„Tehnička kultura sa sadržajem informatike i povezanost sa ostalim predmetima“- stručna edukacija za učitelje tehničke kulture ŽZH

U utorak, 7. siječnja 2020. godine u zgradi Vlade ŽZH, održano je stručno usavršavanje iz tehničke kulture koje je vodila i pripremila dr. sc. Jelica Galić, a tema je bila Tehnička kultura sa sadržajem informatike i povezanost s ostalim predmetima. Raspravljalo se o pedagoškoj vrijednosti tehničke kulture s četiri aspekta vrijednosti, a to su: intelektualni, etički, estetski i djelatni. Tehnička kultura ima integrativnu ulogu jer sadržaji i aktivnosti različitih predmeta mogu biti obuhvaćeni u sadržajima i aktivnostima učenja i poučavanja. Osposobljavanje za život je osnovna svrha i funkcija svakog školovanja. Opće obrazovanje orijentirano prema budućnosti zahtijeva školske programe sa sadržajima koji će omogućiti i sve veću tehničko-tehnološku i informatičku pismenost. Tehnička kultura učenike uvodi u svijet tehnike i omogućava razumijevanje tehničkoga okružja čovjeka.

U nastavnome predmetu tehnika se upoznaje kao tvorevina i kao vještina.
Upravo su prirodne zakonitosti, o kojima se učenike poučava različitim nastavnim predmetima, često u temeljima djelovanja tehnike.
Nastavni predmet uključuje razmatranje i razumijevanje odnosa čovjeka i tehnike, utjecaja tehnike i tehnologije na društvo te ovisnost čovjeka o tehnici i tehnologiji.
Osnovno načelo Tehničke kulture jest poštivanje individualnih sposobnosti i interesa učenika.
Sudionici su postavljali pitanja i predlagali što smatraju potrebnim za održavanje nastave iz tehničkog odgoja u 21. stoljeću, a neki od prijedloga su bili opremanje kabineta za tehničku kulturu, veći broj sati u tjednu zbog širine gradiva te ujednačiti kriterije vrednovanja učenika.
Na samome kraju, savjetnica je izdvojila i naglasila da znanstveno-tehnološki razvoj uvjetuje stalne promjene svekolikog čovjekova života a tehnika sve više određuje način i kvalitetu življenja. Zato tendencije promjena u programima općeobrazovnih škola u svijetu i idu u smjeru povećanja i znanstvenog i tehnološkog obrazovanja - svestranog obrazovanja. Traže se i preporučuju “uravnoteženi programi” nužni za svestrani razvoj učenika pri čemu nastavne discipline trebaju obuhvaćati jezike, matematiku, prirodne znanosti, tehnologiju.

U epohi kada tehnika slavi svoje pobjede i to ne samo proizvodne i ne samo u oblasti industrije, u epohi u kojoj ona ostvaruje vječna ljudska maštanja, možda nepotrebna ali velika, teško je ne vidjeti njenu veliku ulogu u formiranju ličnosti.IMG 0122

IMG 0117

 

Izvješće s radionice održane za učitelje i nastavnike njemačkog jezika ŽZH

Vanjska suradnica/savjetnica Zavoda za odgoj i obrazovanje Angela Bernadić, prof. održala je 8. siječnja 2020. godine u Osnovnoj školi Ruđera Boškovića u Grudama stručno usavršavanje za učitelje i nastavnike njemačkog jezika. Tema edukacije bila je "Umjetnost pripremanja nastave". Tijekom tri sata obrađene su teme kao što su važeći zakonski okviri, spoznaje i koncepti na kojima se temelji nastava kao i implementacija istih u planiranje kako bi se postigla maksimalna učinkovitost nastavnog sata. Učitelji predmetne nastave i nastavnici srednjih škola i gimnazija su tijekom radionice promijenili perspektivu te su u ulozi učenika sudjelovali u nastavnim sekvencama kako bi shvatili i prije svega na vlastitoj koži osjetili potrebu za unaprjeđivanjem samostalnog učenja, ostvarivanje interakcije i dinamike nastavnog sata. Sudionici su se radionice podvrgli testiranju tipova učenja čime se trebala podići svijest o nužnosti ponude različitih tipova zadataka kako bi se stimulirali svi tipovi učenika odnosno učenja. Samostalnost u učenju ne znači da je učenik prepušten sam sebi. Samostalnost u učenju iziskuje veliki angažman učitelja i na taj način pripremljena nastavna jedinica pruža učeniku osjećaj uspješnosti i samostalnosti.

