Održan stručni seminar za razrednike, pedagoge i psihologe osnovnih škola Županije Zapadnohercegovačke

​Javna ustanova Zavod za odgoj i obrazovanje organizirala je dana 29. rujna 2022. godine stručni seminar za pedagoge, psihologe i razrednike u osnovnim školama Županije Zapadnohercegovačke pod nazivom Metode koje nas približavaju učenicima.
Seminar je održan u Osnovnoj školi Ruđera Boškovića u Grudama.
 
MRB
Seminar je održao Mario Brkić, magistar psihologije
 
Predavač je ukazao na značaj uloge voditelja razrednih odjela kao i stručnih suradnika u odgojno-obrazovnom procesu te kroz konkretne primjere iz školske prakse predstavio oblike rada kojima je moguće ostvariti kvalitetniji odnos s učenicima.
Poseban naglasak je stavljen na razdoblje školovanja u okolnostima pandemije i kako se kao stručni suradnik usklađivao sa situacijom. Prisutni su imali prilike čuti o metodama rada kojima se može prevenirati nasilno ponašanje među učenicima, steći njihovo povjerenje i doznati o njihovim kreativnim kapacitetima.
 
Zbog velikog odaziva i zainteresiranosti odgojno-obrazovnih djelatnika za ovu temu, predavač je isti dan seminar održao u dva termina te će 30. rujna isti biti održan u Livnu.
 
MRB1
 
MRB2
 
MRB3
 
 

JAVNI POZIV ZA EDUKATORE

Ovim pozivom želja nam je detektirati i potaknuti nastavnike (učitelje i profesore) i stručne suradnike (u daljnjem tekstu: edukatori) koji imaju iskustva, motiva i želje, svoja znanja prenijeti ostalim kolegama unutar sustava u okviru organiziranih predavanja/radionica.

Predviđena područja edukacije su:

 • upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavnom procesu,
 • suvremene metode podučavanja,
 • aktivne i inkluzivne metode učenja,
 • projektno podučavanje,
 • razvoj poduzetničkih kompetencija,
 • kompetencijski pristup i ishodi učenja,
 • područje ekonomske skupine predmeta,
 • područje strojarske skupine predmeta,
 • područje elektrotehničke skupine predmeta,
 • područje medicinske skupine predmeta,
 • područje farmaceutske skupine predmeta,
 • neko drugo, po prijedlogu edukatora.

Za prijavu potencijalnih edukatora, kreiran je obrazac dostupan putem poveznice.

Rok za popunjavanje obrasca je do 18. studenoga 2022. godine.

Obveza edukatora, osim održavanja edukacije u predviđenom terminu, je i ustupanje korištenih materijala (ppt prezentacija predavanja/radionice i sl.) za objavu na stranicama Zavoda za odgoj i obrazovanje kako bi svi materijali bili dostupni zainteresiranim odgojno-obrazovnim djelatnicima u budućnosti. Po završenom predavanju/radionici, Zavod za odgoj i obrazovanje će provesti evaluaciju kod sudionika.

U programima edukacije, a temeljem prijava, moći će sudjelovati odgojno-obrazovni djelatnici ovisno o vlastitim interesima i mogućnostima. Sve navedeno provodi se u svrhu razmjene iskustava nastavnika i stručnih suradnika te kao poticaj cjeloživotnom učenju i konstantnom unaprjeđenju odgojno-obrazovnog sustava.

Nadamo se uspješnom nastavku suradnje i prepoznavanju ove inicijative!

Srdačan pozdrav!

Održana radionica za učitelje i nastavnike njemačkog jezika Županije Zapadnohercegovačke

Zavod za odgoj i obrazovanje organizirao je dana 28. rujna 2022. godine radionicu za učitelje i nastavnike njemačkog jezika Županije Zapadnohercegovačke pod nazivom Uloga gramatike u nastavi njemačkog jezika.

Radionica je održana u Prvoj osnovnoj školi u Širokom Brijegu, a vodila ju je Angela Bernadić, vanjska suradnica/savjetnica Zavoda za njemački jezik.

