Održane radionice za korištenje SUMIT eDnevnika u pet osnovnih škola u ŽZH

U organizaciji Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, Centra za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru – SUMIT i Zavoda za odgoj i obrazovanje održane su radionice pod nazivom Rad u SUMIT Dnevniku.

Radionice su održane u četiri osnovne škole za odgojno-obrazovne djelatnike pet osnovnih škola s područja Županije Zapadnohercegovačke, i to: Osnovne škole Biograci, Prve osnovne škole Široki Brijeg, Osnovne škole Ruđera Boškovića iz Gruda, Osnovne škole Ante Brune Bušića iz Rakitna te Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić s Humca. 

Tijekom radionice, djelatnici su upoznati s organizacijom rasporeda, evidencijom nastave i izostanaka, unošenjem elemenata ocjenjivanja i ocjena i s povezanošću eDnevnika i eMatice.

Zavod je kroz projekt Digitalizacija obrazovnog sustava Županije Zapadnohercegovačke – E-škola opremio i osposobio navedene škole za korištenje eDnevnika, eMatice i digitalnih sadržaja.

ednkol

ednkol1

ednkol2

ednkol3

Održana stručna edukacija za učitelje i nastavnike matematike HBŽ

U organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje, u Osnovnoj školi Ivana Mažuranića u Tomislavgradu 2. rujna 2022. godine održana je stručna edukacija za učitelje i nastavnike matematike osnovnih i srednjih škola Hercegbosanske županije o temi Problemska nastava i matematičko modeliranje u svjetlu novog kurikula.

Voditeljica Ivana Međugorac Rakić se osvrnula na motive koji su doveli do izrade novog kurikula za osnovnu školu i gimnaziju zasnovanog na kompetencijskom pristupu, istakavši potrebu uključivanja u suvremene europske i svjetske obrazovne tijekove. Poseban naglasak je stavila na promjene koje novi kurikul donosi u nastavi matematike.

Nakon edukacije u Širokom Brijegu, kolege iz Hercegbosanske županije su također iznosili svoja mišljenja i stavove o temi stručne edukacije, novom kurikulu predmeta matematike i utjecajima koji će njegovo uvođenje imati u praksi.

iraktg

iraktg1

iraktg2

Održana radionica pod nazivom "Uloga nastavnika u socijalno-emocionalnom razvoju učenika"

U organizaciji J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje, 30. kolovoza 2022. godine, održana je radionica za učitelje predmetne nastave i nastavnike Županije Zapadnohercegovačke pod nazivom Uloga nastavnika u socijalnom i emocionalnom razvoju učenika.

Kroz radionicu je učiteljima/nastavnicima prikazana važnost holističkog pristupa u poučavanju, koji podrazumijeva uzimanje u obzir svih aspekata razvoja s posebnim osvrtom na socijalni i emocionalni razvoj. Naglašena je važnost socijalno-emocionalnih kompetencija samih odgojno-obrazovnih djelatnika.

Kroz nekoliko teorijskih modela prikazane su emocionalne i socijalne kompetencije kroz faze razvoja koje učenik treba usvojiti, poput uspostavljanja i održavanja dobrih odnosa, razvijanja socijalne svijesti, samosvijesti, samokontrole, donošenja odgovornih odluka, razumijevanja i upravljanja emocijama te razvijanja empatije prema drugima. Ponuđene su praktične smjernice kako pomoći učenicima da razviju visoko samopoštovanje i koja je uloga školskog sustava u razvoju slike o sebi. Kroz praktični dio radionice učitelji/nastavnici su kroz nekoliko interaktivnih zadataka dobili priliku za osmišljavanje i primjenu tehnika za razvoj socijalnih i emocionalnih kompetencija u radu sa svojim učenicima.

Radionica na istu temu za učitelje predmetne nastave i nastavnike osnovnih i srednjih škola Hercegbosanske županije održat će se u srijedu, 7. rujna 2022. godine u Gimnaziji Livno.

čarap2

čarap1

čarap3

čarap4

Održana stručna edukacija za učitelje i nastavnike matematike ŽZH

 

U srijedu, 31. kolovoza 2022. godine, u organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje, u zgradi Vlade Županije Zapadnohercegovačke održana je stručna edukacija za učitelje i nastavnike matematike osnovnih i srednjih škola Županije Zapadnohercegovačke o temi Problemska nastava i matematičko modeliranje u svjetlu novog kurikula.

