Održan prvi ogledni sat iz Prirode na temu Pravilna prehrana

Dana 27. siječnja 2020. godine u Prvoj osnovnoj školi Široki Brijeg doc.dr.sc. Olgica Marušić, stručna savjetnica/vanjska suradnica Zavoda za odgoj i obrazovanje, održala je Ogledni sat na temu Pravilna prehrana.

Oglednom satu su nazočili: članice Aktiva biologije i kemije Dijana Karačić, Zora Šakota i Marija Kraljević, pedagoginja Dragana Oreč, zamjenik ravnatelja Jozo Pinjuh i stručna savjetnica/vanjska suradnica za njemački jezik Zavoda za odgoj i obrazovanje profesorica Angela Bernadić.

Cilj sata je izgrađivati svijest o potrebi očuvanja zdravlja kroz pravilnu prehranu, koja uključuje uravnoteženost, raznolikost i umjerenost prilikom konzumiranja hrane.

Djeca su kroz radionicu spoznala značaj pravilne prehrane te konzumiranja zdravih namirnica podijeljenih u više obroka. Dobili su zadatak da na plutenim pločama slože jelovnik koristeći zdrave namirnice, ali i one koje vole. Nakon toga su predstavnici grupa predstavili svoje jelovnike, pojasnili svoj izbor namirnica te njihov značaj za pravilan rast i razvoj.

IMG 20200128 WA0003IMG 20200128 WA0006IMG 20200128 WA0007IMG 20200128 WA0008IMG 20200128 WA0009IMG 20200128 WA0004

Edukacija učitelja razredne nastave Hercegbosanske županije

Dana 16. siječnja 2020. godine u zgradi Srednje strukovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića u Livnu za učitelje razredne nastave organizirana je stručna edukacija pod temom „U početku bijaše Riječ – kvalitetna komunikacija temelj je suradnje u školi“.

Edukaciji su nazočile 42 učiteljice iz osnovnih škola Hercegbosanske županije, a održala ju je Gordana Nakić, učiteljica i savjetnica za razrednu nastavu, vanjska suradnica Zavoda.

Suvremeno obrazovanje temelji se na komunikacijskim kompetencijama učitelja, a cjelokupan odgojno-obrazovni proces počiva upravo na komunikaciji. Sukladno tomu,cilj edukacije bio je razvijanje i usavršavanje komunikacijskih kompetencija učitelja kao pokretača komunikacije u nastavi i odgovorne osobe za uspjeh i kvalitetu komunikacije u odgojno-obrazovnom procesu, odnosno suradničkih odnosa u školi općenito. Sudionice edukacije izrazile su zadovoljstvo temom stručnog usavršavanja, primjenjivosti u praksi, a bile su zadovoljne i činjenicom da je cijela edukacija potkrijepljena primjerima iz prakse i konkretnim prijedlozima kako poboljšati kvalitetu komunikacije između učitelja i učenika, učitelja i roditelja te ostalih čimbenika u odgojno-obrazovnom procesu. Edukacija je protekla u ugodnoj atmosferi.

Na kraju edukacije voditeljica se zahvalila na pozornosti i svojim kolegicama zaželjela puno sreće u obavljanju zahtjevnog i plemenitog posla učitelja. Sudionice edukacije su naglasile kako ovakvu vrstu edukacija treba češće organizirati i ne samo za učitelje razredne nastave.

goga1

goga2

goga3

Edukacija učitelja i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Hercegbosanske županije

Dana 16. siječnja 2020. godine u Srednjoj strukovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića u Livnu za sve učitelje i nastavnike tjelesne i zdravstvene kulture održana je stručna edukacija pod nazivom „Kako motivirati učenike za primjenu kinezioloških sadržaja?“.

Stručnu edukaciju je vodila zamjenica ravnateljice Zavoda za odgoj i obrazovanje, doc. dr. sc. Danijela Kuna.

Glavni cilj edukacije je bio definiranje optimalnih načina i mogućnosti kako što uspješnije od učenika koji ne živi zdravo i ne rado vježba, odgojiti učenika koji će živjeti zdravo i vježbati kroz cijeli svoj život.

Voditeljica stručne edukacije je iznijela glavne karakteristike intrizične i ekstrizične motivacije, odnosno koji su to unutarnji i vanjski razlozi zbog čega se mladi opredjeljuju baviti određenom sportskom aktivnošću. Istaknuti su brojni načini pomoću kojih učitelji i nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture mogu pozitivno djelovati na aktivnu participaciju učenika u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture te u sportu općenito.

