Održana stručna edukacija "Tihi ubojica" - edukacijom do prevencije

U Širokom Brijegu, dana 28. siječnja 2021. godine održana je stručna edukacija „Tihi ubojica" - edukacijom do prevencije. Edukaciji su nazočili učitelji/nastavnici kemije i stručni suradnici iz škola u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Otrovanja ugljikovim monoksidom su među vodećim uzrocima smrti, kada je riječ o slučajnim otrovanjima. Iako su relativno rijetka, predstavljaju značajnu potencijalnu opasnost u svakodnevnom životu. Ugljikov monoksid (CO) je plin bez boje, okusa i mirisa, ne iritira kožu. Nazivamo ga „tihim ubojicom“ jer nema jasnih znakova ni simptoma koji bi upozorili osobu da napusti mjesto izlaganja. Ukazano je na važnost edukacije učenika o ovom otrovnom plinu te će se u svim školama na satu kemije i satu razrednika obrađivati ova tema. Edukaciju je vodila Dražana Šola, dipl. chem. ing. - vanjska suradnica/savjetnica Zavoda za kemiju.

Fotografija Zavod za odgoj i obrazovanje.

 

"TIHI UBOJICA" - EDUKACIJOM DO PREVENCIJE

Otrovanja ugljikovim monoksidom su među vodećim uzrocima smrti, kada je riječ o slučajnim otrovanjima. Iako su relativno rijetka, predstavljaju značajnu potencijalnu opasnost u svakodnevnom životu.
Ugljikov monoksid (CO) je plin, bez boje, okusa i mirisa, ne iritira kožu. Nazivamo ga „tihim ubojicom“ jer nema jasnih znakova ni simptoma koji bi upozorili osobu da napusti mjesto izlaganja.


Ugljikov monoksid je produkt nepotpunog izgaranja organskih tvari, odnosno izgaranja uz nedovoljan pristup kisika, odnosno zraka.

Glavni izvori CO su:
- ispušni plinovi motora i motornih vozila
- peći na ugalj, drvo, plin i ulje
- agregati u zatvorenom prostoru
- neodržavani dimnjaci
- požari


Trovanje se događa udisanjem ugljikovog monoksida.
Vrlo lako je simptome trovanja s CO zamijeniti sa simptomima gripe što može rezultirati pogrešnom dijagnozom i nažalost tragičnim ishodom.

Kako razlikovati trovanje ugljikovim monoksidom od gripe

Mogućnost otrovanja postoji ako:

- se osjećate bolje kad ste izvan kuće;
- se nekoliko osoba u kući istodobno osjeća bolesno (gripa obično prelazi s osobe na osobu);
- članovi obitelji koji se osjećaju izrazito loše obično provode veći dio vremena kod kuće;
- se simptomi pojavljuju ili pogoršavaju kratko nakon što ste uključili grijalicu ili parkirali automobil u garažu;
- kućni ljubimci pokazuju znakove bolesti;
- osjećate simptome, ali bez generaliziranih bolova, temperature i otečenih limfnih čvorova;
- se simptomi pojavljuju kad se prostor ne provjetrava i ne zrači.

Simptomi i znakovi otrovanja ugljikovim monoksidom:

težina otrovanja - blaga​
simptomi: glavobolja, mučnina, povraćanje, vrtoglavica;
koncentracija COHb u krvi: 10 - 20 %;
težina otrovanja - umjereno teška​
simptomi: smetnje vida i koncentracije, bolovi u prsima, zaduha pri naporu, opća slabost (osobito mišićna), ubrzan rad srca, ubrzano disanje, poremećaj ravnoteže i koordinacije pokreta;
koncentracija COHb u krvi: 20 - 40 %;

težina otrovanja - teška​
simptomi: bolovi u prsnom košu, nelagodan osjećaj lupanja srca, postupni gubitak svijesti do kome, konvulzije, niski krvni tlak, nedovoljan protok krvi kroz srce, poremećaji srčanog ritma, plućni edem;
koncentracija COHb u krvi: 40 - 70 %.

Kako spriječiti otrovanje ugljikovim monoksidom:
- ne palite pumpe i agregate u zatvorenom prostoru;
- sve prostorije provjetravajte tijekom korištenja trošila koja iz prostora uzimaju zrak;
- punite kadu za kupanje vodom dok su vrata kupaonice otvorena, prozračite kupaonicu i nakon toga se kupajte;
- ne zaključavajte kupaonicu prilikom kupanja ili tuširanja;
- nikad ne palite drveni ugljen u zatvorenom prostoru;
- obratite pozornost na gorući plamen plinskog štednjaka koji mora biti plave boje;
- ako ste sami ugradili bojler, obvezno pozovite distributera plina da ispita ispravnost izvedenih radova;
- jednom godišnje dajte prekontrolirati i očistiti dimnjak ovlaštenom dimnjačaru; neka vam ovlašteni serviser servisira sustave za grijanje i ventilacijske sustave i dade potvrdu o izvršenim radovima;
- ako ste zamijenili drvenu stolariju plastičnom, pozovite distributera plina da provjeri nove uvjete;
- nikad ne ostavljajte upaljen automobil (niti ostale motore) u zatvorenoj garaži;
- ugradite detektor/alarm ugljičnog monoksida.

