U Splitu održani Dani baštine i turizma 2022. – 15. nacionalna smotra Turističke kulture

U Kući jezika i kulture – Galeriji Peristil u organizaciji Prokulture – Opservatorij kulturnih politika Split, koncem listopada održani su Dani baštine i turizma 2022. – 15. nacionalna smotra Turističke kulture. Zavod za odgoj i obrazovanje i ove godine surađuje s Prokulturom na ovom projektu te su tako ravnateljica Zavoda, gđa. Jadranka Bošnjak i učenici Prve osnovne škole Široki Brijeg sudjelovali na ovogodišnjoj Smotri. Pored učenika iz Širokog Brijega, svojim kućama otišli su zadovoljni i nagrađeni učenici i mentori iz Slavonije, Banovine, Istre i Dalmacije. Učenici su prikazali svoje radove na temu Moj zavičaj i njegova fauna

Zahvaljujući sjajnim prezentacijama sudionici Smotre upoznali su floru i faunu Kopačkog Rita, domaće životinje i prelijepe Lipicance Slavonije, rode Banovine, istarskog boškariona i kozu, bogati biljni i životinjski svijet rijeke Lištice…

Uz podršku savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje i drugih stručnjaka za područja baštine, turizma, javnih politika, građanskog odgoja, izvannastavnih aktivnosti i zadrugarstva Smotru su podržali ENCATC - Europske mreže za kulturni menadžment i politiku, Splitsko-Dalmatinska županija i Visit Split te OTP banka d.d.  

Svečanost otvaranja manifestacije uveličala je prof. Darka Šćerbe Haupt, turistički vodič i kulturni animator, svojom pričom S Markom i Darkom kroz Split, pod čijim vodstvom su sudionici Smotre kroz dva dana upoznali Split i oduševili se njime.

smot

smot1

smot2

smot3

smot5

smot66

Održan radni sastanak potpisnika Sporazuma o suradnji oko izrade Prijedloga kurikula i njegove primjene u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju

U organizaciji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a temeljem potpisanog Sporazuma o suradnji oko izrade Prijedloga kurikula i njegove primjene u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, u Šibeniku je 27. listopada 2022. godine održan radni sastanak na kojemu su sudjelovali gđa. Žana Ćorić, savjetnica s posebnim položajem za pitanje Hrvata u BiH, g. Ivan Zeba, voditelj Službe za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata u BiH, g. Momir Karin, ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja u Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH, g. Mile Živčić, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih RH, g. Igor Rukljač, pomoćnik ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje RH, gđa. Jadranka Bošnjak, ravnateljica Zavoda za odgoj i obrazovanje, g. Željko Ćorić, ravnatelj Zavoda za školstvo Mostar, gđa. Ružica Mikulić, ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, gđa. Gordana Nakić, ministrica znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, gđa. Ana Andrić, ministrica prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske i g. Ivan Sajević, savjetnik ministra obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Županije Središnja Bosna.

Sastanak je organiziran kako bi se sudionici dogovorili kada i na koji način organizirati obuke županijskih trenera za primjenu i implementaciju novih kurikula.

Agencija za odgoj i obrazovanje RH izradila je, u dogovoru s potpisnicima Sporazuma, plan i kalendar obuka koje će se održati u četiri ciklusa.

Prvi ciklus održan je u Mostaru 10. listopada 2022. godine, kada je održana obuka ravnatelja osnovnih i srednjih škola županija potpisnica. Drugi ciklus obuka će se također organizirati u Mostaru krajem studenoga 2022. godine, kada će se započeti s obukom trenera. Treći i četvrti ciklus održat će se u ožujku i svibnju 2023. godine u Republici Hrvatskoj. Na posljednjem ciklusu će, pored trenera, sudjelovati i ravnatelji škola.

Ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, g. Mile Živčić obavijestio je sudionike kako je u tijeku izrada kurikula za strukovne škole u Republici Hrvatskoj te da će nakon završetka prezentirati kurikule i upoznati potpisnice iz Bosne i Hercegovine s cijelim procesom izrade. Vlada Republike Hrvatske uspostavila je Regionalne centre kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u kojima će se provoditi programi redovitog strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja, kao i drugi oblici formalnog i neformalnog obrazovanja, i to u sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo. G. Živčić je naglasio kako su nastavnici i učenici iz županija potpisnica slobodni sudjelovati na programima obuka.

Ovim putem Zavod za odgoj i obrazovanje, kao nositelj procesa Kurikulske reforme, zahvaljuje institucijama iz Republike Hrvatske na trudu i angažmanu koji ulažu, kako bi reformu obrazovanja, kao najvažniju reformu u društvu, uspješno implementirali u sustav odgoja i obrazovanja.

sassib1

U Livnu i Širokom Brijegu održane radionice o Državnoj maturi

Zavod za odgoj i obrazovanje u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja Republike Hrvatske, organizirao je radionice o Državnoj maturi u Republici Hrvatskoj. Radionice su održane 13. listopada u Livnu i 14. listopada 2022. godine u Širokom Brijegu.

Na samom početku prisutnima se obratila ravnateljica Zavoda Jadranka Bošnjak. Posebno je pozdravila goste iz Republike Hrvatske, zahvalila na njihovoj spremnost za pomoć u radu i dijeljenje iskustava s ravnateljima i nastavnicima škola.

U uvodnom dijelu sudionicima radionice obratio se ravnatelj Centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u Republici Hrvatskoj g. Vinko Filipović, koji je govorio o radu Centra i njegovoj strateškoj ulozi u sustavu obrazovanja Republike Hrvatske. Također, istaknuo je zadovoljstvo prekograničnom suradnjom kao i spremnost za davanje podrške u pripremi učenika za Državnu maturu u Republici Hrvatskoj, jer je ona jedini objektivan kriterij vrednovanja učeničkih postignuća. Svake godine Centar radi na poboljšanju kvalitete Državne mature, a samim time i ispitnih zadataka za svaki nastavni predmet koji se vrednuje, stoga je u svome obraćanju prof. Filipović najavio i neke promjene, a koje se odnose na nastavni predmet Hrvatski jezik. Uvođenjem samo jedne razine i jedinstvenog, cjelovitog ispita iz hrvatskoga jezika želi se dodatno naglasiti važnost učenja i govorenja hrvatskoga kao materinjega jezika, jer bez visoke razine poznavanja vlastitoga jezika ne može se kvalitetno usvajati gradivo ni u jednom obrazovnom području.DM.jpg

U radnom dijelu, općenito o Državnoj maturi u Republici Hrvatskoj govorila je Tihana Šimunić – voditeljica Sektora za istraživanje i vrednovanje NCVVO-a. U svom izlaganju osvrnula se na najčešće poteškoće i pogreške prilikom prijave na Državnu maturu, prilikom pristupanja ispitima kao i samom pisanju ispita. Navela je i smjernice za izbjegavanje istih i smjernice za što bolja postignuća na Državnoj maturi. Posebnu pozornost pridala je novitetu na Državnoj maturi, a to je da je ispit položen samo ako su položeni svi njegovi dijelovi.

„Osiguranje kvalitete ispita i ispitnih materijala; osnovni koraci i pravila u izradi zadataka i ispita“ naziv je teme koju je obradila Ira Tretinjak – voditeljica Odjela za predmetne koordinatore NCVVO-a. U svom izlaganju prisutnima je pokazala nacrte i smjernice za ispravno postavljanje ispitnih zadataka za svaku predmetnu skupinu, kao i načine na koje se ispiti sastavljaju i vrednuju. Poseban naglasak stavila je na Kurikul i odgojno – obrazovne ishode kao temelje iz kojih treba proizlaziti svaki zadatak, a razrada ishoda treba biti temelj vrednovanja istih.

