U Livnu i Širokom Brijegu održane radionice o Državnoj maturi

Zavod za odgoj i obrazovanje u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja Republike Hrvatske, organizirao je radionice o Državnoj maturi u Republici Hrvatskoj. Radionice su održane 13. listopada u Livnu i 14. listopada 2022. godine u Širokom Brijegu.

Na samom početku prisutnima se obratila ravnateljica Zavoda Jadranka Bošnjak. Posebno je pozdravila goste iz Republike Hrvatske, zahvalila na njihovoj spremnost za pomoć u radu i dijeljenje iskustava s ravnateljima i nastavnicima škola.

U uvodnom dijelu sudionicima radionice obratio se ravnatelj Centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u Republici Hrvatskoj g. Vinko Filipović, koji je govorio o radu Centra i njegovoj strateškoj ulozi u sustavu obrazovanja Republike Hrvatske. Također, istaknuo je zadovoljstvo prekograničnom suradnjom kao i spremnost za davanje podrške u pripremi učenika za Državnu maturu u Republici Hrvatskoj, jer je ona jedini objektivan kriterij vrednovanja učeničkih postignuća. Svake godine Centar radi na poboljšanju kvalitete Državne mature, a samim time i ispitnih zadataka za svaki nastavni predmet koji se vrednuje, stoga je u svome obraćanju prof. Filipović najavio i neke promjene, a koje se odnose na nastavni predmet Hrvatski jezik. Uvođenjem samo jedne razine i jedinstvenog, cjelovitog ispita iz hrvatskoga jezika želi se dodatno naglasiti važnost učenja i govorenja hrvatskoga kao materinjega jezika, jer bez visoke razine poznavanja vlastitoga jezika ne može se kvalitetno usvajati gradivo ni u jednom obrazovnom području.DM.jpg

U radnom dijelu, općenito o Državnoj maturi u Republici Hrvatskoj govorila je Tihana Šimunić – voditeljica Sektora za istraživanje i vrednovanje NCVVO-a. U svom izlaganju osvrnula se na najčešće poteškoće i pogreške prilikom prijave na Državnu maturu, prilikom pristupanja ispitima kao i samom pisanju ispita. Navela je i smjernice za izbjegavanje istih i smjernice za što bolja postignuća na Državnoj maturi. Posebnu pozornost pridala je novitetu na Državnoj maturi, a to je da je ispit položen samo ako su položeni svi njegovi dijelovi.

„Osiguranje kvalitete ispita i ispitnih materijala; osnovni koraci i pravila u izradi zadataka i ispita“ naziv je teme koju je obradila Ira Tretinjak – voditeljica Odjela za predmetne koordinatore NCVVO-a. U svom izlaganju prisutnima je pokazala nacrte i smjernice za ispravno postavljanje ispitnih zadataka za svaku predmetnu skupinu, kao i načine na koje se ispiti sastavljaju i vrednuju. Poseban naglasak stavila je na Kurikul i odgojno – obrazovne ishode kao temelje iz kojih treba proizlaziti svaki zadatak, a razrada ishoda treba biti temelj vrednovanja istih.

Nakon teorijskog dijela prisutni su mogli vidjeti praktične primjere dobrih i loših zadataka u predavanju Biljane Vranković – voditeljice Odjela za izdavaštvo NCVVO-a. Ona je u svojoj temi „ Primjeri metodološki dobrih i loših zadataka“ interaktivno razgovarala sa sudionicima, te su i oni na primjerima zadataka mogli prepoznavati i komentirati kvalitetu, pouzdanost, objektivnost i valjanost istih.

Nakon predavanja uslijedio je rad u grupama u kojem su sudionici na temelju viđenog trebali kreirati tri zadatka za tri različita područja, koristeći smjernice i nacrte za kvalitetnu izradu ispitnih zadataka. Nakon uspješno odrađene vježbe sudionici su zajedno komentirali dobivene rezultate.

Ova radionica je pružila izvrstan pogled ravnateljima i nastavnicima u sami postupak Državne mature i omogućila im da svoje učenike pripreme za istu na najbolji mogući način, te im tako pomognu postići željene rezultate.

DM2.jpg

dm4.jpg

dm3.jpg

 

DM1.jpg

Održana Obuka za ravnatelje osnovnih i srednjih škola županija potpisnica Sporazuma o suradnji

U ponedjeljak, 10. listopada 2022. godine u hotelu Mostar u Mostaru, a u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i Zavoda za odgoj i obrazovanje, održana je Obuka za ravnatelje osnovnih i srednjih škola – implementacija Kurikula. Obuku su vodili stručni savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje.

