Održana stručna edukacija za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika HBŽ

U organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje, 27. siječnja 2023. godine održana je stručna edukacija za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika Hercegbosanske županije pod nazivom Čitanje i čitalačka motivacija. Edukacija je održana u Gimnaziji Livno, a istu je vodio Mirko Tomić, stručni savjetnik Zavoda za hrvatski jezik.

Razgovaralo se o općenito u čitanju, problematici čitanja i strategijama za poboljšanje čitalačke motivacije kod učenika. Savjetnik je iznio nekoliko modela za poboljšanje čitalačke motivacije, a kroz radionice sudionici su razmijenili svoja iskustva iz učionice.

MIRKOLI 1

MIRKOLI 2

MIRKOLI 3

Održana stručna edukacija za učitelje i nastavnike njemačkoga jezika ŽZH

U organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje, 5. siječnja 2023. godine održana je stručna edukacija za učitelje i nastavnike njemačkoga jezika Županije Zapadnohercegovačke pod nazivom Bajkoviti sat.

Edukaciju je vodila Angela Bernadić, vanjska suradnica/savjetnica Zavoda za njemački jezik.

Tijekom radionice učitelji i nastavnici su se upoznali s mogućnostima koje nudi pričanje bajki tijekom nastave njemačkoga jezika. Pričanjem bajki učenici i učenice uranjaju u njemački jezik i izlažu se količini jezika i jezičnih podataka. Jedna od prednosti bajki sastoji se u činjenici da se učenici i učenice lako poistovjećuju s bajkama, jer su im poznate iz materinskog jezika. Time se pospješuje aktiviranje prethodno stečenih znanja, što olakšava usvajanje novih znanja. Načini se prezentiranja bajki međusobno razlikuju i iziskuju pripremu okruženja u kojem će se pričati bajka. Upaljena svijeća, slike, predmeti koji se spominju u bajci doprinose ugođaju i intenzivnijem doživljaju bajke.

Nakon prezentiranja slijedi faza semantiziranja u kojem se potiče razumijevanje nepoznatog i neshvaćenog. U gotovo svim bajkama pojedine se rečenice ponavljaju po tri puta što doprinosi olakšavanju semantiziranja pojmova. Značenje nepoznatih riječi proizlazi iz konteksta, prikazuje se pokretima, živim kipovima, pokazivanjem, zvukovima, slikama i sl. Razumijevanje se utvrđuje povezivanjem slike i teksta, imitiranjem, ponavljanjem izgovorenog i preuzimanjem govorenog dijela. Na koncu su učenici u stanju aktivno koristiti naučene riječi u autentičnim situacijama. Uvrštavanjem bajki u nastavu njemačkoga jezika potiče se ostvarivanje postignuća učenika po razinama navedenim u Standardima učeničkih postignuća, u ovisnosti od težine primijenjenog teksta od A1 – B2 razine, a vezano za sve jezične vještine. Naposljetku, međukulturna se kompetencija razvija tako što se učenici i učenice bajkama uvode u stvaralaštvo njemačke književnosti u razdoblju romantizma.

angelaedu 1

angelaedu 2

angelaedu 3

angelaedu 4

angelaedu 6

Održana stručna edukacija za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika

U organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje, 5. siječnja 2023. godine održana je stručna edukacija za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika Županije Zapadnohercegovačke pod nazivom Čitanje i čitalačka motivacija.

Edukaciju je vodio Mirko Tomić, stručni savjetnik Zavoda za hrvatski jezik.

Sudjelovalo je ukupno 36 učitelja i nastavnika osnovnih i srednjih škola. Razgovaralo se o problematici čitanja i strategijama za poboljšanje čitalačke motivacije kod učenika. Savjetnik je iznio nekoliko modela za poboljšanje čitalačke motivacije, a kroz radionice sudionici su razmijenili svoja iskustva iz učionice.

mirkoedu 1

mirkoedu 2

mirkoedu 3

mirkoedu 5

 

mirkoedu 6

Održan seminar o kurikulu u razrednoj nastavi

U organizaciji Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje, 4. siječnja 2023. godine održan je seminar o kurikulu u razrednoj nastavi. Seminar se sastojao od dvije obuke: Obuka za kurikul razredne nastave i Obuka za kurikul engleskoga jezika u razrednoj nastavi

U Osnovnoj školi Ruđera Boškovića u Grudama na obukama je sudjelovalo ukupno 54 sudionika, od toga 14 predsjednica aktiva petih razreda, 25 učitelja i učiteljica engleskoga jezika koji predaju u razrednoj nastavi, te 12 trenera osnovnih škola koji trenutno prolaze obuku za implementaciju kurikula.

