Održana stručna edukacija za ravnatelje škola ŽZH o temi "Upravljanje i rukovođenje školom"

J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje organizirao je 29. kolovoza stručnu edukaciju za ravnatelje osnovnih i srednjih škola Županije Zapadnohercegovačke.

Stručna edukacija o temi Upravljanje i rukovođenje školom u trajanju od 220 minuta održana je kao seminar-radionica. Sadržaj edukacije podijeljen je u četiri dijela. Kroz uvodnu vježbu Rotirajući pregled četiri skupine ravnatelja su na samom početku naveli sadržaje tema koje su se obrađivale. Prva tema je obradila sve poslove ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove, osobne organizacijske modele, alate za poboljšanje timskog rada; u drugom dijelu ravnatelji su upoznati s definicijama vizije i misije škole te potrebom iskazivanja vizije i misije svake ustanove i redovite analize usmjerenja iskazanog kroz viziju i misiju; najširi dio posvećen je svoj pedagoškoj i drugoj dokumentaciji u školi, načinu vođenja, kontroliranja, ispravaka, arhiviranja, obveza propisanih zakonskim i podzakonskim aktima, ali i praksi koja postoji a nije regulirana propisima, nego se regulira odlukama stručnih tijela škole. I na kraju važnost dokimologije i potrebe pojačane edukacije o dokimološkoj praksi bile su također važne teme.

Dokimološka praksa, a osobito suvremena dokimološka iskustva i pluralizam u osnovnim i srednjim školama važna su i nedostatno obrađivana tema. Na nastavničkim fakultetima (osim rijetkih) nema kolegija dokimologije-znanosti o pravednom ocjenjivanju učenika što je ogroman nedostatak koji se mora prevladati kvalitetnim edukacijama temeljenim na usporedbi postojećih sustava i praksi ocjenjivanja i upoznavanjem ravnatelja s dosezima dokimologije. Pluralizam u modelima ocjenjivanja i praćenja je poželjan i stvaran no mora biti u okvirima zakona i pozitivne dokimološke prakse.

Važnost alata i tehnika kritičkog razmišljanja i rješavanja problema kao jedne od šest ključnih kompetencija potrebnih za suvremene škole i odgojno-obrazovne sustave bila je nezaobilazna tema. Ravnatelji su kroz predavanje i vježbe upoznati s praktičnom uporabom Bloomove taksonomije u nastavi i pedagoškom radu, Costine taksonomije i Matrice pitanja kao izvrsnih i široko primjenjivih alata razvoja kritičkog razmišljanja i postavljanja pitanja različite razine složenosti.

Edukaciju je održala dr. sc. Sanela Popović, vanjska suradnica/savjetnica Zavoda za hrvatski jezik.

 

sanrav 1

sanrav 2

Održana obuka za Stručni tim o temi "Učinkovito komuniciranje s javnošću i medijima"

U organizaciji Misije OESS-a u Bosni i Hercegovini i Zavoda za odgoj i obrazovanje, 30. lipnja 2022. godine u Širokom Brijegu održana je obuka za članove i članice Stručnog tima o temi Učinkovito komuniciranje s javnošću i medijima

Voditelji obuke gospođa Željka Šulc, glasnogovornica Misije OESS-a u Bosni i Hecregovini, i Edib Jahić u prvom dijelu obuke objasnili su članovima i članicama kako se komunicira s medijima, koje su osnove javnog nastupa i koji su njegovi najvažniji ciljevi te kako kreiramo sadržaj za medije. Nakon teorijskog dijela slijedila je praktična vježba.

Nakon osvrta na praktičnu vježbu, u drugom dijelu obuke naglasak je bio na važnosti društvenih mreža te na plasiranju sadržaja, oglašavanju te kreiranju sadržaja sa fotografijom i kratkim tekstom za društvene mreže, tzv. pictoquote.

Ovo je još jedna u nizu obuka članova i članica Stručnog tima, kojima će stečena znanja koristiti za obuke odgojno-obrazovnih djelatnika.

oessobuka

oessobuka1

oessobuka2

oessobuka3

Održana stručna edukacija "Projektna nastava - izrada turističkog vodiča"

 

U organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje, u ponedjeljak 20. lipnja 2022. u Osnovnoj školi fra Mije Čuića, Brišnik u Tomislavgradu, održana je stručna edukacija za učitelje i nastavnike Povijesti i Geografije, naziva "Projektna nastava - izrada turističkog vodiča“. Voditeljica edukacije je dr. sc. Marija Naletilić.

20 01

U uvodnom dijelu edukacije voditeljica je pokazala nekoliko primjera nastavnih priprema, te je zajedno sa sudionicima razgovarala o potrebi promjene istih. Budući da je u tijeku izrada predmetnih kurikula, voditeljica naglašava važnost i potrebu da te pripreme budu utemeljene na odgojno-obrazovnim ishodima. Tijekom edukacije voditeljica je prezentirala projektni predložak i izradu turističkog vodiča, a nastavnici su također dobili smjernice kako mogu ostvariti odgojno-obrazovne ishode iz navedenih nastavnih predmeta. Svi sudionici aktivno su sudjelovali u radionici, dijelili iskustva iz svojih škola te sudjelovali u projektnim zadatcima.

