USKRSNA ČESTITKA

Dragi ravnatelji, odgojitelji, učitelji, nastavnici, stručni suradnici, učenici i roditelji,

upućujemo Vam iskrene čestitke povodom nadolazećeg blagdana Uskrsa.

Provedite ga dijeleći radost i nadu sa svojim bližnjima. Ispunite svoje živote svjetlom Uskrsa, jer ono donosi mudrost, empatiju, snagu i hrabrost i čini sve boljim nego očekujemo i ljepšim nego zamišljamo. Uskrs je i nada i podsjetnik da koraci usmjereni prema dobru uvijek pronađu plodno tlo.

Sretan i blagoslovljen Uskrs!

SRETAN USKRS

Održana stručna edukacija naziva "Asistenti u nastavi - kotači inkluzivnog obrazovanja"

U organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje, dana 4. travnja 2023. godine u Osnovnoj školi fra Mije Čuića  Bukovica održana je stručna edukacija naziva „Asistenti u nastavi – kotači inkluzivnog obrazovanja“.

aaa indjpeg

Voditeljica stručne edukacije bila je Ana Čerkez, savjetnica Zavoda za stručne suradnike.

U uvodnom dijelu edukacije, voditeljica je govorila o inkluzivnom obrazovanju i povijesnom tijeku razvoja uključivanja učenika s teškoćama u obrazovni sustav. Poseban naglasak voditeljica je stavila na sve veću i odgovorniju ulogu pomoćnika u nastavi, kao i sve veću potrebu za njima u odgojno-obrazovnom procesu – kao podrške učiteljima i nastavnicima.

Tijekom edukacije polaznici su imali priliku odraditi vježbe, koje su im pomogle da se dodatno osvijeste o naporima koje učenici s teškoćama moraju uložiti da bi odradili neki zadatak.

aaa ind 12

Prepoznajući potrebu za ovakvim vidom edukacija, voditeljica je iznijela i određene strategije koje će pomoćnicima u nastavi omogućiti da unaprijede svoj rad s učenicima koji imaju teškoće u socijalizaciji, te istaknula važnost korištenja raznih alata i usavršavanja, kako bi postali – ne samo asistenti jednom učeniku, nego asistenti cijelom razredu – što je i njihova ključna uloga.

 

SVEČANO URUČENJE RAČUNALNE OPREME OSNOVNIM ŠKOLAMA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

U srijedu, 29. ožujka 2023. godine, u zgradi Vlade Županije Zapadnohercegovačke je održano svečano uručenje računalne opreme u vrijednosti od 600 000 KN koju je Zavod osigurao kroz projekt Digitalizacija obrazovnog sustava Županije Zapadnohercegovačke – E-škola 2022., a kojim je aplicirao Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, na temelju  Javnog natječaja za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu. Projekt je proveden uz financijsku potporu Vlade Republike Hrvatske. Opremljene su tri velike osnovne škole: Druga osnovna škola Široki Brijeg, Osnovna Marka Marulića Ljubuški i Osnovna škola Ivana Mažuranića Posušje.

dodjela 20222jpeg

Ovaj projekt je nastavak opremanja škola na području Županije Zapadnohercegovačke, koji je Zavod započeo projektom Digitalizacija obrazovnog sustava Županije Zapadnohercegovačke – E-škola 2021, kojim je također aplicirao Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske te su mu dodijeljena sredstva od 600 000 KN.

Prigodnim pismom obratio se i Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, te čestitao na provedbi projekta i naporima koje Zavod ulaže u cilju unaprjeđenja i poboljšanja odgojno-obrazovnog sustava ŽZH:   

Ulaganje u obrazovanje je uvijek ulaganje  u bolju i prosperitetniju budućnost, što je od iznimne važnosti za svako društvo. Stoga, ovim putem čestitam Vama i djelatnicima Zavoda za odgoj i obrazovanje na svim naporima koje činite u cilju osiguravanja boljih uvjeta (pedagoških, materijalnih i tehničkih), obrazovanja za sve učenice i učenike u ŽZH. U ovoj prigodi moramo istaknuti izvrsnu suradnju Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan republike Hrvatske sa Zavodom za odgoj i obrazovanje, te se nadamo da će se naš partnerski odnos dodatno učvrstiti i u budućim projektima“.

Ovim putem, u ime Zavoda i u ime svih škola Županije Zapadnohercegovačke, zahvaljujemo Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske što je prepoznao ovaj projekt, te što godinama na različite načine svojim programima potpore sufinancira odgojno-obrazovne ustanove i na taj način doprinosi unaprjeđenju obrazovanja, ostanku Hrvata u Bosni i Hercegovini i jačanju njihovog položaja.

