Održana edukacija učitelja i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Županije Zapadnohercegovačke

 

Dana 3. siječnja 2020. godine u zgradi Vlade Županije Zapadnohercegovačke za sve učitelje i nastavnike predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura održana je stručna edukacija pod nazivom „Kako motivirati učenike za primjenu kinezioloških sadržaja?“.

Stručnu edukaciju je vodila zamjenica ravnateljice Zavoda za odgoj i obrazovanje, doc. dr. sc. Danijela Kuna.

Glavni cilj edukacije je bio definiranje optimalnih načina i mogućnosti kako što uspješnije od učenika koji ne živi zdravo i ne rado vježba, odgojiti učenika koji će živjeti zdravo i vježbati kroz cijeli svoj život.

Voditeljica stručne edukacije je iznijela glavne karakteristike intrizične i ekstrizične motivacije, odnosno koji su to unutarnji i vanjski razlozi zbog čega se mladi opredjeljuju baviti određenom sportskom aktivnošću. Istaknuti su brojni načini pomoću kojih učitelji i nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture mogu pozitivno djelovati na aktivnu participaciju učenika u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture te u sportu općenito.

U sklopu edukacije održana je radionica gdje su sudionici edukacije raspravljali i definirali moguća rješenja kako na što adekvatniji način pristupiti učenicima koji su iz različitih razloga demotivirani i potaknuti ih na aktivno sudjelovanje u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture.

Prisutni su zaključili kako su kooperativna motivacijska klima u kojoj se uspjeh vrednuje kao glavni rezultat truda i pozitivnog stava prema nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, pozitivna, stimulirajuća i suradnička radna atmosfera, jedni od najvažnijih čimbenika koji vode do povećanja motivacije učenika za tjelesnim vježbanjem.

Sudionici su iskazali veliko zadovoljstvo s održanom stručnom edukacijom te izrazili potrebu za većim brojem stručnih edukacija.

1

22

3

aaaaa

Održan prvi modul obuke „Kreativno razmišljanje i dizajn“ za nastavnike srednjih strukovnih škola

U suradnji Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje i Međunarodnog udruženja “Interaktivne otvorene škole“ (MIOS) proveden je prvi modul projekta „Metode za razvoj poduzetnih vještina EU referentnog okvira kompetencija u županiji Zapadnohercegovačkoj i Hercegbosanskoj županiji“.

U projekt je uključeno šest srednjih škola iz Hercegbosanske županije i četiri srednje škole iz Županije Zapadnohercegovačke. Prvi modul obuke za nastavnike srednjih škola Zapadnohercegovačke Županije održan je 10. prosinca 2019. godine u Motelu Kiwi u Grudama, a za nastavnike škola Hercegbosanske županije 11. prosinca 2019. godine u Hotelu Park u Livnu.

Voditeljica projekta ispred Međunarodnog udruženja „Interaktivne otvorene škole“, Edina Malkić, prof., prisutnima je predstavila glavni cilj projekta, a to je savladavanje i primjena metode kreativnog razmišljanja (engl. Creative thinking design) koja omogućava interaktivno i iskustveno učenje djece u procesu obrazovanja. Metoda je pogodna za ona zanimanja koja za rezultat rada imaju određene proizvode ili usluge za kupce odnosno korisnike.

Projektom je planirano provođenje trodnevne edukacije nastavnog osoblja i dvodnevne edukacije učenika. Kreativni dizajn je metodologija koja nudi dinamično iskustvo inovacije tijekom kojeg učimo dok radimo i stvaramo pozitivne promjene u društvu te doprinosi unaprjeđenju kvalitete nastavnog procesa i iskustvenog učenja djece tijekom školovanja.


IMG 0055a
IMG 20191211 WA0007x

IMG 0056a

IMG 0058a

IMG 0059a

IMG 0066a

IMG 0067a

IMG 0069a

IMG 0068a

 

Prezentacija eTwinning platforme

Za vanjske suradnike/stručne savjetnike Zavoda za odgoj i obrazovanje, 9. prosinca 2019. godine, u motelu Kiwi u Grudama, održana je edukacija u svezi eTwinning platforme. U ime Ureda za državnu službu i podršku eTwinning programa u BiH i Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje prisutnima se najprije obratila Almina Šatrović.