U sklopu edukacije održana je radionica gdje su sudionici edukacije raspravljali i definirali moguća rješenja kako na što adekvatniji način pristupiti učenicima koji su iz različitih razloga demotivirani i potaknuti ih na aktivno sudjelovanje u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture.

Preporučene su poželjne osobine učitelja i nastavnika tjelesne i zdravstvne kulture koje sudionici edukacije u svome radu trebaju njegovati te negativne koje trebaju izbjegavati.

Prisutni su zaključili kako su kooperativna motivacijska klima u kojoj se uspjeh vrednuje kao glavni rezultat truda i pozitivnog stava prema nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, pozitivna, stimulirajuća i suradnička radna atmosfera, jedni od najvažnijih čimbenika koji vode do povećanja motivacije učenika za tjelesnim vježbanjem.

Sudionici su iskazali veliko zadovoljstvo s održanom stručnom edukacijom te izrazili potrebu za većim brojem stručnih edukacija.

dan1

dan2

Stručno usavršavanje učitelja i nastavnika kemije i biologije Hercegbosanske županije

U prostorijama Srednje strukovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića u Livnu, dana 16. siječnja 2020. godine,  Dražana Šola, dipl.  ing. cheming - vanjska suradnica Zavoda, savjetnica za kemiju, održala je edukaciju na temu „Aktivnosti Eko sekcije i suradnja s lokalnom zajednicom“.

U sklopu izvannastavnih aktivnosti kemije i biologije, savjetnica je istaknula važnost proučavanja ekoloških tema kao jednih od glavnih čimbenika održivog razvoja čija primjena stečenih spoznaja utječe na mnoga područja svakodnevnog života. Budući je ekologija kulturalno-antropološki orjentirana, tj. područje djelovanja je i afirmacija ljudskih vrijednosti, temeljne kompetencije koje učenici moraju steći odnose se na spoznaje o povezanosti globalnih promjena na Zemlji, njihova utjecaja na čovjeka i okoliš, mogućnosti prilagođavanja razvoju znanosti i tehnologije, odgovornom odnosu prema prirodi, doprinosu održivom razvoju, ali i svijesti o vlastitoj participaciji u suvremenom svijetu.

Upravo kroz aktivnosti Eko sekcije i njihove suradnje s lokalnom zajednicom, učitelji i nastavnici teorijsko-praktičnim radom mogu pozitivno utjecati na razvoj svijesti učenika u svezi važnosti ekologije.

Nakon što je savjetnica prezentirala rad Eko sekcije koju vodi u Osnovnoj školi Ivana Mažuranića iz Tomislavgrada, sudionici edukacije su kroz radionicu obradili niz aktualnih problemskih tema ekologije okruženja u kojem žive te su iznijeli prijedloge za njihovo rješavanje.

Šola1

Šola33

Šola2

Stručno usavršavanje učitelja i nastavnika matematike HBŽ

Edukacija na temu "Primjena metoda kritičkog mišljenja u nastavi matematike", održana je 16.siječnja 2020. godine u Srednjoj strukovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića u Livnu. Kritičko mišljenje je usko povezano s potrebama modernog društva, odnosno s konceptima suvremenog odgoja i obrazovanja. Jasnoća, preciznost, logičnost, konzistentnost i koherentnost neke su od intelektualnih vrijednosti koje kritičko mišljenje promovira, a savršeno se uklapaju u matematičke sadržaje. Informacija je početak, a ne cilj učenja, podučavanje u kontekstu predmeta i oblik razmišljanja prilagođen svim uzrastima značajna su obilježja kritičkog mišljenja koja su odgovorila na pitanje "čemu doprinosi primjena metoda kritičkog mišljenja u nastavi?"

Prva etapa učenja kritičkog mišljenja je "Postavljanje dobrih pitanja" i bila je srž ove edukacije. Učitelji i nastavnici matematike učili su što znači postaviti dobro pitanje, ali i kako učenike naučiti postavljati dobra pitanja. Osim prezentacijskog djela, održana je radionica gdje je savjetnica prisutnim učiteljima i nastavnicima ponudila edukacijske materijale oslonjene na "Postavljanje dobrih pitanja" koje je osmislila u vlastitoj učionici u svrhu poboljšanja usmenog načina ispitivanja i nastave matematike općenito. Uz "Semafor pitanja" i "Sokratovu dijalošku metodu" učitelji i nastavnici izradili su svoje liste pitanja pomoću kojih će svoje učenike dovesti korak bliže kritičkom načinu razmišljanja. 

ivana livno 8

ivana livno 4

ivana livno 12

ivana livno 13

ivana livno 1

ivana livno 2

ivana livno 3

ivana livno 7 9 10 11

ivana livno 6

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com