Održan Okrugli stol "Mišljenje učenika o odgojno-obrazovnom sustavu u ŽZH i HBŽ"

Dana 21. prosinca u Skupštinskoj dvorani zgrade Vlade u Širokom Brijegu održan je Okrugli stol „Mišljenje učenika o odgojno-obrazovnom sustavu ŽZH i HBŽ“, koji je organizirala J. U. Zavod za odgoj i obrazovanje u sklopu projekta „Vizija za budućnost“. Projekt sufinancira Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Ovaj susret okupio je ravnatelje srednjih i osnovnih škola te predstavnike mladih s područja
dviju županija. Okrugli stol predvodila je gđa Monika Bošnjak, mag. psych., koja je okupljenima
predstavila rezultate ankete koja je provedena među učenicima srednjih škola u Županiji
Zapadnohercegovačkoj i Hercegbosanskoj županiji, kao i cjelokupnog projekta.
 
03
 
U prvom dijelu susreta, gđa Bošnjak prezentirala je na koji način su učenici ispunjavali anketu,
njihovo zadovoljstvo nastavom, nastavnim metodama, oblicima rada, kao i njihovu viziju
odgojno-obrazovnog sustava. Naglasila je da je učenicima, prema obrađenim podatcima,
najvažnije da imaju zanimljiva i kreativna predavanja, te da su kroz timski rad zajedno s
kolegama i profesorima uključeni u sami proces učenja. Također je naglasila da je istraživanje
pokazalo da bi učenicima njihovo obrazovanje znatno olakšalo kada bi imali mogućnost
usmjeriti se više na predmete koji će im biti potrebni u njihovu daljnjem obrazovanju.
 
04oooooogrukli
 
U drugom dijelu susreta gđa Bošnjak otvorila je raspravu o rezultatima, u kojoj su prisutni imali
mogućnost iznijeti vlastito viđenje navedenih rezultata, ideje i smjernice za daljnje korake, te
moguća i potencijalna rješenja za probleme koje su učenici navodili u dijelu ankete s
komentarima, kritikama i pohvalama, kao i u debati. Prisutni su izrazili zadovoljstvo ovakvim
projektima, izrazili želju za dodatnim angažmanom u svrhu poboljšanja odgojno-obrazovnog
procesa, kao i načine na koje se isti može podignuti na višu razinu – putem novog kurikula.
Na kraju ovoga susreta ravnatelji, gđa Bošnjak i voditelji projekta zajednički su donijeli
zaključke kako usvojiti i iskoristiti ove podatke, kao i sami projekt, za daljnji rad kako
nastavnika, tako i cjelokupne škole i nastavnoga osoblja; kako pokušati implementirati navedene
rezultate, te kako učiniti da učenici u odgojno-obrazovnom procesu postanu zadovoljni i kroz isti
dosegnu maksimalan učinak u razvijanju sposobnosti, vještina i znanja potrebnih za svakodnevni
život i rad.
 

BOŽIĆNA ČESTITKA

Dragi ravnatelji, odgojitelji, učitelji, nastavnici, stručni suradnici i učenici

 

ovaj Božić neka donese radost u vaše živote, neka vam dadne snagu za sve buduće korake u životu i radu. Svjetlo Božića neka vam pokazuje put, a toplina ovoga najradosnijega blagdana neka uvijek bude uz vas i sve one koje volite! Neka se Vaša srca napune blagošću, duša mirom, a život neka bude prožet ljubavlju i zajedništvom, dobrim zdravljem i veseljem.

 

Sretan i blagoslovljen Božić!

