Održan stručni aktiv učitelja i nastavnika njemačkog jezika ŽZH

Dana 17. 2. 2019. godine, u Prvoj osnovnoj školi u Širokom Brijegu, održan je sastanak Stručnog aktiva učitelja i nastavnika njemačkog jezika Županije Zapadnohercegovačke. Vanjska suradnica Zavoda za odgoj i obrazovanje, stručna savjetnica Angela Bernadić, prof. na početku sastanka predložila je sljedeći dnevni red:
1. Ogledni sat – kolegijalno opažanje
2. Izmjene i dopune NPP-a
3. Razno

1. Članovi su Aktiva tijekom radionice Ogledni sat – kolegijalno opažanje, pratili snimljeni Ogledni sat na temu Im Kaufhaus u trajanju od 45 minuta, koji je održan 31.1.2020. i pri tome uz pomoć obrasca vrjednovali, procjenjivali i komentirali ogledni sat. Ishod je oglednog sata bio koristiti vokabular, jezične strukture i zakonitosti. Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike definiran je ishod kao komunikacijska jezična kompetencija (učenikovo služenje jezičnim repertoarom u skladu s kontekstom i svrhom komunikacijske situacije; preduvjet takve komunikacije je razumijevanje, a uvjet sposobnost korištenja jezika u govoru).
Oglednim su satom postignuti ciljevi: razumjeti i primijeniti riječi na temu odjevni predmeti, izraziti sviđanje i pitati za cijenu.
Učitelji i nastavnici su stekli uvid u održavanju nastavnog sata uvažavajući interese, potrebe i dob ciljne skupine. Učinkovitost usvajanja stranog jezika pospješuje se smještanjem gradiva u kontekst blizak učenicima i uključivanjem emocija učenika.
Učitelji i nastavnici su sastavili popis obilježja dobre nastave, te su se upoznali s tehnikama promatranja nastavnog procesa, nužnošću i svrhom održavanja oglednih sati.
2. Članovi su se Aktiva složili da je potrebno mijenjati Nastavni plan i program. Potrebno je uskladiti NPP školskih predmeta Hrvatski jezik, Engleski jezik sa Njemačkim jezikom kako bi se omogućila korelacija. Izmjene i dopune Nastavnog plana i programa treba vršiti uzimajući u obzir sljedeće dokumente:
Zajednički europski referentni okvir za jezike, Zajednička jezgra Nastavnih planova i programa za strane jezike, itd. Izraženo je nezadovoljstvo udžbenicima koji se koriste u nastavi njemačkog jezika u osnovnim školama ZHŽ-a.

3. Članovi Aktiva su izrazili potrebu za daljnjim usavršavanjima na temu Gramatika kroz igru i Nastava temeljena na ishodima.

angela aktiv 3

angela aktiv 4

angela aktiv 5

angela aktiv 6

angela aktiv 1

angela aktiv 2

Održan županijski aktiv glazbenih škola

Dana 17.2.2020.godine, u Glazbenoj školi Široki Brijeg održan je sastanak učitelja i profesora glazbenih škola ŽZH koji predaju teorijske glazbene predmete (Solfeggio, Osnovna teorija glazbe,Harmonija,Polifonija,Povijest glazbe, Dirigiranje).
Dnevni red:
1. Ogledni sat na temu Akustični doživljaj i predstavljanje lidijskog modusa – radionica
2. Kolegijalno opažanje nastave – konstruktivna kritika opažanog sata
3. Nužnost izvođenja oglednih sati – predavanje
4. Razno

U maloj dvorani Glazbene škole Široki Brijeg, stručna savjetnica/vanjska suradnica Zavoda, prof.Dunja Bilinovac, održala je sat Solfeggia u 4.razredu osnovne glazbene škole. Sat je planiran kao kombinirani: obrada novog nastavnog sadržaja i vježbanje meloritma. Cilj oglednog sata je bio prikazati jedan od osnovnih postulata Funkcionalne muzičke pedagogije, preko doživljaja do pojašnjenja – osvješćivanja koji se u mnogočemu sadrži i u didaktičkim principima Sistematičnost i postupnost te Zornost i apstraktnost. Učenici su slušanjem izabrane skladbe mogli čuti specifične boje lidijske starocrkvene ljestvice – modusa te se potom upoznati i s njzinim specifičnostima. Uz to, svirajući različite ritmove štapićima uz pjevanje, uvježbavali su svoje vještine razumijevanja meloritamskih struktura, primjereno Nastavnom planu i programu za 4. razred osnovne glazbene škole. Prije samog početka sata, kolege su u uvodnom dogovoru upućene o detaljima procesa opažanja i o aspektima nastavnog procesa na koje se mogu posebno fokusirati.
Nakon održanog oglednog sata, u opuštenom kolegijalnom razgovoru iznošena su opažanja i komentari o satu. Zajednički stav svih kolega je da je ovakva praksa izuzetno korisna za unapređenje rada učitelja.