Obuka za kurikul razredne nastave sastojala se od dvije teme: Kurikul Hrvatskoga jezika, koju je vodila dr. sc. Katarina Aladrović Slovaček, izv. prof. na Katedri za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu Središnjice u Zagrebu, te Istraživački pristup i koncept Energija u kurikulu predmeta Priroda i društvo, koju su vodile dr. sc. Mila Bulić s Odsjeka za učiteljski studij Filozofskog fakulteta u Splitu i Gordana Kralj, mentorica Škole za život.

Obuka za kurikul engleskoga jezika u razrednoj nastavi sastojala se od predavanja i okruglog stola na temu Kurikulska reforma i engleski jezik. Obuku su vodile trenerice Škole za život - Ondina Sambolek i Katarina Duhović.

alfao0 3

alfao0 5

alfao0 4

alfao0 2

alfao0 1

 

 

Održan Okrugli stol "Mišljenje učenika o odgojno-obrazovnom sustavu u ŽZH i HBŽ"

Dana 21. prosinca u Skupštinskoj dvorani zgrade Vlade u Širokom Brijegu održan je Okrugli stol „Mišljenje učenika o odgojno-obrazovnom sustavu ŽZH i HBŽ“, koji je organizirala J. U. Zavod za odgoj i obrazovanje u sklopu projekta „Vizija za budućnost“. Projekt sufinancira Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Ovaj susret okupio je ravnatelje srednjih i osnovnih škola te predstavnike mladih s područja
dviju županija. Okrugli stol predvodila je gđa Monika Bošnjak, mag. psych., koja je okupljenima
predstavila rezultate ankete koja je provedena među učenicima srednjih škola u Županiji
Zapadnohercegovačkoj i Hercegbosanskoj županiji, kao i cjelokupnog projekta.
 
03
 
U prvom dijelu susreta, gđa Bošnjak prezentirala je na koji način su učenici ispunjavali anketu,
njihovo zadovoljstvo nastavom, nastavnim metodama, oblicima rada, kao i njihovu viziju
odgojno-obrazovnog sustava. Naglasila je da je učenicima, prema obrađenim podatcima,
najvažnije da imaju zanimljiva i kreativna predavanja, te da su kroz timski rad zajedno s
kolegama i profesorima uključeni u sami proces učenja. Također je naglasila da je istraživanje
pokazalo da bi učenicima njihovo obrazovanje znatno olakšalo kada bi imali mogućnost
usmjeriti se više na predmete koji će im biti potrebni u njihovu daljnjem obrazovanju.
 
04oooooogrukli
 
U drugom dijelu susreta gđa Bošnjak otvorila je raspravu o rezultatima, u kojoj su prisutni imali
mogućnost iznijeti vlastito viđenje navedenih rezultata, ideje i smjernice za daljnje korake, te
moguća i potencijalna rješenja za probleme koje su učenici navodili u dijelu ankete s
komentarima, kritikama i pohvalama, kao i u debati. Prisutni su izrazili zadovoljstvo ovakvim
projektima, izrazili želju za dodatnim angažmanom u svrhu poboljšanja odgojno-obrazovnog
procesa, kao i načine na koje se isti može podignuti na višu razinu – putem novog kurikula.
Na kraju ovoga susreta ravnatelji, gđa Bošnjak i voditelji projekta zajednički su donijeli
zaključke kako usvojiti i iskoristiti ove podatke, kao i sami projekt, za daljnji rad kako
nastavnika, tako i cjelokupne škole i nastavnoga osoblja; kako pokušati implementirati navedene
rezultate, te kako učiniti da učenici u odgojno-obrazovnom procesu postanu zadovoljni i kroz isti
dosegnu maksimalan učinak u razvijanju sposobnosti, vještina i znanja potrebnih za svakodnevni
život i rad.
 

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com