Na kraju radionice nastavnici su radili u dvije skupine u kojima su analizirali ishode iz zadanih predmeta. Također su imali zadatak osmisliti kratki projekt i prezentirati ga. U pozitivnoj i opuštenoj atmosferi i aktivnosti sudionika izmjenjivala su se različita iskustva, pozitivne prakse i stvarale nove ideje za poboljšanje cjelokupnog programa navedenih predmeta.

20 03

20 0420 02

Održana stručna edukacija "Uloga medijskog obrazovanja u školama u Bosni i Hercegovini"

U organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje u petak, 10. lipnja 2022. godine u zgradi Vlade Županije Zapadnohercegovačke održana je stručna edukacija za učitelje predmetne nastave i stručne suradnike pedagoge i knjižničare naziva  „Uloga medijskog obrazovanja u školama u Bosni i Hercegovini“. Voditeljica edukacije je dr. sc. Ivana Sivrić.

med. pis. 1

Voditeljica edukacije sudionike je upoznala s pojmom medijske pismenosti i medijskog odgoja. Navodi  kako je medijska pismenost dio cjeloživotnog učenja i dio neformalnog učenja u Bosni i Hercegovini u osnovnim školama. Također, naglašava kako je poželjno da nastavnici i stručni suradnici – knjižničari i pedagozi prepoznaju važnost medijskog odgoja i razvijaju kritičku svijest kod mladih.

Budući da smo svakodnevno izloženi velikoj količini informacija medijska pismenost nam omogućava bolje snalaženje i prepoznavanje lažnih vijesti, manipulacija i govora mržnje te odabir kvalitetnog sadržaja i provjerenih informacija.  Cilj je unaprijediti program medijskog odgoja upravo navedenim primjerima istraživanja iz prakse i potaknuti razgovore o medijima i sigurnom korištenju tehnologija bez kojih ne možemo napredovati u 21. stoljeću.

med. pis. 2med. pis 3med. pis. 4

Održana prva obuka trenera za primjenu ishoda učenja po novom Kurikulu

Zavod za odgoj i obrazovanje organizirao je 1. lipnja u Mostaru obuku za primjenu ishoda učenja za trenere iz pet županija koje nastavu izvode po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini.

skolk1

U prvom dijelu predavačica Matilda Bulić je obradila temu „Upravljanje promjenom“, te se  osvrnula na prilagođavanje promjenama koje se događaju. Važno je prepoznati potrebu za različitim vrstama promjena te na osnovu istih poduzeti neke korake kako bi mogli upravljati tim promjenama. Činjenica je da su promjene u obrazovanju najsporije i svaka značajna promjena nailazi na otpor. Da bi se smanjio otpor nastavnika potrebno je uključiti sve dionike u takav proces. Također je potrebno objasniti djelatnicima zašto se ide u nove promjene, kojom brzinom će se promjene odvijati i koji se rezultati očekuju. Važno je osigurati opipljiv sadržaj kako bi se uklonio strah djelatnika od uključivanja u nove procese i oslobodilo vrijeme za dodatnu edukaciju. Predavačica Bulić istaknula je kako promjena treba biti sadržana u svim materijalima.

U drugom dijelu predavanja Sonja Rupčić Petelinc obradila je temu „Promjena paradigme – kurikul nakon nastavnog plana i programa“, te je govorila o razvoju kurikulskih dokumenata, gdje se osvrnula na razliku između nastavnog plana i programa i kurikula. NPP je popis sadržaja koje učenik mora usvojiti. On prikazuje opis predmeta, ciljeve i sadržaje koji su jednaki za sve učenike. U središtu kurikula je učenik. Kurikul u sebi sadrži odgojno-obrazovne ishode koji opisuju razinu koju učenik mora savladati.

Nikolina Matovina Hajduk u svom predavanju „Vrednovanje ishoda – formativno i sumativno praćenje učenika“ naglasila je kako je vrednovanje ishoda neizostavan dio planiranja. Vrednovanje postignuća učenika postupak je određivanja ostvarenosti odgojno-obrazovnih očekivanja ili ishoda definiranih kurikulskim dokumentima. Kroz izlaganje predstavljeni su praktični primjeri rubrika za vrednovanje koju koriste nastavnici. Na predavanju su predstavljene tzv. „Izlazne kartice“.

Ovo je tek prva u nizu obuka koje će se organizirati za trenere iz navedenih županija, koji će nakon cijelog ciklusa educirati svoje kolege, odgojno-obrazovne djelatnike, za primjenu ishoda učenja po novom kurikulu.

skolk2

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com