Predstavljene su mogućnosti koje program eTwinning pruža odgojno-obrazovnim djelatnicima.

eTwinning je dio programa Erasmus+ koji predstavlja zajednicu škola u Europi. To je internet portal koji povezuje zaposlenike u odgojno-obrazovnim ustanovama diljem Europe kako bi zajednički osmišljavali i provodili projekte, razmjenjivali ideje i primjere dobre prakse, povezivali učenike i obogaćivali nastavu. Portal eTwinning promovira suradnju odgojno-obrazovnih ustanova u Europi i šire, uporabom informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT), pružajući im pomoć, potporu i gotove alate. Korištenje portala besplatno je i sigurno. Portal okuplja više od 300.000 nastavnika u više od 41.000 projekata.

Sudjelovanje u eTwinning aktivnostima dobra je priprema za sudjelovanje u projektima koji nose sa sobom i financijska sredstva, upoznavanje s načelima vođenja i sudjelovanja u projektima, učenje stranih jezika, korištenje modernih sredstava komunikacije i IKT alata, pravljenje popisa kontakata i sl.

IMG 0045

Nakon uvodnog izlaganja Almine Šatrović, prisutnima se obratila Azra Šoše eTwinning ambasadorica, nastavnica engleskog jezika iz Osnovne škole „Bijelo Polje" u Potocima kod Mostara.

eTwinning ambasadorica je prenijela svoje pozitivne primjere iz prakse u radu s eTwinning programom, pomoću kojeg je učenicima svoje škole osigurala različite projekte i Erasmus+ programe. Neki od njenih projekata su nagrađeni Državnom i Europskom oznakom kvaliteta.

Praktičnim primjerom predstavljene su smjernice kako se priključiti eTwinning portalu, uključiti u različite projekte, sudjelovati u profesionalnom usavršavanju putem interneta i brojne druge mogućnosti koje nudi eTwinning platforma.

Zavod za odgoj i obrazovanje se srdačno zahvaljuje uvaženim gošćama na veoma zanimljivom izlaganju i uputama za uključivanje u eTwinning zajednicu.

Vanjski suradnici/savjetnici Zavoda će svojim kolegama iz škola iz kojih dolaze prenijeti brojne prednosti eTwinning programa te se aktivno uključiti u umrežavanje s ostalim odgojno-obrazovnim ustanovama.

IMG 0043

IMG 0050

Održan prvi modul obuke Servisnog-Učenja učitelja i nastavnika iz Hercegbosanske županije i Županije Zapadnohercegovačke

U suradnji Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje i Međunarodnog udruženja “Interaktivne otvorene škole” (MIOS) proveden je prvi modul projekta “Širenje metodologije Servisnog-Učenja u BiH”. U projekt je uključeno šest osnovnih i srednjih škola iz Hercegbosanske županije i devet osnovnih i srednjih škola iz Županije Zapadnohercegovačke. Prvi modul obuke za učitelje i nastavnike škola Hercegbosanske županije održan je 28. studenoga 2019. godine u Osnovnoj školi fra Lovre Karaule, a za škole Županije Zapadnohercegovačke 29. studenoga 2019. godine u Skupštinskoj dvorani ŽZH Široki Brijeg.

U sklopu obuke predstavnici škola su upoznati s metodologijom Servisnog-Učenja kao formom nastavnog procesa. Voditeljica projekta ispred Međunarodnog udruženja „Interaktivne otvorene škole“, Edina Malkić, prof., prisutnima je predstavila glavni cilj projekta, a to je proširenje i doprinos sistematskim promjenama i kvaliteti formalnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Jedan od glavnih preduvjeta implementacije "Servisnog-učenja" podrazumijeva holistički rast i razvoj mladih ljudi koji posjeduju funkcionalno znanje i vještine te snažan osjećaj za zajednicom u kojoj žive, u cilju promjene vlastitih života.

