Stručna edukacija za učitelje razredne nastave "U početku bijaše Riječ - kvalitetna komunikacija temelj je suradnje u školi"

Dana 7. siječnja 2020. godine u zgradi Vlade Županije Zapadnohercegovačke za učitelje razredne nastave organizirana je stručna edukacija koju je održala učiteljica Gordana Nakić, savjetnica za razrednu nastavu / vanjska suradnica Zavoda.

Tema edukacije U početku bijaše Riječ – kvalitetna komunikacija temelj je suradnje u školi“ izazvala je veliko zanimanje što dokazuje i činjenica da je predavanju nazočilo 58 učitelja.

Suvremeno obrazovanje temelji se prvenstveno na komunikacijskim kompetencijama učitelja, a cjelokupan odgojno-obrazovni proces počiva upravo na komunikaciji. Sukladno tomu, cilj edukacije bio je razvijanje i usavršavanje komunikacijskih kompetencija učitelja kao pokretača komunikacije u nastavi i odgovorne osobe za uspjeh i kvalitetu komunikacije u odgojno-obrazovnom procesu, odnosno suradničkih odnosa u školi općenito.

U uvodnom dijelu stručne edukacije voditeljica je obrazložila značaj riječi, u najširem smislu komunikacije, za čovjekov odnos s drugim ljudima naglasivši da ono što je zrak za biološki život, komunikacija je za društveni. Obrazovanje bez komunikacije ne postoji, jer je ona ključ odgoja i temelj uspješne nastave. Upravo su ove činjenice, kao i veliki interes za ovu temu, pokazatelj njezine relevantnosti.

Voditeljica je sudionike podsjetila na pojam i vrste komunikacije te što je sve potrebno za učinkovitu verbalnu komunikaciju. U ovom dijelu je posebna pažnja posvećena interpersonalnoj komunikaciji koja je izuzetno važna u području suvremenog odgoja i obrazovanja. 

Također su izdvojeni i obrađeni uzroci loše komunikacije. Kroz aktivnosti u edukativnoj priči „Marko i Tina“ sudionici su spoznali kako do problema u komunikaciji mogu dovesti ishitreno doneseni zaključci, a „Priča o jednom mišu“ bila je pokazatelj da se problemi ne mogu riješiti ignoriranjem i „okretanjem glave“, jer ih tako samo produbljujemo i povećavamo.

Dio edukacije koji se odnosio na učitelja kao pokretača komunikacije u nastavi, njegove komunikacijske kompetencije, koje su preduvjet kvalitetne komunikacije i socijalnih odnosa u razredu te uzroke nediscipline u razredu, voditeljica je potkrijepila primjerima iz prakse.

Poseban naglasak je stavljen na komunikacijske kompetencije učitelja i njegov komunikacijski stil od kojeg ovisi i način vođenja razreda, aktivnost učenika te emocionalna klima u razredu općenito. Također je sudionicima objašnjena veza između frontalnog rada i nediscipline te kako disciplinu u razredu ne možemo postići i održati samo racionalnim argumentima, pritiskom autoriteta i/ili ucjenama, jer nasilno uspostavljena disciplina ima učinak vulkana.

Slušanje, kao preduvjet komunikacijskog procesa, obrađeno je kroz aktivno i pasivno slušanje te su naglašene i četiri komponente slušanja izuzetno važne u nastavnom procesu i komunikaciji općenito. Sudionicima edukacije voditeljica je skrenula pozornost na izuzetnu važnost neverbalne komunikacije i poruka koje učitelj šalje svojim izgledom, držanjem, izrazom lica itd. te naglasila šutnju, kao dio neverbalne komunikacije, koja predstavlja vrlo jako komunikacijsko sredstvo. Dala je i konkretne upute „5 NE“ i „5 DA“ koje trebamo primijeniti u komunikaciji s učenicima.

Povratna informacija u procesu komuniciranja, a posebno u nastavnom procesu, karika je koja bitno određuje uspješnost učenika, odnos s roditeljima i ukazuje na učiteljevu (ne)uspješnost. „Priča o Indijancu i kauboju“ bila je pokazatelj kako nerijetko u učiteljskoj praksi poruka koju pošalje učitelj, a primi učenik ili roditelj ne mora biti istovjetna. Usklađivanje poslane i primljene poruke tijekom razgovora osnova je stručnog i uspješnog razgovora u školi.

Komunikacija s roditeljima bio je posebno zanimljiv i koristan dio edukacije. Naglašeno je kako je suradnja roditelja i škole nužan uvjet uspješnog odgoja. Obrađene su etape suradnje i načela suradničkih odnosa između roditelja i učitelja te kakva ta suradnja može biti.