Nakon teorijskog dijela prisutni su mogli vidjeti praktične primjere dobrih i loših zadataka u predavanju Biljane Vranković – voditeljice Odjela za izdavaštvo NCVVO-a. Ona je u svojoj temi „ Primjeri metodološki dobrih i loših zadataka“ interaktivno razgovarala sa sudionicima, te su i oni na primjerima zadataka mogli prepoznavati i komentirati kvalitetu, pouzdanost, objektivnost i valjanost istih.

Nakon predavanja uslijedio je rad u grupama u kojem su sudionici na temelju viđenog trebali kreirati tri zadatka za tri različita područja, koristeći smjernice i nacrte za kvalitetnu izradu ispitnih zadataka. Nakon uspješno odrađene vježbe sudionici su zajedno komentirali dobivene rezultate.

Ova radionica je pružila izvrstan pogled ravnateljima i nastavnicima u sami postupak Državne mature i omogućila im da svoje učenike pripreme za istu na najbolji mogući način, te im tako pomognu postići željene rezultate.

DM2.jpg

dm4.jpg

dm3.jpg

 

DM1.jpg

Održana Obuka za ravnatelje osnovnih i srednjih škola županija potpisnica Sporazuma o suradnji

U ponedjeljak, 10. listopada 2022. godine u hotelu Mostar u Mostaru, a u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i Zavoda za odgoj i obrazovanje, održana je Obuka za ravnatelje osnovnih i srednjih škola – implementacija Kurikula. Obuku su vodili stručni savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje.

Na samom početku, prisutne je pozdravila Sandra Pejić, savjetnica Zavoda za odnose s javnošću, koja se zahvalila ravnateljima na dolasku te poseban pozdrav uputila gostima iz Republike Hrvatske, koji su pokazali iznimnu susretljivost i spremnost za dijeljenje iskustava sa svojim kolegama iz županija potpisnica Sporazuma o suradnji, odnosno županija koje nastavu izvode po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku. U uvodnom dijelu programa, prisutnima se obratio pomoćnik ministrice MOZKŠ-a Županije Zapadnohercegovačke i voditelj Stručnog tima, g. Mario Mikulić, koji je predstavio dosadašnji rad na Kurikulu. Također, g. Mikulić je iznio planove za buduće korake te istaknuo potrebu održavanja ove obuke, jer je od iznimne važnosti da ravnatelji, kao lideri u svojim školama, olakšaju implementaciju Kurikula i dodatno motiviraju svoje nastavnike na još kvalitetniji odgojno-obrazovni rad, slijedeći Kurikul.

azooobu

Prisutnima se obratio i g. Momir Karin, ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je istaknuo važnost odgojno-obrazovnih djelatnika kao resursa koji će pomoći u kreiranju bolje budućnosti i konkurentnosti na tržištu rada. Posebno je istaknuo ulogu ravnatelja i  njihovu podršku nastavnicima i učenicima u njihovom cjelokupnom razvoju i iskorištavanju svih potencijala koji će ih dovesti do željenih rezultata. 

Prigodnim riječima obratio se i pomoćnik ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje, g. Igor Rukljač, koji je u svome obraćanju stavio naglasak na spremnost Agencije za pružanje potrebne pomoći i podrške, kako bi se izbjegle sve potencijalne prepreke i poteškoće u implementaciji Kurikula.

Na kraju uvodnog dijela programa, a u ime Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, prisutnima se obratila i gđa. Miljana Glamuzina, potpredsjednica Savjeta Vlade za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Uputila je čestitke svim ministrima i ravnateljima Zavoda, kao i ravnateljima i predstavnicima škola, na spremnosti i odlučnosti za ovaj važan iskorak – provođenje reforme obrazovanja koja za cilj ima razvoj i unaprjeđenje kvalitete nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku. 

