni i Hercegovini  – doprinos promoviranju humanizma u nastavi povijesti i suočavanju s bosanskohercegovačkim kontroverzama. 

POVJ1

Priručnikom su ponuđeni primjeri nastavnih aktivnosti i radionica u kojima se promoviraju univerzalne ljudske vrijednosti: mir, jednakost, suradnja, sloboda, ravnopravnost, odgovornost. Nastavni sadržaji koji su predstavljeni na edukaciji provociraju promišljanje o univerzalnim ljudskim vrijednostima ili ih direktno promoviraju, te se zasnivaju na kritičkom pristupu, multiperspektivnosti u svrhu izgradnje mira i afirmiraju drugačiji pristup podučavanju povijesti u osnovnim školama u Bosni i Hercegovni. Na edukaciji je sudjelovalo 12 učitelja iz osnovnih škola Županije Zapadnohercegovačke.

2

4

Na edukaciji je u okviru prvog dijela predstavljen sadržaj Priručnika i metodologija izrade Alternativnog kurikuluma, a zatim su edukatorice Marija Naletilić i Melisa Forić Plasto, koje su ujedno i autorice priručnika, izvele radionice. Prva radionica pod naslovom Djevojka sa sela, ratnica, vještica, svetica, inspiracija – uloga žene u srednjem vijeku na primjeru Ivane Orleanske u fokusu je imala položaj žene u srednjem vijeku te pitanje ravnopravnosti i jednakosti, kako u srednjem vijeku tako i u osvrtu na današnjicu.

Druga radionica pod naslovom Rat i mir fokusirala se na pitanje pojma rata i svih negativnih posljedica na društvo koje rat nosi, na primjeru izvora o ratovima iz razdoblja staroga vijeka. Obje radionice su veoma dobro prihvaćene kod sudionika s obzirom da su bile u interaktivnom formatu sa konkretnim izvorima i simulacijom samog rada u učionici. Posebno se ističe finalna rasprava u kojoj su sudionici izrazili svoje zadovoljstvo kvalitetom edukacije i inspiracije novim idejama koje su dobili te koje mogu ugraditi u svoju nastavnu praksu.

POVJ3

5

VODITELJICE EDUKACIJE i AUTORICE PRIRUČNIKA: DR. SC. MARIJA NALETILIĆ i MR. SC. MELISA FORIĆ PLASTO

Održano stručno usavršavanje za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova

U organizaciji J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje, 17. lipnja 2021. godine održano je stručno usavršavanje za ravnatelje predškolskih i školskih ustanova Županije Zapadnohercegovačke pod nazivom Jačanje menadžerskih kompetencija ravnatelja.

unnamed 4

unnamed 1

Ravnatelji su sudjelovali u radionicama pod nazivom: Menadžerske kompetencije ravnatelja, Vođenje usmjereno na nastavni proces i Odlike učinkovitih ravnatelja.

Stručno usavršavanje za ravnatelje održala je profesorica Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru dr. sc. Ivana Jovanović, doc.

unnamed 5

 

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com