BOŽIĆNA SLIKA ISPRAVLJENA

Održana debata naziva "I ja se pitam"

Dana 14. prosinca 2022. godine u sklopu projekta Vizija za budućnost, u organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje, u Širokom Brijegu održana je debata naziva I ja se pitam između učenika srednjih škola Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije. Projekt financira Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Održana obuka trenera za implementaciju Kurikula

Dana 25. i 26. studenoga 2022. godine u prostorijama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske, Zavoda za odgoj i obrazovanje i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske održana je Obuka za trenere osnovnih i srednjih škola, koju su vodili stručni savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje. Ovo je druga u nizu planiranih obuka koja se provodi temeljem potpisanog Sporazuma o suradnji oko izrade Prijedloga kurikula i njegove primjene.

Nakon uvodnih obraćanja sudionici i voditelji obuke upućeni su u svoje radne skupine. Radnu skupinu Razredna nastava vodila je gđa Đurđa Kulušić; radnu skupinu Hrvatski jezik vodila je gđa Marijana Češi; radnu skupinu Matematika vodio je g. Ratko Višak; radnu skupinu Strani jezik vodila je gđa Izabela Potnar Mijić; radnu skupinu Povijest vodio je g. Timur Križak; radnu skupinu Geografija vodila je gđa Sonja Burčar; radnu skupinu Fizika vodila je gđa Verica Jovanovski; radnu skupinu Kemija vodila je gđa Mia Ožić; radnu skupinu Priroda i Biologija vodila je gđa Marina Ništ; radnu skupinu TZK vodila je gđa Margita Lukas; radnu skupinu Likovna kultura/umjetnost vodila je gđa Zvjezdana Prohaska; radnu skupinu Glazbena kultura/umjetnost vodio je g. Marko Majstorović, a radnu skupinu Sociologija i Politika i gospodarstvo vodila je gđa Andreja Burić.

Tijekom obuke naglasak je bio na planiranju nastavnoga procesa, odnosno ishoda aktivnosti, kao i vrednovanju ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda. Svi sudionici i voditelji radnih skupina aktivno su radili i dijelili iskustva iz vlastite prakse, te time pokušali olakšati prijelaz na nove načine izvođenja nastavnoga procesa.

Ovim putem zahvaljujemo Rektoratu Sveučilišta u Mostaru na ustupanju prostorija za rad, kao i institucijama iz Republike Hrvatske na trudu i angažmanu u procesu Kurikulske reforme.

OBUKATR

OBUKATR1

OBUKATR2

Stručna savjetnica Zavoda održala predavanje na državnom skupu voditelja županijskih stručnih vijeća RH

U razdoblju od 2. do 4. studenoga 2022. godine, Ivana Međugorac Rakić, stručna savjetnica Zavoda za odgoj i obrazovanje za matematiku, sudjelovala je i održala predavanje na državnom stručnom skupu voditelja županijskih stručnih vijeća, koji se održao u Svetom Martinu na Muri.

Na poziv Agencije za odgoj i obrazovanje iz Republike Hrvatske održala je predavanje pod nazivom Integracija problemske nastave u kurikul kroz procese koji se podudaraju sa preporukama PISA-e. U ovom predavanju izložen je koncept nacrta kurikula nastavnog predmeta Matematika, koji će se primjenjivati u pet županija Federacije Bosne i Hercegovine u kojima se nastava izvodi po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku. Poseban osvrt stavljen je na procese formulacije matematičkog zapisa, primjene matematičkih koncepata i procedura te tumačenja i vrednovanja dobivenih rezultata pri rješavanju problemskih zadataka i matematičkom modeliranju. Navedeni procesi su praktično, kroz niz primjera, integrirani u problemske zadatke različitih konteksta, koji su dio nastavne prakse, te zadatke matematičkog modeliranja, kojima se teži u suvremenom matematičkom obrazovanju. U okviru izlaganja predstavljen je i koncept vrednovanja učeničkih postignuća u procesima rješavanja problema i matematičkog modeliranja.

Navedeno izlaganje je pozitivno evaluirano od strane sudionika stručnog skupa i predstavlja nastavak suradnje dogovorene Sporazumom o suradnji oko izrade Prijedloga kurikula i njegove primjene u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju.

IMR MURA

IMR MURA1

IMR MURA2

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com