Održana debata naziva "I ja se pitam"

Dana 14. prosinca 2022. godine u sklopu projekta Vizija za budućnost, u organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje, u Širokom Brijegu održana je debata naziva I ja se pitam između učenika srednjih škola Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije. Projekt financira Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Održana obuka trenera za implementaciju Kurikula

Dana 25. i 26. studenoga 2022. godine u prostorijama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske, Zavoda za odgoj i obrazovanje i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske održana je Obuka za trenere osnovnih i srednjih škola, koju su vodili stručni savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje. Ovo je druga u nizu planiranih obuka koja se provodi temeljem potpisanog Sporazuma o suradnji oko izrade Prijedloga kurikula i njegove primjene.

Nakon uvodnih obraćanja sudionici i voditelji obuke upućeni su u svoje radne skupine. Radnu skupinu Razredna nastava vodila je gđa Đurđa Kulušić; radnu skupinu Hrvatski jezik vodila je gđa Marijana Češi; radnu skupinu Matematika vodio je g. Ratko Višak; radnu skupinu Strani jezik vodila je gđa Izabela Potnar Mijić; radnu skupinu Povijest vodio je g. Timur Križak; radnu skupinu Geografija vodila je gđa Sonja Burčar; radnu skupinu Fizika vodila je gđa Verica Jovanovski; radnu skupinu Kemija vodila je gđa Mia Ožić; radnu skupinu Priroda i Biologija vodila je gđa Marina Ništ; radnu skupinu TZK vodila je gđa Margita Lukas; radnu skupinu Likovna kultura/umjetnost vodila je gđa Zvjezdana Prohaska; radnu skupinu Glazbena kultura/umjetnost vodio je g. Marko Majstorović, a radnu skupinu Sociologija i Politika i gospodarstvo vodila je gđa Andreja Burić.

Tijekom obuke naglasak je bio na planiranju nastavnoga procesa, odnosno ishoda aktivnosti, kao i vrednovanju ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda. Svi sudionici i voditelji radnih skupina aktivno su radili i dijelili iskustva iz vlastite prakse, te time pokušali olakšati prijelaz na nove načine izvođenja nastavnoga procesa.

Ovim putem zahvaljujemo Rektoratu Sveučilišta u Mostaru na ustupanju prostorija za rad, kao i institucijama iz Republike Hrvatske na trudu i angažmanu u procesu Kurikulske reforme.

OBUKATR

OBUKATR1

OBUKATR2

Stručna savjetnica Zavoda održala predavanje na državnom skupu voditelja županijskih stručnih vijeća RH

U razdoblju od 2. do 4. studenoga 2022. godine, Ivana Međugorac Rakić, stručna savjetnica Zavoda za odgoj i obrazovanje za matematiku, sudjelovala je i održala predavanje na državnom stručnom skupu voditelja županijskih stručnih vijeća, koji se održao u Svetom Martinu na Muri.

Na poziv Agencije za odgoj i obrazovanje iz Republike Hrvatske održala je predavanje pod nazivom Integracija problemske nastave u kurikul kroz procese koji se podudaraju sa preporukama PISA-e. U ovom predavanju izložen je koncept nacrta kurikula nastavnog predmeta Matematika, koji će se primjenjivati u pet županija Federacije Bosne i Hercegovine u kojima se nastava izvodi po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku. Poseban osvrt stavljen je na procese formulacije matematičkog zapisa, primjene matematičkih koncepata i procedura te tumačenja i vrednovanja dobivenih rezultata pri rješavanju problemskih zadataka i matematičkom modeliranju. Navedeni procesi su praktično, kroz niz primjera, integrirani u problemske zadatke različitih konteksta, koji su dio nastavne prakse, te zadatke matematičkog modeliranja, kojima se teži u suvremenom matematičkom obrazovanju. U okviru izlaganja predstavljen je i koncept vrednovanja učeničkih postignuća u procesima rješavanja problema i matematičkog modeliranja.

Navedeno izlaganje je pozitivno evaluirano od strane sudionika stručnog skupa i predstavlja nastavak suradnje dogovorene Sporazumom o suradnji oko izrade Prijedloga kurikula i njegove primjene u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju.