87159617 175484617216538 1329286330798047232 n

86969565 175484660549867 630864978487803904 o87042130 175484627216537 6862000636716646400 o87259106 175484697216530 2195676204718096384 o87072854 175484707216529 434388559911190528 o

Održan ogledni sat iz hrvatskog jezika

Dana 18. veljače 2020. godine učiteljica hrvatskog jezika Lucija Mikulić održala je ogledni sat na temu Waitapu, Jože Horvata (književni tekst). Ogledni sat održan je u Osnovnoj školi Ruđera Boškovića Grude u 8.a razredu, a satu su nazočili članovi Aktiva hrvatskog jezika Osnovne škole Ruđera Boškovića Grude (Branka Biško, Lidija Boban, Lana Čelebić, Ivan Šušak), knjižničarka Marija Brzica (učiteljica hrvatskog jezika), pedagoginja Olivera Brljević i pomoćnica ravnateljice Ivana Pavković. Ishod sata bio je prepoznati i objasniti ključne ideje teksta i njihove razrade; rezimirati ključne ideje na temelju detalja koji ih potkrepljuju. Waitapu je književno djelo koje objašnjava ljudsku potrebu za slobodom i prelaskom raznih ograničenja koje nam postavlja društvo ili mi sami sebi. Učenici su kroz izmjenu nekoliko nastavnih metoda prepoznali i objasnili ključnu ideju ovog ulomka, a to je da uz malo hrabrosti možemo rušiti ograničenja koje nam postavlja društvo i pri tom, ne činivši nikome nažao, slijedimo svoje snove. lucija2 1lucija 3lucija2 2

lucija 4

lucija2 5

Ogledni sat iz razredne nastave na temu "Zašto se ne uči u školi tko se kako voli"

Mira Jonjić, profesorica razredne nastave i vanjska suradnica Zavoda za odgoj i obrazovanje, 14. veljače 2020. godine, održala je Ogledni sat iz hrvatskoga jezika.

Pjesma poznatoga pjesnika Tina Kolumbića „Zašto se ne uči u školi tko se kako voli bila je tema Oglednoga sata koji je izveden u 5. razredu OŠ fra Miroslava Džaje Kupres. Osim učenika 5. razreda, satu su nazočile članice stručnoga aktiva za razrednu nastavu Mihaela Karmen Mihaljević, Gabrijela Prskalo, logopedinja Tatjana Subotić, pedagoginja Ivana Ćubela i ravnatelj škole Marko Tovilo.

Sat je planiran i realiziran na osnovu ishoda učenja i strategija koje su osmišljene tako da su učenici u svakom dijelu sata bili aktivni sudionici nastavnoga procesa. Korelacija je ostvarena s nastavom likovne i glazbene kulture.

Kroz različite strategije učenja učenici su: zamjećivali pojedinosti zvučnog sloja pjesme (duljinu stiha prema broju slogova, srok), razvijali čitalačke sposobnosti, uočavali, imenovali, uspoređivali, promišljali, povezivali, analizirali, razgovarali, radili na tekstu, razvijali stvaralačko mišljenje i zaključivali.

Planirani ishodi učenja: analizira likove, događaje i ideje, te njihove međuodnose u tekstu, realizirani su kroz aktivnosti/strategije: slušanje i pjevanje, Brainstorming/Oluja ideja, najava i lokalizacija teksta, interpretativno čitanje teksta, izvuci pitanje-pročitaj-odgovori, interpretacija teksta (sadržajna analiza), Rad u skupinama (književno-teorijska analiza teksta), Slatki zalogajčić (papirnata torta sa zadacima za učenike) i sumiranje rezultata.

Formativna procjena za ovaj sat je: Brainstorming/Oluja ideja, kartice, nastavni listići, umna mapa sa zadacima, tablica za procjenu i sumiranje rezultata, razgovor, usmeno izlaganje učenika i prezentacija radova.

Tehnologija/mediji koji se koriste na satu: kartice, flip-chart, čitanka, nastavni listići, edukativni listići, papirnata torta sa zadacima za učenike.

Satom je pokazano kako kroz primjerene i dobro osmišljene aktivnosti učenici mogu ostvariti kooperativno učenje i na visokoj razini usvajati nastavne sadržaje na zanimljiv i zabavan način. Jednako važan je interes koji su učenici pokazali za ljubav prema pisanoj riječi, spremnost na suradnički rad, razvijanje slobodnog stvaralačkog odnosa, pozitivan odnos prema drugima te ugodno ozračje u razredu za vrijeme sata.mira0

mira4

mira3

mira2 1

 

Ogledni sat iz kemije na temu "Kvalitativni sastav organskih spojeva"

Stručna savjetnica/vanjska suradnica Zavoda za odgoj i obrazovanje, Dražana Šola, dipl. ing.kem.teh., održala je Ogledni sat iz kemije na temu Kvalitativni sastav organskih spojeva.

Ogledni sat je održan 11.veljače 2020. godine u Osnovnoj školi Ivana Mažuranića u Tomislavgradu, na kojem su nazočile članice aktiva kemije i biologije Ana Radoš, Anamarija Kelava, Nikolina Radovac, Ivana Tokić te ravnateljica Milica Skočibušić.

Na kombiniranom satu kemije prikazano je kako se kroz demonstraciju i pokuse može kvalitetno istražiti sastav organskih spojeva, a učenici su pokazali zavidne sposobnosti za rješavanje problema, istraživanje mišljenja te vještine u izvođenju pokusa.IMG 20200212 WA0022IMG 20200212 WA0024 IMG 20200212 WA0017IMG 20200212 WA0018IMG 20200212 WA0019IMG 20200212 WA0020IMG 20200212 WA0021IMG 20200212 WA0022

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com