dodjela 202222jpeg

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PREDMETNIH KURIKULA ZA OSNOVNE ŠKOLE I OPĆE GIMNAZIJEZavod za odgoj i obrazovanje objavio je Javni poziv za prijavu kandidata za voditelje i članove predmetnih radnih grupa za izradu predmetnih kurikula za osnovne škole i srednje opće obrazovanje (gimnazije) u Zapadnohercegovačkoj i Hercegbosanskoj županiji.Po okončanju javnog poziva, formiran je Stručni tim koji broji 22 člana (voditelj stručnog tima, koordinatori područja, voditelji radnih skupina, projektni menadžer i projektni administratori). Osim Stručnog tima formirano je 16 predmetnih radnih grupa za izradu nacrta predmetnih kurikula. Radne grupe su formirane unutar osam obrazovnih područja: društveno-humanističko područje, prirodoslovno područje, matematičko područje, jezično-komunikacijsko područje, tjelesno i zdravstveno područje, umjetničko područje, područje tehnike i IT-a i kroskurikulsko područje. Zajedno sa Stručnim timom, a u okviru 16 predmetnih radnih grupa bilo je angažirano 116 obrazovnih profesionalaca iz 5 županija koje rade po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku. Članovi Stručnog tima prošli su metodološku obuku za izradu kurikula temeljenog na ishodima učenja, obuku za analizu postojećih nastavnih planova i programa, obuku o primjeni platforme za kurikul, obuku o elementima suvremenog kurikula, te pristupili izradi operativnog plana djelovanja. Nakon obuka počelo se s aktivnostima na razvoju nacrta predmetnih kurikula. Urađeni su nacrti predmetnih kurikula za osnovne škole i gimnazije temeljeni na ishodima učenja, a u skladu s dokumentom Zajednička jezgra nastavnih planova i programa definirana na ishodima učenja u Bosni i Hercegovini, koji je donijela Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Bosni i Hercegovini.

Dana 29. ožujka 2022. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, kao koordinatori te Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih potpisali su Sporazum o suradnji sa predstavnicima  pet županija u Bosni i Hercegovini, a koje rade po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku, kako bi pružili potrebnu stručnu potporu oko izrade Prijedloga kurikula i njegove primjene u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju za županije koje rade po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini. Treneri iz pet navedenih županija prošli su obuke za implementaciju kurikula, a koje su proveli viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje RH. 

Nakon završenih Nacrta dokumenata kurikula, a od 27. ožujka 2023. godine do 27. travnja 2023. godine otvorena je Javna rasprava Nacrta dokumenata kurikula. Cilj javne rasprave je informiranje stručne, znanstvene i šire javnosti o dosadašnjim projektnim aktivnostima i prikupljanje povratnih informacija od učitelja i nastavnika iz osnovnih škola i gimnazija s područja Županije Zapadnohercegovačke, Hercegbosanske županije, Hercegovačko-neretvanske županije, Županije Središnja Bosna i Županije Posavske. Pristup dokumentima predmetnih kurikula osnovne škole i gimnazije moguć je od 27. ožujka 2023. godine putem Platforme https://kurikulum-zzoo.ba/hr.

Predmetne kurikule možete pogledati na sljedeći način:

Preko poveznice https://kurikulum-zzoo.ba/hr pristupiti Platformi, te u glavnom meniju otvoriti odjeljak Vijesti na kojem se nalazi dokument „Obrasci za javnu raspravu“. Na tome mjestu moguće je preuzeti PDF radnu verziju za svaki pojedini predmet, te ispuniti obrazac u kojem je ostavljena mogućnost komentiranja, prijedloga i sugestija za svaki pojedini predmet.
Sadržaji predmetnih kurikula su u radnoj, nelektoriranoj verziji i predstavljaju stajališta predmetnih radnih grupa koje su na njima radile. Zainteresirani pojedinci i stručni aktivi škola svoje argumentirane komentare trebaju dostaviti putem navedenih obrazaca posebno za svaki nacrt predmetnog kurikula najkasnije do 27. travnja 2023. godine. Po završetku javne rasprave odgovori i dostavljeni komentari, kao i eventualna pitanja će biti obrađeni, analizirani i dostupni javnosti  putem  Platforme za kurikul.

U Splitu održana dvodnevna obuka za implementaciju kurikula

Dana 10. i 11. ožujka 2023. godine u Splitu, u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje RH  i Zavoda za odgoj i obrazovanje, održan je treći ciklus obuka za implementaciju kurikula u osnovne škole i opće gimnazije.

Obuku su vodili savjetnici Agencije: g. Ratko Višak, viši savjetnik za matematiku; gđa Marijana Češi, viša savjetnica za hrvatski jezik; gđa Ðurđa Kulušić, viša savjetnica za razrednu nastavu; gđa Izabela Potnar Mijić, viša savjetnica za engleski i njemački jezik; g. Timun Križak, viši savjetnik za povijest; gđa Verica Jovanovski, viša savjetnica za fiziku; gđa Mia Ožić, viša savjetnica za kemiju; gđa Marina Ništ, viša savjetnica za prirodu i biologiju; g. Marijan Jerković, viši savjetnik za tjelesnu i zdravstvenu kulturu; g. Tomislav Tomasić, viši savjetnik za vjeronauk; g. Mario Cvek, viši savjetnik za informatiku, računalstvo i tehničku kulturu; gđa Zvjezdana Prohaska, viša savjetnica za likovnu kulturu/umjetnost; g. Marko Majstorović, viši savjetnik za glazbenu kulturu/umjetnost; gđa Andreja Burić, viša savjetnica za sociologiju i politiku i gospodarstvo i gđa Vesna Ivasović, viša savjetnica za psihologiju.

SSTT

U sklopu dvodnevne obuke, treneri su posjetili splitske škole i nazočili nastavnim satima iz svog predmetnog područja, te na taj način osvještavali nužnost ustroja nastavnog procesa kroz metode kurikulskog pristupa učenju i poučavanju. U prvom danu obuke su također upoznali korisne digitalne alate poput aplikacija Gimkit, OpenBroad i sl., preko kojih su se direktno uključivali i dijelili koristan sadržaj.

SSTT2

U drugom danu obuke, savjetnici su sa sudionicima, svatko u svom predmetnom području, razgovarali o problemskoj, projektnoj i istraživačkoj nastavi, u cilju poticanja kritičkog mišljenja i rješavanja problema.

Obuka je završena predavanjem o kurikulskom pristupu učenju i poučavanju.

SSTT1

 

 

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com