                                irak1

                                                           Voditeljica edukacije Ivana Međugorac Rakić, prof. matematike.

U uvodnom dijelu edukacije, voditeljica se osvrnula na motive koji su doveli do izrade novog kurikula za osnovnu školu i gimnaziju zasnovanog na kompetencijskom pristupu, istakavši potrebu uključivanja u suvremene europske i svjetske obrazovne tijekove. Poseban naglasak je stavila na promjene koje novi kurikul donosi u nastavi matematike.

U nastavku edukacije je sudionicima predstavljena problemska nastava i matematičko modeliranje, ovoga puta promatrano sa stajališta novog kurikula i s posebnim osvrtom na one elemente postignuća u kojima su naši učenici na međunarodnim testiranjima postizali slabije rezultate. Kroz praktične primjere voditeljica je prikazala novi pristup korištenju ovog tipa zadataka u nastavi matematike, koji ostavlja učitelju/nastavniku dovoljno slobode da ga prilagodi realnoj situaciji u svakom pojedinom razredu.

U opuštenoj, ali i konstruktivnoj atmosferi sudionici su iznosili svoja mišljenja i stavove o temi stručne edukacije, novom kurikulu predmeta matematike i utjecajima koji će njegovo uvođenje imati u praksi.

Stručna edukacija na istu temu za učitelje i nastavnike matematike osnovnih i srednjih škola Hercegbosanske županije održat će se u petak, 2. rujna 2022. godine u Osnovnoj školi Ivana Mažuranića u Tomislavgradu.

irak2

irak3

irak4

irak5

Održana stručna edukacija za ravnatelje škola ŽZH o temi "Upravljanje i rukovođenje školom"

J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje organizirao je 29. kolovoza stručnu edukaciju za ravnatelje osnovnih i srednjih škola Županije Zapadnohercegovačke.

Stručna edukacija o temi Upravljanje i rukovođenje školom u trajanju od 220 minuta održana je kao seminar-radionica. Sadržaj edukacije podijeljen je u četiri dijela. Kroz uvodnu vježbu Rotirajući pregled četiri skupine ravnatelja su na samom početku naveli sadržaje tema koje su se obrađivale. Prva tema je obradila sve poslove ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove, osobne organizacijske modele, alate za poboljšanje timskog rada; u drugom dijelu ravnatelji su upoznati s definicijama vizije i misije škole te potrebom iskazivanja vizije i misije svake ustanove i redovite analize usmjerenja iskazanog kroz viziju i misiju; najširi dio posvećen je svoj pedagoškoj i drugoj dokumentaciji u školi, načinu vođenja, kontroliranja, ispravaka, arhiviranja, obveza propisanih zakonskim i podzakonskim aktima, ali i praksi koja postoji a nije regulirana propisima, nego se regulira odlukama stručnih tijela škole. I na kraju važnost dokimologije i potrebe pojačane edukacije o dokimološkoj praksi bile su također važne teme.

Dokimološka praksa, a osobito suvremena dokimološka iskustva i pluralizam u osnovnim i srednjim školama važna su i nedostatno obrađivana tema. Na nastavničkim fakultetima (osim rijetkih) nema kolegija dokimologije-znanosti o pravednom ocjenjivanju učenika što je ogroman nedostatak koji se mora prevladati kvalitetnim edukacijama temeljenim na usporedbi postojećih sustava i praksi ocjenjivanja i upoznavanjem ravnatelja s dosezima dokimologije. Pluralizam u modelima ocjenjivanja i praćenja je poželjan i stvaran no mora biti u okvirima zakona i pozitivne dokimološke prakse.

Važnost alata i tehnika kritičkog razmišljanja i rješavanja problema kao jedne od šest ključnih kompetencija potrebnih za suvremene škole i odgojno-obrazovne sustave bila je nezaobilazna tema. Ravnatelji su kroz predavanje i vježbe upoznati s praktičnom uporabom Bloomove taksonomije u nastavi i pedagoškom radu, Costine taksonomije i Matrice pitanja kao izvrsnih i široko primjenjivih alata razvoja kritičkog razmišljanja i postavljanja pitanja različite razine složenosti.

Edukaciju je održala dr. sc. Sanela Popović, vanjska suradnica/savjetnica Zavoda za hrvatski jezik.

 

sanrav 1

sanrav 2

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com