U radnom dijelu Obuke, predavanje pod nazivom „Kurikul iz nastavnoga predmeta Hrvatski jezik“ održala je dr. sc. Marijana Češi, savjetnica Agencije za hrvatski jezik, koja je ravnateljima skrenula pozornost na važnost razvoja čitalačke pismenosti, bez koje nije moguće postići dostatnost ni u matematičkoj, ni u digitalnoj pismenosti. Istaknula je važnost učenja hrvatskoga standardnoga jezika, kao osnove za komuniciranje na bilo kojem drugom (stranom) jeziku.

Predavanje pod nazivom „Kurikul iz nastavnoga predmeta Matematika“ održao je g. Ratko Višak, savjetnik Agencije za matematiku, koji je u izlaganju stavio naglasak na matematiku kao predmet u kojem ima prostora za korelaciju s međupredmetnim temama Kurikula, te se dotaknuo minimalne ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda, kako iz matematike, tako i iz drugih predmeta. U svome predavanju iznio je preporuke za ostvarenje odgojno-obrazovnog ishoda „dobar“, te pojasnio razlike i važnost u vrednovanjima učeničkih postignuća.

„Kurikul nastavnoga predmeta Engleski jezik“ naziv je teme koju je obradila Izabela Pontar Mijić, savjetnica Agencije za engleski jezik. U svome izlaganju dotaknula se svih domena predmetnoga Kurikula, kao i vremena posvećenog određenom obrazovnom ishodu, naglašavajući da je to učiteljeva samostalna procjena, ovisna o povratnoj informaciji učenika. 

U predavanju „Kurikuli u razrednoj nastavi“, a koje je održao g. Igor Rukljač, prisutni su mogli čuti na koji način provoditi reformu obrazovanja u najnižim razredima. Pozvao je na opreznost prilikom postupaka učenja, a posebno na igru – da ona ne bude sama sebi svrha, nego dio i način učenja. 

Koliko je važna uloga vodstva škole, koje su tehnike za lakše rukovođenje školom, kako uskladiti ljudski i materijalni potencijal u području odgoja i obrazovanja da bi se postigli ciljevi odgojno-obrazovnih djelatnosti govorio je g. Arsen Badurina u svome izlaganju „Školski menadžment“.

Obuka je zaključena izlaganjem g. Vlade Matasa, a koji je obradio temu „Asertivna komunikacija“  i dotaknuo se komunikacije kao načina neposrednog izražavanja misli, bez kršenja prava druge osobe. Asertivna komunikacija posebno je važna u odgojno-obrazovnom radu, implementaciji Kurikula, jer znači suradnju između svih onih koji sudjeluju u procesu odgoja i obrazovanja. 

Ovo je samo jedna u nizu planiranih obuka vezanih za implementaciju Kurikula, jer je u svakom društvu obrazovna reforma najvažnija reforma, a ulaganje u obrazovanje – ulaganje u budućnost.

azooobu1

azooobu3

azooobuk2

azooobu4

azooobu5

azooobu6

azoobu7

ČESTITKA ZA DAN UČITELJA

Poštovani i dragi odgajatelji, učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji,

danas je prilika zahvaliti Vam za ono što činite svaki dan. Vaš poziv je jedan od najplemenitijih, ali i najodgovornijih u društvu. Vi pomažete svakom učeniku u ostvarenju njegovih potencijala; da usvoji vještine i znanja koja su mu potrebna kako bi se nosio s izazovima budućnosti i svakodnevnog života.

Vaša obrazovna funkcija je velika, ali ona odgojna je nemjerljiva. Svjesni svoje važnosti u izgradnji zdravog, obrazovanog i kvalitetnog društva, nastavite obavljati i živjeti svoj poziv s ljubavlju i entuzijazmom; s vjerom u svoje sposobnosti i s hrabrošću za činjenje promjena. Pomoću vaše nesebične i bezuvjetne podrške, naša djeca mogu postati sve što požele.

Hvala vam na ustrajnosti, na strpljivosti i nesebičnom zalaganju.

Sretan Dan učitelja želi Vam ravnateljica Jadranka Bošnjak i djelatnici Zavoda za odgoj i obrazovanje!

dan ucitelja 1024x613 1

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com