IMR MURA

IMR MURA1

IMR MURA2

U Splitu održani Dani baštine i turizma 2022. – 15. nacionalna smotra Turističke kulture

U Kući jezika i kulture – Galeriji Peristil u organizaciji Prokulture – Opservatorij kulturnih politika Split, koncem listopada održani su Dani baštine i turizma 2022. – 15. nacionalna smotra Turističke kulture. Zavod za odgoj i obrazovanje i ove godine surađuje s Prokulturom na ovom projektu te su tako ravnateljica Zavoda, gđa. Jadranka Bošnjak i učenici Prve osnovne škole Široki Brijeg sudjelovali na ovogodišnjoj Smotri. Pored učenika iz Širokog Brijega, svojim kućama otišli su zadovoljni i nagrađeni učenici i mentori iz Slavonije, Banovine, Istre i Dalmacije. Učenici su prikazali svoje radove na temu Moj zavičaj i njegova fauna

Zahvaljujući sjajnim prezentacijama sudionici Smotre upoznali su floru i faunu Kopačkog Rita, domaće životinje i prelijepe Lipicance Slavonije, rode Banovine, istarskog boškariona i kozu, bogati biljni i životinjski svijet rijeke Lištice…

Uz podršku savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje i drugih stručnjaka za područja baštine, turizma, javnih politika, građanskog odgoja, izvannastavnih aktivnosti i zadrugarstva Smotru su podržali ENCATC - Europske mreže za kulturni menadžment i politiku, Splitsko-Dalmatinska županija i Visit Split te OTP banka d.d.  

Svečanost otvaranja manifestacije uveličala je prof. Darka Šćerbe Haupt, turistički vodič i kulturni animator, svojom pričom S Markom i Darkom kroz Split, pod čijim vodstvom su sudionici Smotre kroz dva dana upoznali Split i oduševili se njime.

smot

smot1

smot2

smot3

smot5

smot66

Održan radni sastanak potpisnika Sporazuma o suradnji oko izrade Prijedloga kurikula i njegove primjene u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju

U organizaciji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a temeljem potpisanog Sporazuma o suradnji oko izrade Prijedloga kurikula i njegove primjene u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, u Šibeniku je 27. listopada 2022. godine održan radni sastanak na kojemu su sudjelovali gđa. Žana Ćorić, savjetnica s posebnim položajem za pitanje Hrvata u BiH, g. Ivan Zeba, voditelj Službe za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata u BiH, g. Momir Karin, ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja u Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH, g. Mile Živčić, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih RH, g. Igor Rukljač, pomoćnik ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje RH, gđa. Jadranka Bošnjak, ravnateljica Zavoda za odgoj i obrazovanje, g. Željko Ćorić, ravnatelj Zavoda za školstvo Mostar, gđa. Ružica Mikulić, ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, gđa. Gordana Nakić, ministrica znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, gđa. Ana Andrić, ministrica prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske i g. Ivan Sajević, savjetnik ministra obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Županije Središnja Bosna.

Sastanak je organiziran kako bi se sudionici dogovorili kada i na koji način organizirati obuke županijskih trenera za primjenu i implementaciju novih kurikula.

Agencija za odgoj i obrazovanje RH izradila je, u dogovoru s potpisnicima Sporazuma, plan i kalendar obuka koje će se održati u četiri ciklusa.

Prvi ciklus održan je u Mostaru 10. listopada 2022. godine, kada je održana obuka ravnatelja osnovnih i srednjih škola županija potpisnica. Drugi ciklus obuka će se također organizirati u Mostaru krajem studenoga 2022. godine, kada će se započeti s obukom trenera. Treći i četvrti ciklus održat će se u ožujku i svibnju 2023. godine u Republici Hrvatskoj. Na posljednjem ciklusu će, pored trenera, sudjelovati i ravnatelji škola.

Ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, g. Mile Živčić obavijestio je sudionike kako je u tijeku izrada kurikula za strukovne škole u Republici Hrvatskoj te da će nakon završetka prezentirati kurikule i upoznati potpisnice iz Bosne i Hercegovine s cijelim procesom izrade. Vlada Republike Hrvatske uspostavila je Regionalne centre kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u kojima će se provoditi programi redovitog strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja, kao i drugi oblici formalnog i neformalnog obrazovanja, i to u sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo. G. Živčić je naglasio kako su nastavnici i učenici iz županija potpisnica slobodni sudjelovati na programima obuka.

Ovim putem Zavod za odgoj i obrazovanje, kao nositelj procesa Kurikulske reforme, zahvaljuje institucijama iz Republike Hrvatske na trudu i angažmanu koji ulažu, kako bi reformu obrazovanja, kao najvažniju reformu u društvu, uspješno implementirali u sustav odgoja i obrazovanja.

sassib1

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com