Gramatika u nastavi njemačkog jezika predstavlja izazov učenicima i nastavnicima. Unatoč usvojenim gramatičkim pravilima učenici teško pravilno konstruiraju rečenicu u pismu i govoru. Izvorni su govornici u stanju besprijekorno osmisliti rečenicu u svakodnevnom govoru, no ne znaju objasniti primijenjeno gramatičko pravilo. Nastavnicima je gramatika izazov iz razloga što većina gramatičkih pravila donosi i odstupanja sa sobom te se postavlja pitanje koje su metode prikladne da bi se učenici osposobili za pravilnu pismenu i usmenu komunikaciju.

Tijekom radionice definirani su problemi koji nastaju pri obradi gramatičkih cjelina. Tematizirana  je deduktivna i induktivna metoda, SOS-metoda i povećavanje govornog udjela učenika tijekom nastave njemačkog jezika. Gramatika je sredstvo kojim se postiže cilj i služimo se njome kako bismo lakše usvojili strani jezik. Sudionici radionice su radili s materijalima iz praktične nastave, koje su sagledali iz učeničke perspektive.

ANGPRVOS1

ANGPRVOS

ANGPRVOS2

U Tomislavgradu održana radionica pod nazivom "Uloga gramatike u nastavi njemačkog jezika"

Zavod za odgoj i obrazovanje organizirao je dana 26. rujna 2022. godine radionicu za učitelje i nastavnike njemačkog jezika Hercegbosanske županije pod nazivom Uloga gramatike u nastavi njemačkog jezika.

Radionica je održana u Gimnaziji Marka Marulića u Tomislavgradu.

Gramatika u nastavi njemačkog jezika predstavlja izazov učenicima i nastavnicima. Unatoč usvojenim gramatičkim pravilima učenici teško pravilno konstruiraju rečenicu u pismu i govoru. Izvorni su govornici u stanju besprijekorno osmisliti rečenicu u svakodnevnom govoru, no ne znaju objasniti primijenjeno gramatičko pravilo. Nastavnicima je gramatika izazov iz razloga što većina gramatičkih pravila donosi i odstupanja sa sobom te se postavlja pitanje koje su metode prikladne da bi se učenici osposobili za pravilnu pismenu i usmenu komunikaciju.

Tijekom radionice definirani su problemi koji nastaju pri obradi gramatičkih cjelina. Tematizirana je deduktivna i induktivna metoda, SOS-metoda i povećavanje govornog udjela učenika tijekom nastave njemačkog jezika. Gramatika je sredstvo kojim se postiže cilj i služimo se njome kako bismo lakše usvojili strani jezik. Sudionici radionice su radili s materijalima iz praktične nastave, koje su sagledali iz učeničke perspektive.

Radionicu je vodila Angela Bernadić, vanjska suradnica/savjetnica Zavoda za njemački jezik.

anggimn

anggimn1

anggimn2

U Livnu održana radionica pod nazivom "Uloga nastavnika u socijalno-emocionalnom razvoju učenika"

U organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje, 7. rujna 2022. godine, održana je radionica za učitelje predmetne nastave i nastavnike Hercegbosanske županije pod nazivom Uloga nastavnika u socijalnom i emocionalnom razvoju učenika.

Kroz radionicu je učiteljima/nastavnicima prikazana važnost holističkog pristupa u poučavanju, koji podrazumijeva uzimanje u obzir svih aspekata razvoja s posebnim osvrtom na socijalni i emocionalni razvoj. Naglašena je važnost socijalno-emocionalnih kompetencija samih odgojno-obrazovnih djelatnika.

ČARAPLIV1

                                                                    Voditeljica radionice: doc. dr. sc. Ivona Čarapina Zovko

Kroz nekoliko teorijskih modela prikazane su emocionalne i socijalne kompetencije kroz faze razvoja koje učenik treba usvojiti, poput uspostavljanja i održavanja dobrih odnosa, razvijanja socijalne svijesti, samosvijesti, samokontrole, donošenja odgovornih odluka, razumijevanja i upravljanja emocijama te razvijanja empatije prema drugima. Ponuđene su praktične smjernice kako pomoći učenicima da razviju visoko samopoštovanje i koja je uloga školskog sustava u razvoju slike o sebi. Kroz praktični dio radionice učitelji/nastavnici su kroz nekoliko interaktivnih zadataka dobili priliku za osmišljavanje i primjenu tehnika za razvoj socijalnih i emocionalnih kompetencija u radu sa svojim učenicima.

ČARAPLIV2

ČARAPLIV3

ČARAPLIV4

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com