Prva pomoć

Ako posumnjate na trovanje ugljikovim monoksidom:
- izloženu osobu iznijeti iz otrovane atmosfere na svježi zrak i provjetriti prostoriju vodeći, računa o vlastitoj sigurnosti;
- ako je žrtva bez svijesti, postaviti je u bočni položaj da se ne uguši jezikom ili povraćenim sadržajem te pozvati hitnu medicinsku pomoć;
- ako žrtva ne diše, odmah pozvati hitnu medicinsku pomoć i započeti umjetno disanje;
- ako je moguće, primijeniti kisik koji je protuotrov;


Otrovanog treba prevesti u stacionarnu zdravstvenu ustanovu, gdje će se uz kisik primijeniti ostale mjere liječenja. U težim slučajevima dolazi u obzir i liječenje u barokomori. Oporavak nakon teškog akutnog otrovanja je spor, a moguće je i trajno oštećenje mozga. Ako osoba nakon dva tjedna i dalje ima oštećene mentalne sposobnosti, mogućnost potpunog oporavka malo je vjerojatna.

 

tihi1

tihi2

 

tihi3

 

 

Razmjena praksi na polju obrazovnih politika kojima se uređuje praktična nastava izvan škole u srednjim strukovnim školama

Fondacija Helvetas Moja Budućnost, u suradnji s Međusektorskom radnom grupom za razvoj srednjeg strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u skladu s potrebama tržišta rada Zeničko-dobojske županije, organizirala je radni sastanak s ciljem razmjene iskustava na polju obrazovnih politika kojima se uređuje praktična nastava izvan škole u srednjim strukovnim školama. Prezentiran je Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za izvođenje praktične nastave izvan škole i Pravilnik o izvođenju ferijalne prakse u tehničkim i srodnim školama i strukovnim školama. Sastanku su ispred Županije Zapadnohercegovačke nazočili pomoćnik ministrice obrazovanja Mario Mikulić, ravnateljica Zavoda za odgoj i obrazovanje Jadranka Bošnjak i ravnateljica Srednje strukovne škole Široki Brijeg Ljerka Naletilić.
Između ostalog na sastanku je zaključeno da je u okviru sustavnog uređivanja procesa praktične nastave uočeno da u taj proces nisu uključena sva relevantna tijela kao što su nadležna ministarstva obrazovanja, ministarstva rada i socijalne skrbi, ministarstva financija, udruge poslodavaca i gospodarske komore premda bi trebali biti uključeni u proces poboljšanja ovog područja. Stoga se nameće potreba da nadležna ministarstva u proces uključe sve relevantne subjekte, udruge poslodavaca i/ili gospodarske komore, da bi se uspostavila redovita komunikacija, utvrdile potrebe i mogućnosti koje na tržištu postoje, te eventualno predložilo donošenje novih odnosno izmjena postojećih propisa. Pokušalo bi se također utvrditi koji je adekvatan i prihvatljiv međuodnos svih uključenih strana. Otvorena pitanja koja nisu regulirana na adekvatan način, pitanja odgovornosti ili ukupnih financijskih opterećenja gospodarskih subjekata, pitanje utvrđivanja uvjeta koje bi gospodarski subjekti trebali ispunjavati za prihvat učenika na praktičnu nastavu, samo su primjeri elemenata koji se mogu utvrditi uskom suradnjom s gospodarskim subjektima odnosno tijelima čiji su oni članovi.
U dosadašnjoj praksi su porezna tijela zauzimala različite stavove u svezi naknada učenicima za vrijeme praktične nastave. U tom smislu potrebno je zagovarati usvajanje drugačijih stavova o oporezivanju naknada, toplog obroka i prijevoza, a pretpostavka je da bi bilo korisno provesti komparativno istraživanje kojem bi cilj bio ustanoviti postojanje efikasnijih rješenja, odnosno postojanje olakšica i/ili poticaja za osiguranje kvalitete praktične nastave kod malih i srednjih ali i velikih poduzeća.
Polazeći od činjenice da praktična nastava izvan škole nije zadovoljavajuće regulirana, potrebno je uspostaviti ujednačene mehanizme koji bi osigurali jasne obveze svih aktera u procesu organizacije i provođenja praktične nastave unutar i izvan srednjih škola – izrada planova i/ili ugovora o provođenju praktične nastave koji će uključiti problem osiguranja učenika na praktičnoj nastavi kao i kriterije njihovog ocjenjivanja, vrednovanja i nagrađivanja.
 