Komunikacija roditelja djeteta s teškoćama u razvoju s učiteljem, stručnim suradnicima i drugim osobama s kojima roditelj dolazi u kontakt u školi demonstrirana je kroz aktivnost/radionicu u kojoj su sudionici imali priliku samostalno percipirati i izdvojiti nedostatke i anomalije pri ovoj komunikaciji. Voditeljica edukacije objasnila je i zašto dolazi do loše komunikacije i sukoba između roditelja i učitelja te kako se pripremiti na konfliktan razgovor. Dala je konkretne smjernice i upute kako reagirati na provokaciju ili uvredu te koji su ključni faktori uspjeha u radu s „teškim“ /konfliktnim roditeljima.

Posljednja tema obrađena u ovoj edukaciji bila je kako unaprijediti komunikaciju u školi, a sadržavala je jasne smjernice i upute kako to postići. Umjesto zaključka voditeljica edukacije sudionicima je ponudila važna pravila kojih bi se trebali držati ukoliko žele imati kvalitetnu komunikaciju i uspješnu suradnju u školi.

Na kraju edukacije voditeljica je zahvalila sudionicima na pozornosti i zaželjela puno sreće u obavljanju zahtjevnog i plemenitog posla učitelja koji nije samo posao već i avantura.

Sudionici edukacije izrazili su zadovoljstvo temom stručnog usavršavanja, primjenjivosti u praksi, a posebno su bili zadovoljni činjenicom da je cijela edukacija bila potkrijepljena primjerima iz prakse i konkretnim prijedlozima i savjetima.

Naglasili su kako češće treba organizirati ovakvu vrstu edukacija.

IMG 0136

IMG 0137

IMG 0138

IMG 0139

IMG 0142

Edukacija za učitelje i nastavnike matematike

Motivacija i formativno vrednovanje u nastavi matematike, tema je edukacije koja je održana 8. siječnja 2020. godine u zgradi Vlade u Širokom Brijegu. Za sve učitelje i nastavnike matematike ŽZH, viša predavačica metodičke skupine predmeta na splitskom PMF-u, Željka Zorić, učinila je ovu edukaciju zanimljivom i poučnom upoznavši prisutne sa tehnikama formativnog vrednovanja. Pravilna primjena prikazanih tehnika može biti jak motivacijski alat koji će u učenicima pokrenuti proces stvarnog učenja, učiteljima olakšati, a načine poučavanja obogatiti. „KWL“ i „Frayerov model“ su dvije tehnike koje su se na ovoj edukaciji detaljnije razradile. „Uvijek, ponekad ili nikada“, „Primjer, protuprimjer“, „Izbaci uljeza“ samo su neke od zanimljivih tehnika formativnog vrednovanja koje će učitelji i nastavnici matematike imati priliku isprobati u svojim učionicama. Materijali sa edukacije dostupni su na web stranici Zavoda u rubrici „Edukcijske prezentacije“.

IMG 0160

IMG 0161IMG 0163IMG 0164

IMG 0165

IMG 0166

Održan drugi modul obuke „Metode za razvoj poduzetnih vještina EU referentnog okvira kompetencija“ za nastavnike srednjih strukovnih škola

 Javna ustanova Zavod za odgoj i obrazovanje  u suradnji sa Međunarodnim udruženjem “Interaktivne otvorene škole“ (MIOS) provela je drugi modul projekta „Metode za razvoj poduzetnih vještina EU referentnog okvira kompetencija u županiji Zapadnohercegovačkoj i Hercegbosanskoj županiji“, kreativno - dizajn razmišljanje.

U projekt je uključeno šest srednjih škola iz Hercegbosanske županije i četiri srednje škole iz Županije Zapadnohercegovačke. Prvi modul obuke za nastavnike srednjih škola Zapadnohercegovačke Županije održan je 10. prosinca 2019. godine u Motelu Kiwi u Grudama, a za nastavnike škola Hercegbosanske županije 11. prosinca 2019. godine u Hotelu Park u Livnu.

Drugi modul obuke održan je 7. i 8. siječnja 2020. godine u Motelu Kiwi u Grudama, dok će za nastavnike iz Hercegbosanske županije biti održan 17. siječnja 2020. godine u Hotelu Park u Livnu.