Na samom početku, prisutne je pozdravila Sandra Pejić, savjetnica Zavoda za odnose s javnošću, koja se zahvalila ravnateljima na dolasku te poseban pozdrav uputila gostima iz Republike Hrvatske, koji su pokazali iznimnu susretljivost i spremnost za dijeljenje iskustava sa svojim kolegama iz županija potpisnica Sporazuma o suradnji, odnosno županija koje nastavu izvode po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku. U uvodnom dijelu programa, prisutnima se obratio pomoćnik ministrice MOZKŠ-a Županije Zapadnohercegovačke i voditelj Stručnog tima, g. Mario Mikulić, koji je predstavio dosadašnji rad na Kurikulu. Također, g. Mikulić je iznio planove za buduće korake te istaknuo potrebu održavanja ove obuke, jer je od iznimne važnosti da ravnatelji, kao lideri u svojim školama, olakšaju implementaciju Kurikula i dodatno motiviraju svoje nastavnike na još kvalitetniji odgojno-obrazovni rad, slijedeći Kurikul.

azooobu

Prisutnima se obratio i g. Momir Karin, ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je istaknuo važnost odgojno-obrazovnih djelatnika kao resursa koji će pomoći u kreiranju bolje budućnosti i konkurentnosti na tržištu rada. Posebno je istaknuo ulogu ravnatelja i  njihovu podršku nastavnicima i učenicima u njihovom cjelokupnom razvoju i iskorištavanju svih potencijala koji će ih dovesti do željenih rezultata. 

Prigodnim riječima obratio se i pomoćnik ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje, g. Igor Rukljač, koji je u svome obraćanju stavio naglasak na spremnost Agencije za pružanje potrebne pomoći i podrške, kako bi se izbjegle sve potencijalne prepreke i poteškoće u implementaciji Kurikula.

Na kraju uvodnog dijela programa, a u ime Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, prisutnima se obratila i gđa. Miljana Glamuzina, potpredsjednica Savjeta Vlade za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Uputila je čestitke svim ministrima i ravnateljima Zavoda, kao i ravnateljima i predstavnicima škola, na spremnosti i odlučnosti za ovaj važan iskorak – provođenje reforme obrazovanja koja za cilj ima razvoj i unaprjeđenje kvalitete nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku. 

U radnom dijelu Obuke, predavanje pod nazivom „Kurikul iz nastavnoga predmeta Hrvatski jezik“ održala je dr. sc. Marijana Češi, savjetnica Agencije za hrvatski jezik, koja je ravnateljima skrenula pozornost na važnost razvoja čitalačke pismenosti, bez koje nije moguće postići dostatnost ni u matematičkoj, ni u digitalnoj pismenosti. Istaknula je važnost učenja hrvatskoga standardnoga jezika, kao osnove za komuniciranje na bilo kojem drugom (stranom) jeziku.

Predavanje pod nazivom „Kurikul iz nastavnoga predmeta Matematika“ održao je g. Ratko Višak, savjetnik Agencije za matematiku, koji je u izlaganju stavio naglasak na matematiku kao predmet u kojem ima prostora za korelaciju s međupredmetnim temama Kurikula, te se dotaknuo minimalne ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda, kako iz matematike, tako i iz drugih predmeta. U svome predavanju iznio je preporuke za ostvarenje odgojno-obrazovnog ishoda „dobar“, te pojasnio razlike i važnost u vrednovanjima učeničkih postignuća.

„Kurikul nastavnoga predmeta Engleski jezik“ naziv je teme koju je obradila Izabela Pontar Mijić, savjetnica Agencije za engleski jezik. U svome izlaganju dotaknula se svih domena predmetnoga Kurikula, kao i vremena posvećenog određenom obrazovnom ishodu, naglašavajući da je to učiteljeva samostalna procjena, ovisna o povratnoj informaciji učenika. 

U predavanju „Kurikuli u razrednoj nastavi“, a koje je održao g. Igor Rukljač, prisutni su mogli čuti na koji način provoditi reformu obrazovanja u najnižim razredima. Pozvao je na opreznost prilikom postupaka učenja, a posebno na igru – da ona ne bude sama sebi svrha, nego dio i način učenja. 

Koliko je važna uloga vodstva škole, koje su tehnike za lakše rukovođenje školom, kako uskladiti ljudski i materijalni potencijal u području odgoja i obrazovanja da bi se postigli ciljevi odgojno-obrazovnih djelatnosti govorio je g. Arsen Badurina u svome izlaganju „Školski menadžment“.

Obuka je zaključena izlaganjem g. Vlade Matasa, a koji je obradio temu „Asertivna komunikacija“  i dotaknuo se komunikacije kao načina neposrednog izražavanja misli, bez kršenja prava druge osobe. Asertivna komunikacija posebno je važna u odgojno-obrazovnom radu, implementaciji Kurikula, jer znači suradnju između svih onih koji sudjeluju u procesu odgoja i obrazovanja. 