Sarajevo, 25. siječnja 2021. godine 

 
Može biti slika sljedećeg: Jedna osoba i standing

Radni sastanak na temu jačanja kapaciteta Zavoda za odgoj i obrazovanje

U petak 22. siječnja 2021. godine, u zgradi Vlade Županije Zapadnohercegovačke, održan je radni sastanak  kojem su nazočili predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Ivan Vukadin, predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić, ministrice obrazovanja ove dvije županije, Gordana Nakić i Ružica Mikulić te ravnateljica Zavoda za odgoj i obrazovanje Jadranka Bošnjak. Tema sastanka bila je jačanje kapaciteta Zavoda za odgoj i obrazovanje, stvaranje uvjeta za početak rada podružnice Zavoda u Livnu, a sve s ciljem podizanja kvalitete odgojno-obrazovnog rada. Kontinuirano stručno usavršavanje i stručna pomoć odgojno-obrazovnim djelatnicima su prioritetne djelatnosti Zavoda za odgoj i obrazovanje te će se aktivno raditi na jačanju mreže savjetnika Zavoda kako bi svaki odgojno-obrazovni djelatnik dobio potrebnu stručnu pomoć. Iskazana je međusobna spremnost za nastavak aktivne i kontinuirane suradnje ovih dviju županija 

Održan sastanak Stručnog aktiva učitelja i nastavnika glazbenih škola ŽZH

 

Dana 12.siječnja 2021. godine, održan je sastanak Stručnog aktiva učitelja i nastavnika glazbenih škola Županije Zapadnohercegovačke, na koji su pozvani predstavnici glazbenih škola ŽZH. Nakon uvodnog izlaganja o radu u proteklom razdoblju, kojega je podnijela voditeljica Aktiva, vanjska suradnica J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje Dunja Bilinovac, predložen je i usvojen sljedeći dnevni red:

1. Upoznavanje s aplikacijama za održavanje sastanaka on line

2. Analiza rada glazbenih škola u uvjetima globalne pandemije s konkretnim osvrtom na načine izvođenja učeničkih nastupa, iskustva i prijedlozi

3. Razno

  • Plan rada za drugo polugodište
  • Prijedlozi za daljnji rad

 

staktglš1

 

Nakon razmjene osobnih iskustava s on line platformama za održavanje video konferencijskih poziva, sudionici sastanka su prihvatili prijedlog voditeljice da se održi probni on line sastanak aktiva 14.1.2021., preko platforme Google Meet, s ciljem unaprjeđivanja kompetencija i vještina svih nastavnika kroz praktičnu vježbu pridruživanja i sudjelovanja on line sastanku.

Predstavnici glazbenih škola iz Gruda, Ljubuškog, Posušja i Širokog Brijega upoznali su sudionike sastanka s načinima izvođenja nastupa i koncerata tijekom prvog polugodišta, obzirom na ograničene mogućnosti okupljanja proizašlih iz zaštitnih mjera protiv pandemije COVID-19.

Planiraju se sastanci Aktiva:

- za vrijeme proljetnog raspusta s temom Rad u pripremnim razredima glazbene škole – rana glazbena edukacija

- pred početak nove nastavne 2021./22. godine s temom Izvedbeni plan nastave Solfeggia.

Sudionici sastanka su izrazili potrebu održavanja stručnih seminara iz područja nastave teoretskih glazbenih predmeta i nastave instrumenta.

 

staktglš2

staktglš3

staktglš4

 

Kako je i dogovoreno na sastanku 12.1., on line ogledni sastanak je uspješno održan dana 14.1.2021.u 10 sati. Na sastanak je pozvano 25 nastavnika, odazvalo se njih 15. Voditeljica Aktiva upoznala je i uputila sudionike na portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa https://hrcak.srce.hr/, na kojemu u on line izdanju mogu čitati Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, te mnoge druge znanstvene i stručne časopise.

 

WhatsApp Image 2021 01 14 at 10.04.25

Dodijeljena plaketa i povelja Zavodu za odgoj i obrazovanje

Plakete za izniman doprinos razvoju Sveučilišta u Mostaru uručene su Željku Ćoriću, ravnatelju Zavoda za školstvo Hercegovačko-neretvanske županije i Jadranki Bošnjak, ravnateljici Zavoda za odgoj i obrazovanje Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije.

Osim plaketa, rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić uručio je i povelje njihovim institucijama koje su imale, s njima na čelu, ključnu ulogu u procesu digitalizacije obrazovanja za vrijeme pandemije COVID-19, ali i u svim daljnjim koracima digitalne transformacije obrazovanja koja je u tijeku.


Dodjela plakete

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com