Voditeljica projekta iz Međunarodnog udruženja „Interaktivne otvorene škole“, Edina Malkić, prof., prisutnima je predstavila glavni cilj projekta, a to je savladavanje i primjena metode kreativnog razmišljanja (engl. Creative thinking design) koja omogućava interaktivno i iskustveno učenje djece u procesu obrazovanja. Metoda je pogodna za ona zanimanja koja za rezultat rada imaju određene proizvode ili usluge za kupce odnosno korisnike.

Projektom je planirano provođenje trodnevne edukacije nastavnog osoblja i dvodnevne edukacije učenika. Ravnateljica Zavoda, Jadranka Bošnjak, istaknula je kako je kreativni dizajn metodologija koja nudi dinamično iskustvo inovacije tijekom kojeg učimo dok radimo i stvaramo pozitivne promjene u društvu te doprinosi unaprjeđenju kvalitete nastavnog procesa i iskustvenog učenja djece tijekom školovanja.

Nakon edukacije učenici i nastavnici će provesti metodu u nastavnom procesu. Tema koju će učenici realizirati koristeći ovu metodu biti će definirana od strane potencijalnih korisnika kroz ispitivanje potreba.
Iskustva nastavnog osoblja i učenika biti će zabilježena putem videa koji će praviti učenici te pisanih nastavnih priprema koje će se učiniti dostupnima ostalim korisnicima u županiji.20200108 103139

20200108 103131

20200107 133349

20200107 133337

Održana edukacija stručnih suradnika osnovnih i srednjih škola Županije Zapadnohercegovačke

Dana 8. siječnja 2020. godine, u prostorijama Osnovne škole Ruđera Boškovića u Grudama, održana je edukacija za stručne suradnike osnovnih i srednjih škola Županije Zapadnohercegovačke na temu „Komunikacija s roditeljima i lokalnom zajednicom“. Stručnu edukaciju vodila je pedagoginja Božana Kordić. Glavni cilj edukacije bio je definiranje načina za kvalitetnu komunikaciju škole, roditelja i lokalne zajednice koja bi omogućila svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa korist od međusobne suradnje. Tijekom edukacije stručnim suradnicima predstavljeni su oblici komunikacije s roditeljima i lokalnom zajednicom, poteškoće u komunikaciji te preporuke na koji način roditelje i lokalnu zajednicu uključiti u rad škole. U sklopu edukacije održana je radionica u kojoj su stručni suradnici definirali krajnje rezultate koje roditelji, učenici i nastavno osoblje ostvaruju partnerskim odnosom. Nazočni su istaknuli potrebu razvijanja komunikacijskih vještina kako bi se u svakodnevnim situacijama na što bolji način informacije prenosili do svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa.IMG 20200108 093012

IMG 20200108 093023

IMG 20200108 093207

IMG 20200108 113127

 

Održana edukacija učitelja i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Županije Zapadnohercegovačke

 

Dana 3. siječnja 2020. godine u zgradi Vlade Županije Zapadnohercegovačke za sve učitelje i nastavnike predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura održana je stručna edukacija pod nazivom „Kako motivirati učenike za primjenu kinezioloških sadržaja?“.

Stručnu edukaciju je vodila zamjenica ravnateljice Zavoda za odgoj i obrazovanje, doc. dr. sc. Danijela Kuna.

Glavni cilj edukacije je bio definiranje optimalnih načina i mogućnosti kako što uspješnije od učenika koji ne živi zdravo i ne rado vježba, odgojiti učenika koji će živjeti zdravo i vježbati kroz cijeli svoj život.

Voditeljica stručne edukacije je iznijela glavne karakteristike intrizične i ekstrizične motivacije, odnosno koji su to unutarnji i vanjski razlozi zbog čega se mladi opredjeljuju baviti određenom sportskom aktivnošću. Istaknuti su brojni načini pomoću kojih učitelji i nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture mogu pozitivno djelovati na aktivnu participaciju učenika u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture te u sportu općenito.

U sklopu edukacije održana je radionica gdje su sudionici edukacije raspravljali i definirali moguća rješenja kako na što adekvatniji način pristupiti učenicima koji su iz različitih razloga demotivirani i potaknuti ih na aktivno sudjelovanje u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture.

Prisutni su zaključili kako su kooperativna motivacijska klima u kojoj se uspjeh vrednuje kao glavni rezultat truda i pozitivnog stava prema nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, pozitivna, stimulirajuća i suradnička radna atmosfera, jedni od najvažnijih čimbenika koji vode do povećanja motivacije učenika za tjelesnim vježbanjem.

Sudionici su iskazali veliko zadovoljstvo s održanom stručnom edukacijom te izrazili potrebu za većim brojem stručnih edukacija.

1

22

3

aaaaa

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com