Ovo je samo jedna u nizu planiranih obuka vezanih za implementaciju Kurikula, jer je u svakom društvu obrazovna reforma najvažnija reforma, a ulaganje u obrazovanje – ulaganje u budućnost.

azooobu1

azooobu3

azooobuk2

azooobu4

azooobu5

azooobu6

azoobu7

ČESTITKA ZA DAN UČITELJA

Poštovani i dragi odgajatelji, učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji,

danas je prilika zahvaliti Vam za ono što činite svaki dan. Vaš poziv je jedan od najplemenitijih, ali i najodgovornijih u društvu. Vi pomažete svakom učeniku u ostvarenju njegovih potencijala; da usvoji vještine i znanja koja su mu potrebna kako bi se nosio s izazovima budućnosti i svakodnevnog života.

Vaša obrazovna funkcija je velika, ali ona odgojna je nemjerljiva. Svjesni svoje važnosti u izgradnji zdravog, obrazovanog i kvalitetnog društva, nastavite obavljati i živjeti svoj poziv s ljubavlju i entuzijazmom; s vjerom u svoje sposobnosti i s hrabrošću za činjenje promjena. Pomoću vaše nesebične i bezuvjetne podrške, naša djeca mogu postati sve što požele.

Hvala vam na ustrajnosti, na strpljivosti i nesebičnom zalaganju.

Sretan Dan učitelja želi Vam ravnateljica Jadranka Bošnjak i djelatnici Zavoda za odgoj i obrazovanje!

dan ucitelja 1024x613 1

Održan stručni seminar za razrednike, pedagoge i psihologe osnovnih škola Županije Zapadnohercegovačke

​Javna ustanova Zavod za odgoj i obrazovanje organizirala je dana 29. rujna 2022. godine stručni seminar za pedagoge, psihologe i razrednike u osnovnim školama Županije Zapadnohercegovačke pod nazivom Metode koje nas približavaju učenicima.
Seminar je održan u Osnovnoj školi Ruđera Boškovića u Grudama.
 
MRB
Seminar je održao Mario Brkić, magistar psihologije
 
Predavač je ukazao na značaj uloge voditelja razrednih odjela kao i stručnih suradnika u odgojno-obrazovnom procesu te kroz konkretne primjere iz školske prakse predstavio oblike rada kojima je moguće ostvariti kvalitetniji odnos s učenicima.
Poseban naglasak je stavljen na razdoblje školovanja u okolnostima pandemije i kako se kao stručni suradnik usklađivao sa situacijom. Prisutni su imali prilike čuti o metodama rada kojima se može prevenirati nasilno ponašanje među učenicima, steći njihovo povjerenje i doznati o njihovim kreativnim kapacitetima.
 
Zbog velikog odaziva i zainteresiranosti odgojno-obrazovnih djelatnika za ovu temu, predavač je isti dan seminar održao u dva termina te će 30. rujna isti biti održan u Livnu.
 
MRB1
 
MRB2
 
MRB3
 
 

JAVNI POZIV ZA EDUKATORE

Ovim pozivom želja nam je detektirati i potaknuti nastavnike (učitelje i profesore) i stručne suradnike (u daljnjem tekstu: edukatori) koji imaju iskustva, motiva i želje, svoja znanja prenijeti ostalim kolegama unutar sustava u okviru organiziranih predavanja/radionica.

Predviđena područja edukacije su:

 • upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavnom procesu,
 • suvremene metode podučavanja,
 • aktivne i inkluzivne metode učenja,
 • projektno podučavanje,
 • razvoj poduzetničkih kompetencija,
 • kompetencijski pristup i ishodi učenja,
 • područje ekonomske skupine predmeta,
 • područje strojarske skupine predmeta,
 • područje elektrotehničke skupine predmeta,
 • područje medicinske skupine predmeta,
 • područje farmaceutske skupine predmeta,
 • neko drugo, po prijedlogu edukatora.

Za prijavu potencijalnih edukatora, kreiran je obrazac dostupan putem poveznice.

Rok za popunjavanje obrasca je do 18. studenoga 2022. godine.

Obveza edukatora, osim održavanja edukacije u predviđenom terminu, je i ustupanje korištenih materijala (ppt prezentacija predavanja/radionice i sl.) za objavu na stranicama Zavoda za odgoj i obrazovanje kako bi svi materijali bili dostupni zainteresiranim odgojno-obrazovnim djelatnicima u budućnosti. Po završenom predavanju/radionici, Zavod za odgoj i obrazovanje će provesti evaluaciju kod sudionika.

U programima edukacije, a temeljem prijava, moći će sudjelovati odgojno-obrazovni djelatnici ovisno o vlastitim interesima i mogućnostima. Sve navedeno provodi se u svrhu razmjene iskustava nastavnika i stručnih suradnika te kao poticaj cjeloživotnom učenju i konstantnom unaprjeđenju odgojno-obrazovnog sustava.

Nadamo se uspješnom nastavku suradnje i prepoznavanju ove inicijative!

Srdačan pozdrav!

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com