Na prvom modulu obuke učitelji i nastavnici su upoznati s početnim koracima realizacije Servisnog-Učenja koji se odnose na ispitivanje potreba te planiranje i razvoj ideja njihove zajednice, što će se utvrditi anketnim ispitivanjem učenika škola iz kojih dolaze. Jadranka Bošnjak, ravnateljica Zavoda za odgoj i obrazovanje, najavila je da će početkom siječnja 2020. godine biti idući susret tijekom kojeg će učitelji i nastavnici, na temelju prepoznatih potreba, dobiti smjernice za praktičnu primjenu Servisnog-Učenja u svojoj zajednici.IMG 0031IMG 0034IMG 0035

IZVJEŠĆE SA SJEDNICE STRUČNOG AKTIVA UČITELJA I NASTAVNIKA ENGLESKOG JEZIKA ŽZH

Dana 21. studenoga 2019. godine, u zgradi Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, održan je sastanak aktiva učitelja i nastavnika engleskog jezika ŽZH. Vanjska suradnica Zavoda za odgoj i obrazovanje, savjetnica za engleski jezik Mara Bošnjak, prof., na početku sastanka predložila je sljedeći dnevni red:

1. Pripremanje za nastavni sat
2. Elementi i načini ocjenjivanja
3. Ujednačavanje kriterija ocjenjivanja
4. Aktualna problematika
5. Osnivanje Udruge profesora engleskog jezika ŽZH

Savjetnica je pojasnila članovima aktiva na koji način se trebaju pripremati za nastavu. Godišnji plan rada je obvezan kao i dnevne pripreme za sate, u oblicima koji su već ranije dogovoreni na školskim aktivima.
S obzirom na činjenicu da je početak školske godine već iza nas i škole su svaka za sebe definirale elemente ocjenjivanja u svojim aktivima, sada više nisu moguće promjene na elementima ocjenjivanja, ali svi članovi aktiva su se složili da oni za sljedeću godinu trebaju biti ujednačeni. Predloženi elementi ocjenjivanja su:
ZA RAZREDNU NASTAVU ENGLESKOG JEZIKA OD 2. DO 5. RAZREDA:
- razumijevanje slušanjem,
- razumijevanje čitanjem,
- usmeno izražavanje i stvaranje,
- pismeno izražavanje i stvaranje.
ZA NASTAVU ENGLESKOG JEZIKA OD 6. DO 9. RAZREDA:
- razumijevanje,
- govorne sposobnosti,
- sposobnost pismenog izražavanja,
- jezične zakonitosti,
- gramatika.
ZA GIMNAZIJE I SREDNJE STRUKOVNE ČETVEROGODIŠNJE ŠKOLE:
- razumijevanje,
- govorne sposobnosti,
- sposobnost pismenog izražavanja, jezične zakonitosti.

TROGODIŠNJE ŠKOLE
- razumijevanje,
- govorne sposobnosti,
- jezične zakonitosti.

Članovi aktiva su se složili oko većine načina i kriterija ocjenjivanja, a o nekima, kod kojih su imali nedoumice će se raspravljati i na narednim sastancima aktiva.
Županijski aktiv engleskog jezika dugo nije imao sastanak niti savjetnika pa je aktualne problematike mnogo, ali ovdje izdvajamo samo neke od navedenih nedoumica i problema:
- nejasnoće u Pravilniku o ocjenjivanju po pitanju diktata i broja pismenih radova po obrazovnom razdoblju za one koji imaju 70 sati godišnje,
- broj ocjena po obrazovnom razdoblju za svaki element ocjenjivanja,
- postupci i odnos prema učenicima koji zbog odbijanja roditelja nisu prošli kategorizaciju, iako je očito da ne mogu pratiti redovite programe,
- planiranje nastave za učenike s prilagođenim programima,
- neopremljenost škola,
- neusklađenost programa hrvatskog jezika i stranih jezika, koje je nužno zbog neizbježne korelacije između ta dva predmeta, itd.
Svi prisutni izrazili su želju za češćim sastajanjem i dogovaranjem oko svih važnih problema koji prate nastavne procese u školama ŽZH povodom čega je predloženo i osnivanje Udruge profesora engleskog jezika ŽZH. Svi prisutni su se složili da je ideja sjajna i otvara mnoge mogućnosti, a neki članovi su imali i konkretne prijedloge aktivnosti buduće Udruge. O samom procesu osnivanja Udruge raspravljat će se na narednim sastancima.
Sastanak je završen u veoma pozitivnoj atmosferi i s pozitivnim očekivanjima i od strane Savjetnice i od članova aktiva. Nadamo se uspješnom zajedničkom radu na unaprjeđenju nastave engleskog jezika i rješavanju problema.

IMG 20191121 WA0016

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com