IMG 20200110 WA0005

IMG 20200110 WA0008

IMG 20200110 WA0015

IMG 20200110 WA0012

IMG 20200110 WA0016

IMG 20200110 WA0019

IMG 20200110 WA0027

Održano stručno usavršavanje za učitelje i nastavnike engleskog jezika ŽZH

Dana 10. siječnja 2020. godine u zgradi Vlade Županije Zapadnohercegovačke, održana je edukacija iz engleskog jezika na temu If they're having fun, they're learning. Predavačica i profesorica Mara Bošnjak, pokušala je kroz zanimljivu radionicu dati ideje polaznicima edukacije za načine kako uz primjenu glazbe, filma, plesa, pričanja priča i igrica, približiti učenicima engleski jezik i potaknuti ih da predmet zavole i samim time lakše usvajaju. 
Sve aktivnosti koje su polaznici i sami pokušali, primjenjive su na svim razinama učenja od početnog do srednjoškolskog i ne zahtijevaju naprednu tehnologiju, što je bitno naglasiti zbog loše opremljenosti škola. 

Polaznici su na kraju edukacije izrazili zadovoljstvo viđenim, i predložili stvaranje zajedničke web baze ideja i materijala za obogaćivanje nastave engleskog jezika.

mara

mara 5

mara 7

mara 1

Stručno usavršavanje učitelja i nastavnika geografije Županije Zapadnohercegovačke

U zgradi Vlade Županije Zapadnohercegovačke za učitelje i nastavnike geografije, 7.1.2020. održana je stručna edukacija pod nazivom „Pisano provjeravanje i ocjenjivanje u nastavi geografije“. 

Cilj edukacije je bio upoznati nastavnike i učitelje o važnosti pisanog provjeravanja i ocjenjivanja u nastavi geografije. U nastojanju da se učenike što češće ispituje i ocjenjuje, da ispitni postupci budu što objektivniji, didaktika je u nastavnu praksu uvela razne vrste pisanog provjeravanja i ispitivanja. To se prije svega odnosi na tipove i vrste zadataka otvorenog i zatvorenog tipa. Prezentirane su i objašnjene vrste ovih tipova zadataka kao i njihove prednosti i nedostaci. Zaključeno je da je pisani oblik ispitivanja izuzetno važan i nezaobilazan u nastavi geografije. U njemu trebaju prevladavati zadatci za provjeru razvijenosti geografskih vještina i kartografske pismenosti, a ne samo zadatci za provjeru geografskih znanja.  U ispitu u najvećoj mjeri trebaju biti zastupljena nužna i važna znanja, a manje vrijedna znanja. Isto tako, naglasak mora biti stavljen na konceptualna i proceduralna znanja, a ne činjenična znanja te se mora voditi briga da se ispituju više kognitivne razine. Također, pojašnjen je kriterij vrednovanja pisanih provjera te način kreiranja pisane provjere.

Cijeli se obrazovni proces na kraju svede na ocjene koje postaju jedini temelj daljnjeg hoda kroz školovanje i život pojedinca. Težnja „savršenom“ ispitu nužna je kako bi pisano ispitivanje bilo valjano i pravedno za svakog učenika.

 

 

IMG 0132

Održane edukacije iz matematike za učitelje razredne nastave u ŽZH

U srijedu, 8. siječnja 2020. godine u zgradi Vlade ŽZH u Širokom Brijegu, održano je stručno usavršavanje za učitelje razredne nastave s područja Posušja i Širokog Brijega, a obrađene su teme "Matematika u razrednoj i predmetnoj nastavi" i "Rad s nadarenom djecom". Iste teme prezentirane su učiteljima razredne nastave s područja Gruda i Ljubuškog u Osnovnoj školi Ruđera Boškovića Grude, 9. siječnja 2020. godine.

Stručno usavršavanje održao je učitelj matematike Zoran Marušić, na čije se predavanje odazvalo više od 100 učitelja i učiteljica. 

Jedan od zadataka edukacije bio je usuglašavanje bitnih matematičkih sadržaja koje bi svaki učenik trebao prenijeti iz razredne nastave u predmetnu. Obzirom da je matematika primjenjiva u svakodnevnom životu, voditelj radionice istaknuo je važnost korištenja što većeg broja primjera u nastavi koji će pokazati učenicima da je matematika svuda oko nas. Razmjena iskustva s kolegama dio je edukacijske radionice za kojeg je lako ustanovljeno kako je nezamjenjiv resurs koji svakom nastavniku može pomoći u daljenjem radu. 

U drugom dijelu edukacije više se razgovaralo o radu s nadarenom djecom i pripremama za natjecanje. Učitelji su upoznati s rješavanjem linearnih jednadžbi pomoću metoda koje su primjerne uzrastu učenika s kojima rade. 

Između ostalog, dotaklo se pitanje i suradnje s roditeljima, učenja kroz igru, rada u skupinama itd.

 IMG 0154

IMG 0151 1

IMG 20200109 WA0005

IMG 20200109 WA0008

 

 

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com